0
ویژه نامه ها
اگر کارتر نبود انقلاب پیروز نمی‌شد!

اگر کارتر نبود انقلاب پیروز نمی‌شد!

29 آذر سالگرد فوت شخصیتی است که نقش موثری در انقلاب اسلامی داشته تا جایی که امام راحل او را حاصل عمر خود می خواند، شخصیتی که به مرور زمان و پس...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (72)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (72)

احساس کردیم که نیروها، به خصوص ارتش، انگیزه داخل شدن درخاک عراق را ندارد، خودشان می گفتند ما تا حالا جنگ کردیم که دشمن را از کشورمان بیرون کنیم...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (71)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (71)

از ادعاهایی که در خاطرات منسوب به آقای منتظری آمده این است که نامبرده درپی فتح خرمشهرخواهان پذیرش آتش بس و پایان جنگ بوده است!! متن آنچه در خاطرات...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (69)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (69)

امام خمینی(ره) از روز پیروزی انقلاب اسلامی – همانند دوران نهضت و مبارزه – پیوسته دولت های حاکم بر کشورهای اسلامی را به وحدت و همدلی فرا می خواند...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (70)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (70)

تا روزی که آقای منتظری در خط امام حرکت می کرد، می بینیم در راه پاسداری از آرمان ها و اندیشه های انقلاب اسلامی، با جان و دل می کوشید، راه امام...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (68)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (68)

رژیم صهیونیستی در درازای موجودیت نامشروع خود پیوسته از سیاست فتنه انگیزی و شعله ور ساختن آتش جنگ میان دشمنان خود بهره جسته و تلاش کرده است خطرهایی...
کجراهه های قدرت وگم گشتگی نشانه ها

کجراهه های قدرت وگم گشتگی نشانه ها

کجراهه های قدرت وگم گشتگی نشانه ها

کجراهه های قدرت وگم گشتگی نشانه ها

صدای حقیقتی که در نامه بهمن(1367)از مردانی رشید شنیده شد، سپیده دمی محبوب درشب تاریک فتنه و آشوب بود. اکثرمردم با زیرو رو شدن های شگفت آور جریانی...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (67)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (67)

ت:آقای منتظری اگر به راستی بر این باور بودند که دادگاه ویژه روحانیت برخلاف قانون اساسی است، در تلفنگرام خود به امام که دنبال دستاویزی برای انصراف...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (65)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (65)

با متوقف شدن کار دادگاه ویژه روحانیت، بزهکاران، خیانت پیشگان، کژاندیشان و عناصر مرموزی که در اندیشه رخنه و نفوذ در مراکز روحانی و حوزه های دینی...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (64)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (64)

با نگاهی به برخی از دیدگاه ها و موضع گیری ها، آقای منتظری در همان نخستین سال های پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آنکه نامبرده به سمت قائم مقامی...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (66)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (66)

در گفته‌ها، ادعاها و آورده‌های خاطرات منسوب به آقای منتظری درباره داگاه ویژه روحانیت، نکته‌هایی جلب‌نظر می‌کند که بایسته است مورد دقت و بررسی...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (63)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (63)

با نگاهی گذرا به تاریخ به درستی می توان دریافت که عالمان شیعی و حوزه های دینی، استوارترین سد و سنگر در برابر زورمداران و استعمارگران بوده و در...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (67)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (67)

ت:آقای منتظری اگر به راستی بر این باور بودند که دادگاه ویژه روحانیت برخلاف قانون اساسی است، در تلفنگرام خود به امام که دنبال دستاویزی برای انصراف...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (50)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (50)

بسیاری از اتهاماتی که در خاطرات منسوب به آقای منتظری به دانشمندان روحانی و مردان برجسته علم و سیاست وارد شده است- مانند اینکه آقایان بهشتی و...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (49)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (49)

مراجع و علمای ایران و نجف است که با شیوه های زشتی مطرح و دنبال شده است و نشان از این واقعیت دارد که افزون بر روحیه انتقام جویی و تسویه حساب های...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (48)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (48)

همه می دانیم که زندگی علما و روحانیون از راه حشر و نشر با مردم و رفع مشکلات دینی مردم می گذرد. در گذشته اصولاً زندگی روحانیون از طریق مردم اداره...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (47)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (47)

در کتابی که به نام خاطرات آقای منتظری به رشته نگارش درآمده است، نه تنها رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مورد اهانت و اتهام قرار گرفته...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (46)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (46)

اسلام زدایی و روحانی ستیزی از توطئه های استعمار بوده و هست. توطئه ای که دشمنان اسلام به بازی گرفتن گروه های مختلف تأثیر گذار سیاسی و اجتماعی...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری(7)

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری(7)

آقای منتظری در درازای نهضت اسلامی امام و انقلاب اسلامی هیچ گاه در جریان فعالیت های سری و زیرزمینی رجال روحانی قرار نداشت. زیرا آنان او را به...