فرهنگ شهرنشینی

شهر سنتي

شهر سنتي
با معيارهاي امروزي شهرها در جوامع سنتي اکثراً بسيار کوچک بودند. براي مثال بابل يکي از بزرگترين شهرهاي باستاني خاورنزديک در مساحتي برابر با 3/2 مايل مربع گسترده بود- و شايد در دوران اوج خود جمعيتي بيش از پانزده ادامه ...

جهانی شدن و تأثیر آن بر حوزه فرهنگی شهر با تأکید بر اخلاق شهروندی

جهانی شدن و تأثیر آن بر حوزه فرهنگی شهر با تأکید بر اخلاق شهروندی
انسان ها در دنیایی زندگی می کنند که هر روز و هر لحظه، پدیده ای جدید، روابط و مناسبات زندگی آنها را دستخوش تغییراتی اساسی می کند. دنیای پیچیده انسان ها در فضایی معین به نام شهر- که تجمع دائمی انبوه عظیمی از انسان ها ادامه ...

چالش های فرهنگی شهرنشینی در ایران

چالش های فرهنگی شهرنشینی در ایران
شهر و شهرنشینی از جدی ترین و مهم ترین مباحثی است که توجه جدی بدان می شود پایه های توسعه ایران مدرن و اسلامی را بنا کند. در این راستا به نظر می رسد توجه به فرهنگ در امر مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار ادامه ...

فرهنگ جامعه نباید دستکاری شود

فرهنگ جامعه نباید دستکاری شود
در تبلیغات آموزشی، اطلاع رسانی با هدف معرفی قوانین و ضوابط شهری، فرهنگ سازی و بهبود رفتارهای اجتماعی شهروندان صورت می گیرد و هدف از تبلیغات تجاری نیز فروش کالا و خدمات بوده و این نوع از تبلیغات بر روابط ادامه ...

اثرات تبلیغات افراطی

اثرات تبلیغات افراطی
امروز تبلیغات به حیطه های مجازی راه یافته و یا افزایش تعداد کاربران اینترنتی، شرکت های بزرگ به تبلیغات اینترنتی روی آورده اند و این عرصه به رقیب تبلیغات محیطی تبدیل شده است. ادامه ...

سنجش کیفیت سرزندگی شهر

سنجش کیفیت سرزندگی شهر
تاکنون به ویژگی سرزندگی محیطهای شهری در مطالعات، تحقیقات و پروژه های طراحی شهری در ایران و تهران توجه جدی نشده است و بیشتر عرصه های عمومی که امروزه در سطح شهرها دیده می شوند، محیطهای کسل کننده و غیرجذابی می ادامه ...

اصلاحات ارضی و بحران مدنیّت

اصلاحات ارضی و بحران مدنیّت
شهر در کیفیت کالبدی اش، از آن جنس که ما در برنامه ریزی شهری می شناسیم (کاربری ها، تراکم، پراکندگی و...) لکه های رنگی را تشکیل می دهد که دور هم جمع می شوند و شهر را می سازند. در این حیثیت،‌ مدیران شهری و جامعه تخصصی ادامه ...

پرسه زنی در شهر به مثابه امری فرهنگی

پرسه زنی در شهر به مثابه امری فرهنگی
ما با نوعی تداوم «عدم مشروعیت» پرسه زنی در نظام های مدرن که خود این کنش را به وجود آورده اند نیز روبرو هستیم و این ما را نسبت به موقعیتی که بالاتر در جوامع پیش صنعتی به آن اشاره کردم در جایگاه متفاوتی قرار می دهد. ادامه ...

آخرین مقالات
اسفند (شعر دوم)

اسفند-شعر-دوماسفند !ای قاصد بهار!ای در تو آب و آینه و سبزه بی شماربا ما بگوبهارچرا دیر کرده است؟! ادامه ...

استاد

استاددلم گرفته است امروزبرای یک پرنده ی شادبرای آن درخت دانشکه میوه ی امید می داد ادامه ...

حوالی اردیبهشت

حوالی-اردیبهشتچه اتفاق قشنگی برای باغ افتادتو آمدی و نهال جوان ما گل دادتو با بهار تو با عطر یاس های سپید...تو ادامه ...

اسفند (شعر اول)

اسفند-شعر-اولباران بی بهانه ی اسفندیک چندبارید بر نگاه مه آلود کوچه هااز روشنی سرود... ادامه ...

مهربانی

مهربانیاین منم که گاهبا نسیممی شکوفم از حریر دامنمرشته ی طلای آفتابدور گردنمگاه سکه سکه می چکم از ادامه ...

خاطرات شهید مهدی خندان (بخش دوم)

خاطرات-شهید-مهدی-خندان-بخش-دوممهدی خندان بعد از رشادت های بازی دراز، به عنوان فرمانده سپاه در منطقه ای خطرناک تعیین شد. اما همه کم ادامه ...

مشق باران

مشق-بارانباز، زنگ کلاس باران خوردما همه وارد کلاس شدیمروی تخته نوشته بود : بهارباز هم غرق بوی یاس شدیم ادامه ...

خاطرات شهید مهدی خندان (بخش اول)

خاطرات-شهید-مهدی-خندان-بخش-اولشهید مهدی خندان در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود ایشان از طرف مادری از نوادگان جناب اباذر"علیه رحمت" ادامه ...

سوئیچ هوشمند چیست؟

سوئیچ-هوشمند-چیستآیا شما هم دوست دارید که با صدای خود به چراغ دستور دهید که خاموش و روشن شود و کلید برق هم از شما اطاعت ادامه ...

234/3442