0
ویژه نامه ها
تاثیر قدرت خلق تصویر در مدیریت جهانی

تاثیر قدرت خلق تصویر در مدیریت جهانی

رسانه‌ها در جهان امروز و مدیریت آن نقشی منحصربه‌فرد دارند. بخشی جدی از این قدرت در رسانه‌ها به توانایی آن‌ها در خلق و بازآفرینی تصاویر برمی‌گردد....
رسانه‌ها و روش‌های تأثیرگذاری بر افکار عمومی(قسمت اول)

رسانه‌ها و روش‌های تأثیرگذاری بر افکار عمومی(قسمت اول)

هدف اصلی رسانه‌ها مدیریت افکار عمومی است. تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم بخشی جدانشدنی از رسانه‌اند. تأثیرگذاری بر افکار عمومی لوازمی دارد. یکی از...
نقش رسانه در تکامل فرهنگ جوامع

نقش رسانه در تکامل فرهنگ جوامع

تاسیس و تکامل فرهنگ ها بر پایه دانش و اطلاعات است. از سویی دانش و اطلاعات نتیجه وجود ارتباطات و ارتباطات موکول به ابزارهای ارتباطی و رسانه هاست.
گذری بر فضای مجازی (2)

گذری بر فضای مجازی (2)

در مقاله قبل به پیشینه فضای مجازی اشاره شد و بیان شد که بشر در طول حیات خود با دوره‌های گوناگونی از تحول و تکامل مواجه بوده است.
گذری بر فضای مجازی (1)

گذری بر فضای مجازی (1)

یکی از مباحث مهم در عصر کنونی شناخت ابعاد گوناگون فضای مجازی است، برای شناخت کارکردها و پیامدهای فضای مجازی یکسری مطالب را باید آموخت از این...
عصر ارتباطات جمعی و کسب درآمد

عصر ارتباطات جمعی و کسب درآمد

ارتباطاتی که ما با دیگران در اطراف خود برقرار می‌کنیم، در حقیقت زیرساخت‌های تغییرات اجتماعی هستند. درک کردن این موضوع که چگونه این ارتباطات در...
خلاصه‌ای از تأثیر فناوری در ارتباطات

خلاصه‌ای از تأثیر فناوری در ارتباطات

تأثیر فناوری هم جنبه مثبت و هم منفی دارد. هر چند فناوری باعث بهتر شدن فرآیند ارتباطات شده است ولی، عاری از تأثیرات منفی نیز نبوده است. در اینجا...
خلاصه‌ای از تأثیر فناوری در ارتباطات

خلاصه‌ای از تأثیر فناوری در ارتباطات

تأثیر فناوری هم جنبه مثبت و هم منفی دارد. هر چند فناوری باعث بهتر شدن فرآیند ارتباطات شده است ولی، عاری از تأثیرات منفی نیز نبوده است. در اینجا...
چهار نوع ارتباطات

چهار نوع ارتباطات

ارتباط فرآیند تبادل اطلاعات به شکل پیام‌ها، نماد‌ها، افکار، علائم و عقاید است. ارتباط بر چهار قسم اصلی است که به طریق مختلف با توجه به روش تبادل...
رسالت رسانه‌ها در برقراری امنیت ملی

رسالت رسانه‌ها در برقراری امنیت ملی

در پژوهش حاضر به بررسی رسالت رسانه‌ها در برقراری امنیت ملی و ارائه راهکارهای کارآمد پرداخته می‌شود. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی...
رسانه‌های گروهی و اطلاع‌رسانی همگانی

رسانه‌های گروهی و اطلاع‌رسانی همگانی

رسانه‌های گروهی وسایل ارتباطی هستند که جماعت فراوانی به آن توجه می‌کنند (کازنو، 1387) پژوهشگران به طور سنتی رسانه‌های گروهی را به چاپی و الکترونیکی...
رسانه‌های گروهی و ورزش شهروندی

رسانه‌های گروهی و ورزش شهروندی

ورزش همگانی با افزایش سلامت و نشاط در جامعه، سبب کاهش هزینه‌های درمانی و بهداشتی می‌شود و بهره‌وری نیروی کار جامعه را بالا می‌برد و از این راه...
تهدیدها و آسیب‌های اینترنت و فضای مجازی برای خانواده

تهدیدها و آسیب‌های اینترنت و فضای مجازی برای خانواده

خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماع از کارکردها و نقش‌های خاصی برخوردار است که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به پویایی و بالندگی جامعه می‌انجامد....
کارکردها و قابلیت‌های اینترنت و فضای مجازی در دنیای معاصر

کارکردها و قابلیت‌های اینترنت و فضای مجازی در دنیای معاصر

امروزه وسایل ارتباط‌جمعی نوین همچون اینترنت، در تمامی کشورها، نقش حساس و مهمی در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا...
فرصت‌ها و کارکردهای مثبت اینترنت و فضای مجازی برای خانواده

فرصت‌ها و کارکردهای مثبت اینترنت و فضای مجازی برای خانواده

ظهور فناوری اینترنت در شبکه‌ی ارتباطی دنیای امروز به‌دلیل کارکردها و قابلیت‌های مختلف و وسیعی که دارد، مورد توجه و استفاده‌ی انسان معاصر قرار...
به سوی حکمت اخلاقی مسئولیت جهانی

به سوی حکمت اخلاقی مسئولیت جهانی

آیا یک بعد هنجاری یا اخلاقی در نوع جدید عمومیتی که رسانه‌ها آفریده‌اند، وجود دارد؟ این پرسش ممکن است از نظر بعضی به شکلی غریب از مد افتاده بنماید،...
به سوی نوسازی سیاست دموکراتیک

به سوی نوسازی سیاست دموکراتیک

دموکراسی به صورت یک اندیشه، و ظاهراً تنها اندیشه‌ای درآمده است که قابلیت عهده‌گیری اِعمال مشروع قدرت سیاسی را در اواخر قرن بیستم داراست. داستان...
عمومیت در فراسوی حکومت

عمومیت در فراسوی حکومت

با شکل‌گیری حکومت مدرن، اصطلاح «عمومی» به طور فزاینده‌ای برای اشاره به فعالیت مربوط به حکومت به کار رفت، حال آنکه اصطلاح خصوصی مرجوع به حیطه‌ی...
رؤیت‌پذیری در فراسوی مکان

رؤیت‌پذیری در فراسوی مکان

عمومیت در سطحی نهادی، یعنی در سطح به وجود آوردن نهادهای رسانه‌ای که در فراسوی حکومت قرار دارد و در فرهنگ چندگونه و کثرت‌گرای رسانه‌ها سهیم است،...
زیستن در جهان رسانه‌ای

زیستن در جهان رسانه‌ای

در جهانی که به شکلی فزاینده مشحون از اشکال رسانه‌ای اطلاعات و ارتباطات است، زیستن چگونه است؟ در جهانی که تجربه‌ی رسانه‌ای نقشی اساسی و رو به...