0
ویژه نامه ها
تعلیم و تربیت و اگسیستانسیالیزم

تعلیم و تربیت و اگسیستانسیالیزم

به نظر سارتر آنچه در میان آگسیستانسیالیستها مشترک می باشد اعتقاد به تقدم وجود بر ماهیت است. از نظر آگسیستانسیالیستها عامل ذهنی یا درونی Subjectivity...
برنامه آموزشی معلم

برنامه آموزشی معلم

تعلیم وتربیت جریانی است که در فرد رخ می دهد، بنابراین خود او باید در این جریان نقش اساسی بعهده داشته باشد در این زمینه اید آلیستها درباره رشد...
معلمی شغل انبیاست

معلمی شغل انبیاست

"معلمی شغل انبیاست". این جمله‌ی معروف را بارها در وصف مقام والای معلم شنیده ایم. در این مقاله سعی داریم به بررسی جایگاه معلم و مهمترین حقوق او...
قضاوت صحیح در تعلیم و تربیت

قضاوت صحیح در تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت به عنوان رشد قضاوت صحیح با کسب معلومات ستها رانین فرق دارد. در جریان انتقال معلومات یا کسب آنها بخوبی می توان در زنانه نبود قضاوت...
تعلیم و تشکیل ذهن

تعلیم و تشکیل ذهن

عیب عمده نظریه هربارت این است که وجود قوای فعال و مخصوصی را که فرد در برخورد به محیط از خود ظاهر می سازد مورد غفلت قرار می دهد.
تعریف تعلیم و تربیت

تعریف تعلیم و تربیت

توقعات مربی و تکالیفی که او برای بچه معین می کند بدون توجه به وضع فعلی بچه تعیین می شود. چنانچه گفته شد این میزانها مربوط به گذشته و حال سالمندان...
بنای یک فلسفه تعلیم و تربیت

بنای یک فلسفه تعلیم و تربیت

تشخیص تعلیم و تربیت رسمی از تعلیم و تربیت غیر رسمی از نظر «پرودی» چند فایده دارد، اول اینکه فرد را متوجه توافق یا تضاد میان مؤسسات غیر تربیتی...
موجبات رشد فردی و رفاه جمعی

موجبات رشد فردی و رفاه جمعی

مفهوم تعلیم و تربیت باید برای معلم قابل درک باشد و بتواند آن را در کارهای آموزشی یا به اصطلاح فعالیتهای تربیتی مورد توجه قرار دهد. اینک به بررسی...
پیشگیری و کنترل دعوا بین بچه ها

پیشگیری و کنترل دعوا بین بچه ها

معمولا خواهر و برادرها در سنین پایین زیاد با هم دعوا می کنند و والدین به دنبال راه حلی برای خاتمه دادن به جنگ بین فرزندانشان هستند. د راین مقاله...
کوتاه سخنی در تربیت اجتماعی

کوتاه سخنی در تربیت اجتماعی

تربیت دارای ابعاد و گونه‌های مختلفی است که توجه به همه گونه‌ها در تربیت انسان، امری است که گریزی از آن نمی‌باشد. از میان گونه‌های تربیت، تربیت...
برنامه‌ریزی یا برنامه به هم‌ریزی!؟

برنامه‌ریزی یا برنامه به هم‌ریزی!؟

رویدادها و پیشامدها بی‌شمارند و زمان ما محدود است. بی‌شک ما به همه‌ی کارها نمی‌رسیم و از انتخاب ناگزیریم. برنامه‌ریزی به ما کمک می‌کند که در...
ثانیه‌های زمان را ذخیره کن!

ثانیه‌های زمان را ذخیره کن!

شناخت هدیه‌کنندگان زمان در کنار سارقان زمان سبب می‌شود که با بی‌تفاوتی از کنارشان نگذریم و زمان بیشتری را برای خود ذخیره کنیم. هدیه کنندگان زمان...
دزدهای زمان را دستگیر کن!

دزدهای زمان را دستگیر کن!

اتلاف کننده‌های زمان اغلب روز ما را به هم می‌ریزند و از تمرکز ما بر اهدافمان جلوگیری می‌کنند. کمی تأمل کنید؛ چرا ما درباره‌ی سرقت‌ دارایی‌هایمان...
امان از این زمان!

امان از این زمان!

از آنجا که ما بر زمان و چگونگی گذار آن تسلطی نداریم، مدیریت زمان در برخورد نخست واژه‌ای مبهم به نظر می‌رسد، اما با کمی تأمل در می‌یابیم که مراد...
موضوعات درسی مسلمانان در سده‌های نخست

موضوعات درسی مسلمانان در سده‌های نخست

بهره‌مندی محدود مردم عرب از برخی از دانش‌ها (مانند تبارشناسی و ایام العرب) و اطلاعات پراكنده‌ی نجومی آنها چندان نبود كه در این زمینه‌ها آثار...
اهمیت تربیت و آموزش در نگاه مسلمانان

اهمیت تربیت و آموزش در نگاه مسلمانان

تأثیر ژرف تعالیم اسلامی بر حیات فرهنگی و اجتماعی مسلمانان و نیز دگرگونی‌های بنیادینی كه در پی انتشار دعوت اسلام در مناسبات اجتماعی و اوضاع فرهنگی...
نهادهای آموزشی در سده‌های نخست اسلامی

نهادهای آموزشی در سده‌های نخست اسلامی

در منابع، از تعلیمات ابتدایی در مكان‌هایی با نام‌های كُتّاب، مكتب و در برخی مناطق ایران، دبیرستان و در دوره‌های متأخرتر مكتبخانه یاد شده است....
تعلیم و تربیت با رویكرد فلسفی

تعلیم و تربیت با رویكرد فلسفی

رویكرد فلسفی به تعلیم و تربیت، در آثار فیلسوفانی چون كندی، فارابی، عامری، مسكویه، ابن سینا، اخوان الصفا و خواجه نصیرالدین طوسی بازتاب یافته است...
رویكرد اجتماعی در تعلیم و تربیت

رویكرد اجتماعی در تعلیم و تربیت

ابن خلدون، دانشمند و سیاستمدار سده‌ی هشتم و نهم را باید بنیان‌گذار رویكرد اجتماعی به تعلیم و تربیت دانست كه بعدها ابن ازرق، دانشمند سده‌ی نهم...
تعلیم و تربیت با رویكرد مبتنی بر كتاب و سنّت

تعلیم و تربیت با رویكرد مبتنی بر كتاب و سنّت

در تعلیم و تربیت اسلامی، رویكرد مبتنی بر كتاب و سنت غالب بوده و طی قرن‌ها به حیات خود ادامه داده و هنوز هم در جوامع اسلامی، به ویژه در لایه‌های...