0
ویژه نامه ها
بوق ماشین ابلیس

بوق ماشین ابلیس

رسانه‌های کنونی دنیا نه تنها دینی نیستند بلکه ضد دین و اخلاق هستند. برای جهاد در مقابل این رسانه‌ها باید رسانه دینی را تعریف و به جهان ارائه...
درد و درمان شبکه های اجتماعی

درد و درمان شبکه های اجتماعی

به نظر می رسد در مورد شبکه های اجتماعی هم همان مساله قدیمی استفاده خیر و شر گونه از دو لبه بُرنده شمشیر مطرح باشد. فضای مجازی جمعی چنانچه با...
تأثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه (بخش اول)

تأثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه (بخش اول)

یکی از روش‌های افزایش تأثیر که رسانه‌ها امروزه برای هدایت افکار عمومی از آن بهره می‌برند، تأثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه است. این کار را رسانه‌ها...
جایگاه رسانه‌ها در فرهنگ

جایگاه رسانه‌ها در فرهنگ

رسانه ها امروز نقشی بی بدیل در مدیریت فرهنگی جوامع برعهده دارند. این فرهنگ یک جامعه است که نوع سیاست و اقتصاد آن حتی قدرت نظامی آن را تعیین می...
تصویر آفرینی در قرآن

تصویر آفرینی در قرآن

تصویر و تصویرسازی یکی از ابزارهای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. توصیف جزئی صحنه‌ها آنگاه که با قدرت خلاقیت مخاطب همراه می‌شوند، تصاویری تأثیرگذار...
واژه‌سازی؛ روشی برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب (قسمت دوم)

واژه‌سازی؛ روشی برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب (قسمت دوم)

در مقاله قبل به تعریف واژه‌سازی و آثار آن در مدیریت افکار عمومی پرداختیم. در این مقاله نشان خواهیم داد خداوند متعال نیز از این روش در قرآن کریم...
واژه‌سازی؛ روشی برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب (قسمت اول)

واژه‌سازی؛ روشی برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب (قسمت اول)

یکی از روش‌هایی که برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می شود "واژه سازی" است. در این روش با تولید واژه‌های جدید و بیشتر با تغییر معنایی واژه...
رسانه‌ها و روش‌های تأثیرگذاری بر افکار عمومی (بخش سوم)

رسانه‌ها و روش‌های تأثیرگذاری بر افکار عمومی (بخش سوم)

در بخش قبل از اقناع به‌عنوان رمز کلیدی موفقیت رسانه نام بردیم. عوامل متعددی در میزان تأثیرگذاری این ابزار مؤثرند. برخی از این عوامل به پیام مربوط...
رسانه‌ها و روش‌های تأثیرگذاری بر افکار عمومی(بخش دوم)

رسانه‌ها و روش‌های تأثیرگذاری بر افکار عمومی(بخش دوم)

هدف اصلی رسانه ها مدیریت افکار عمومی است. رسانه ها برای رسیدن به این هدف از ابزارهای متعددی بهره می برند . یکی از این ابزارها اقناع است . ما...
تعامل دین و رسانه در دنیای امروز

تعامل دین و رسانه در دنیای امروز

در دنیای امروز تمایلات شدیدی برای انتقال دین از طریق رسانه وجود دارد. پژوهشگران ارتباطات معتقدند که امروزه در جامعه، هیچ فرد، ماهیت، سازمان و...
اساطیر و وسایل ارتباط جمعی

اساطیر و وسایل ارتباط جمعی

تحقیقات اخیر، ساختارهای اساطیری تمثیلات و سلوک‌هائی را که از طریق وسایل جمعی بر جماعات تحمیل می‌شوند، روشن ساخته‌اند. این پدیده را خاصه در ممالك...
نظریه‌ی امپریالیسم فرهنگی

نظریه‌ی امپریالیسم فرهنگی

چه نوع تبیین یا توجیهی نظری می‌توان پیشنهاد کرد که در توضیح الگوهای ساختار گرفته‌ی ارتباطات جهانی به کمکمان بیاید و پیامدهای احتمالی آن را روشن...
به سوی نظریه‌ی جهانی شدن رسانه‌ها

به سوی نظریه‌ی جهانی شدن رسانه‌ها

هرگونه توجیه قانع‌کننده و از دیدگاه نظری آگاهانه نسبت به جهانی شدن ارتباطات و تأثیر آن باید مبتنی بر دو مجموعه‌ی ملاحظات باشد. نخست اینکه، نیازمندیم...
رسانه‌های جمعی

رسانه‌های جمعی

اصطلاح رسانه‌های جمعی عموماً برای اشاره به طیفی از نهادها به کار می‌رود که با تولید کلان و انتشار عمومی صور نمایدن سروکار دارند. این صور شامل...
تاریخچه‌ی رسانه‌های جمعی

تاریخچه‌ی رسانه‌های جمعی

پیش از شروع بحث لازم است تمایز میان شرکت و محمل رسانه‌ای مشخص شود. برای مثال، مجله‌ی تایم یک محمل رسانه‌ای است. تایم در طول سال، 52 شماره منتشر...
آثار بلندمدت رسانه‌ها

آثار بلندمدت رسانه‌ها

رسانه‌ها با انتخاب تصاویر و مضامینی مشخص، توجه ما را به اموری خاص معطوف می‌کنند و در عین حال به ما می‌گویند که امور دیگر را نادیده بگیریم. این...
آثار رسانه‌ای در سطح کلان

آثار رسانه‌ای در سطح کلان

به طور کلی سطح شادی در جامعه پایین است و برخی از منتقدان این امر را از آثار رسانه‌ها برمی‌شمردند. می‌یرز (2000) اشاره دارد که از سال 1960 تا...
آثار کوتاه مدت رسانه‌ها

آثار کوتاه مدت رسانه‌ها

منظور از این عنوان، کسب اطلاعات و حفظ آن در حافظه‌ی بلند مدت یا کوتاه مدت است. اگر اطلاعات تنها در حافظه‌ی کوتاه مدت حفظ شوند، بعد از چند ساعت...
ده راه برای افزایش سواد رسانه‌ای

ده راه برای افزایش سواد رسانه‌ای

اکنون آگاهی نسبتاً خوبی از توان‌مندی‌های سواد رسانه‌ای کسب کرده‌اید. حال وقت طرح این پرسش است که چگونه می‌توانم مهارت‌ها و ساختارهای دانشی را...
چگونه برای افزایش سواد رسانه‌ای به دیگران کمک کنیم؟

چگونه برای افزایش سواد رسانه‌ای به دیگران کمک کنیم؟

روش‌های میان‌فردی به شما کمک می‌کنند تا در عرصه‌ی سواد رسانه‌ای به دیگران کمک کنید. کار خود را با شناسایی افرادی آغاز کنید که در معرض خطرهای...