0
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
کاهش موانع جریان اطلاعات

کاهش موانع جریان اطلاعات

با بررسی روندها در طول زمان در این جوامع، می توانیم بررسی کنیم که آیا افزایش ارتباطات جهان وطن سبب کاهش واگرایی در فرهنگ‌های ملی شده است.
دوشنبه، 9 دی 1398
تاثیر ارتباطات جمعی بر جامعه

تاثیر ارتباطات جمعی بر جامعه

جریان‌های اطلاعاتی پر شتاب در سراسر مرزهای ملی، به ویژه در بازترین جوامع، تا چه حد با تغییرات ارزشی همراه بوده است؟
دوشنبه، 9 دی 1398
ارتباطات جمعی در آمریکا

ارتباطات جمعی در آمریکا

مسئله عدم مشارکت مدنی در درجه اول ریشه در جریان اصلی برنامه‌های سرگرم کننده عامه پسند تلویزیونی دارد و نه ژورنالیسم تلویزیونی.
دوشنبه، 9 دی 1398
وابستگی متقابل

وابستگی متقابل

طرفداران جهانی شدن تمام این پیامدها را به عنوان تحولات مثبت در نظر می گیرند، هر چند که در دولت‌های چند قومیتی شکننده که برآمده از درگیری هستند.
پنجشنبه، 5 دی 1398
هویت‌های ملی شهروندان

هویت‌های ملی شهروندان

تبلیغات تجاری و اخبار بین المللی، امکان تغییر هویت‌های ملی، ارزش‌های اجتماعی و تصورات افراد نسبت به دموکراسی را فراهم آورده است.
پنجشنبه، 5 دی 1398
کمرنگ شدن هویت‌های ملی

کمرنگ شدن هویت‌های ملی

مطالعات متوالی که بر اساس پیمایش‌های نوسان سنج اروپا انجام گرفته حاکی از آن هستند که حمایت از اتحادیه اروپا توسط مردم در طول زمان نوسان داشته...
پنجشنبه، 5 دی 1398
رشد سیستم‌ تلویزیونی

رشد سیستم‌ تلویزیونی

روایات کلاسیک در مورد شخصیت اقتدار طلب اعتماد به خارجیان را خصلتی روانشناختی می داند که قویا با احساس بی قدرتی، ناکامی و خشم در ارتباط است.
پنجشنبه، 5 دی 1398
دسترسی به منابع اطلاعات

دسترسی به منابع اطلاعات

افرادی که شدیدا از رسانه‌های خبری استفاده می کنند در مقایسه با دیگران، به طور میانگین با تقریبا ۱۵ درصد احتمال بیشتر، به خارجیان اعتماد دارند.
پنجشنبه، 5 دی 1398
جهت گیری‌های جهان وطنانه (قسمت اول)

جهت گیری‌های جهان وطنانه (قسمت اول)

ناسیونالیسم ممکن است اشکال مدنی به خود گیرد که در آن صورت شامل پیوندهای خاکی است که مبتنی بر شهروندی در درون یک قلمرو مشترک است
پنجشنبه، 5 دی 1398
جهت گیری‌های جهان وطنانه (قسمت دوم)

جهت گیری‌های جهان وطنانه (قسمت دوم)

مردم نظرات مختلفی در مورد خودشان و ارتباطشان با جهان دارند. می توانید به ما بگویید تا چه حد با هر یک از جملات زیر که نوع نگاه شما را نسبت به...
پنجشنبه، 5 دی 1398
پیمایش اجتماعی اروپا

پیمایش اجتماعی اروپا

یکی از کامل ترین مطالعاتی که توسط اورت انجام شد، نشانگر وجود الگویی مشابه با آنچه است که در مورد اتحادیه اروپا مشاهده شد.
پنجشنبه، 5 دی 1398
ارزش‌های اقتصادی

ارزش‌های اقتصادی

چگونه جهانی شدن اقتصادی و جهانی شدن ارتباطات جمعی، ارزش‌های اقتصادی را تغییر داده است؟
پنجشنبه، 5 دی 1398
احساس هویت ملی

احساس هویت ملی

در سطح ملی، زندگی در جوامع جهان وطن قویا با جهت گیری‌های ناسیونالیستی رابطه منفی دارد.
پنجشنبه، 5 دی 1398
مقایسه سیستم‌های رسانه‌ای خبری

مقایسه سیستم‌های رسانه‌ای خبری

شناخته شده‌ترین تیپولوژی که امکان مقایسه سیستم‌های رسانه‌ای خبری سطح کلان را فراهم کرده طی دوران جنگ سرد توسط زیبرت، پترسون و شرام در کتاب کلاسیک...
چهارشنبه، 4 دی 1398
مقایسه و ارزیابی رسانه‌ها (قسمت اول)

مقایسه و ارزیابی رسانه‌ها (قسمت اول)

ما با استفاده از شاخص‌های «جهان وطن گرایی» که میزان نفوذپذیری مرزهای ملی را در برابر جریان‌های اطلاعاتی فرامرزی نشان می دهد، به مقایسه جوامع...
چهارشنبه، 4 دی 1398
مقایسه و ارزیابی رسانه‌ها (قسمت دوم)

مقایسه و ارزیابی رسانه‌ها (قسمت دوم)

به خاطر تفاوت در فرهنگ‌های ژورنالیستی و وجود تصورات متضاد در مورد آزادی مطبوعات، مقیاس اروپایی خبرنگاران بدون مرز، وسیله‌ای مناسب برای بررسی...
چهارشنبه، 4 دی 1398
مقایسه ادغام در بازرهای جهانی

مقایسه ادغام در بازرهای جهانی

اقتصادی‌های کم درآمد، که عمدتا بر صادرات کالای خام اولیه متکی هستند از اول دهه ۱۹۹۰، به شکل فزاینده در بازارهای جهانی یکپارچه شده اند.
چهارشنبه، 4 دی 1398
رهبران فرایند جهانی شدن

رهبران فرایند جهانی شدن

پراکندگی جغرافیایی جهانی شدن. کشورها براساس شاخص جهانی شدن KOF، به دو گروه کشورهای دارای سطح بالا و سطح پایین جهانی شدن تقسیم شدند
چهارشنبه، 4 دی 1398
رده بندی رسانه‌ای جوامع

رده بندی رسانه‌ای جوامع

واژه «ارتباطات جهان وطن» به منظور نشان دادن میزان جریان اطلاعات در سراسر مرزهای ملی مفهوم بندی شده است.
چهارشنبه، 4 دی 1398
دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی

دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی

در سال‌های اخیر نابرابری‌های اجتماعی در دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی همچنان پایدار باقیمانده و هیچ نشانی از کاهش این نابرابری ها حتی...
چهارشنبه، 4 دی 1398