0
ویژه نامه ها
استفاده از مدل سازی سه بعدی مجازی و اینترنت اشیاء در شهر سازی

استفاده از مدل سازی سه بعدی مجازی و اینترنت اشیاء در شهر سازی

چگونه مدل سازی و شبیه سازی سه بعدی مجازی می تواند به ما در ایجاد شهرهای بهتر کمک کند. داده های اینترنت اشیاء به ما در پیش بینی آینده کمک می کند.
لزوم طراحی شهرهای هوشمند دوستدار سن

لزوم طراحی شهرهای هوشمند دوستدار سن

در این جا طریقه ای ارائه می شد که ما شهر هوشمند مناسب سن را ایجاد می کنیم. ما باید فضاهای عمومی را از میان چشمان پیرتر نیز ببینیم.
بازیافتِ توأم با تولید توسط چاپ سه بعدی

بازیافتِ توأم با تولید توسط چاپ سه بعدی

چگونه زباله های پلاستیکی موجود در سطل آشغال را با کمک چاپ سه بعدی به سود تبدیل کنیم؟ مدیریت غیر رسمی زباله در جاهایی مثل لاگوس یک تجارت بزرگ...
وسایل نقلیه خودکار و مسأله فضای پارکینگ آنها

وسایل نقلیه خودکار و مسأله فضای پارکینگ آنها

شکار جای پارک توسط خودروهای روباتی می‌تواند پایان دهنده مشکل جای پارک در مرکز شهرها باشد – و شهرها نیاز دارند که از هم اکنون در این مورد برنامه...
شهرها و اقتصاد جهانی

شهرها و اقتصاد جهانی

با وجود ترکیبی بودن تأثیرات جهانی‌شدن بر شهرها، اقتصاد جهانی، بیشترین تأثیرات را بر شهرها داشته است. امروزه دانش‌محوری در اکثر کشورهای دنیا به...
برنامه‌ریزی محیط‌زیست شهری در دیدگاه اکولوژیک

برنامه‌ریزی محیط‌زیست شهری در دیدگاه اکولوژیک

ما برای بقای خود به محیط‌زیستی پاک و سالم نیاز داریم و این موضوعی دلبخواهی نیست، بلکه ضرورتی است که بیش از هر جای دیگری در شهر قابل درک است....
مدیریت شهری و محیط زیست

مدیریت شهری و محیط زیست

در حالی که امروزه مشکلات محیط زیستی شهرها در سراسر جهان، روز به روز در حال گسترش و پیچیده‌تر شدن است (Segnestam, 2002)، همزمان در سراسر جهان،...
مدیریت حمل‌و‌نقل

مدیریت حمل‌و‌نقل

از آنجا که حمل‌و‌نقل در کلان‌شهرها، عامل مهمی در تأمین سلامت اجتماعی، حفظ محیط زیست و توسعه‌ی اقتصادی به شمار می‌رود، پیش از تصمیم‌گیری در خصوص...
مدل‌های حمل‌ونقل شهری

مدل‌های حمل‌ونقل شهری

برای بررسی دقیق پدیده‌های فیزیکی باید سیستم اجزای فیزیکی تحت تأثیر نیروها در نظر گرفته شود. براین اساس، سیستم حمل‌ونقل نیز دربرگیرنده‌ی پدیده‌های...
وظایف مدیریت شهری در بحران

وظایف مدیریت شهری در بحران

یکی از دریچه‌های اصلی برای تحلیل و شناخت وضعیت مدیریت شهری در تطبیق با مفاهیم و مؤلفه‌های تاب‌آوری شهر در برابر حوادث بررسی وظایف، تکالیف، مسئولیت‌ها...
مدیریت شهری و تاب‌آوری بحران در ایران

مدیریت شهری و تاب‌آوری بحران در ایران

گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه‌ی روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه‌ای دشوار تبدیل کرده است. علاوه بر موضوع‌هایی همچون محیط...
تاب‌آوری شهر در برابر بحران

تاب‌آوری شهر در برابر بحران

معمولاً از بحران و مفاهیم مشابه، برداشت‌های علمی متفاوتی ارائه می‌شود. در فرهنگ آکسفورد، بحران «یک واقعه یا اتفاق غیرقابل پیش‌بینی مانند: تصادف،...
مدیریّت شهری در برابر بحران

مدیریّت شهری در برابر بحران

دشواری بزرگ مدیریت بحران در بسیاری از شهرهای ایران، نداشتن اطلاعات کامل در مورد انواع مخاطرات و تحلیل ریسک‌ها است. در واقع، هر شهری باید بداند...
چرایی و چگونگی مدیریت بحران

چرایی و چگونگی مدیریت بحران

به مدیریت بحران نیاز است که مخاطرات را شناسایی کند، ریسک‌ها را اندازه‌گیری کند و رو‌ش‌های کاهش ریسک‌ها را تعیین، ارزیابی و برای اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی...
برنامه‌ریزی مسکن و مدیریت شهری در ایران

برنامه‌ریزی مسکن و مدیریت شهری در ایران

این مبحث، با برشمردن مبانی علمی برنامه‌ریزی مسکن از دیدگاه شهرسازی و همچنین نکته‌های مثبتی که در عرصه‌ی مسکن در شهرسازی سنتی ایران دیده می‌شود،...
مدیریت شهری و کاربری اراضی شهرها در ایران

مدیریت شهری و کاربری اراضی شهرها در ایران

نگاهی به تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران و جهان، نشان‌دهنده‌ی روند گسترش شهر و شهرنشینی است. شهرها به عنوان پایگاه اصلی تمدن و بسط تفکرات بشری،...
اقتصاد شهری و رابطه‌ی آن با مدیریت شهری

اقتصاد شهری و رابطه‌ی آن با مدیریت شهری

مفهوم شهر از جمله مفاهیمی است که متخصصان و صاحب‌نظران بر تعریفی جامع از آن اتفاق‌نظر ندارند؛ چرا که شهر یک مفهوم چندوجهی است و تعریف براساس هر...
حق به شهر و مدیریت شهری

حق به شهر و مدیریت شهری

گسترش روزافرون شهرنشینی در کنار افزایش جمعیت بشری در سده‌ی اخیر، سبب ایجاد معضلات و چالش‌های نوین شهری، چه در بُعد کالبدی و چه در بُعد اجتماعی...
برنامه‌ریزی شهری و رفع فقر

برنامه‌ریزی شهری و رفع فقر

خاستگاه حرفه برنامه‌ریزی شهری، شرایط نامساعد و آشفتگی شهری قرن 19، و هدف آن رسیدن به کارایی، نظم و زیبایی از راه تعقل بود (مارکوس و دیگران، 1392:...
مدیریت شهری، فقر و عدالت اجتماعی

مدیریت شهری، فقر و عدالت اجتماعی

رشد نرخ شهرنشینی در جهان، به ویژه طی چند دهه‌ی اخیر، فقط یکی از علل گسترش فقر شهری و نبود عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. در حالی که خود، معلول...