0
ویژه نامه ها
فرهنگ‌های اقلیت‌های قومی

فرهنگ‌های اقلیت‌های قومی

اطلاعات افراد درباره جامعه و جهان از منابع اطلاعاتی گوناگون کسب میشود و تنها از طریق تصاویر و ایده‌هایی منتقل شده توسط تلویزیون با فیلم و روزنامه‌ها...
تقابل با ارزش‌های دیرینه

تقابل با ارزش‌های دیرینه

بیشترین میزان استفاده از اینترنت و روزنامه در میان افرادی است که دارای بالاترین میزان مهارت‌های شناختی و سواد هستند.
تغییرفرهنگی در طول زمان

تغییرفرهنگی در طول زمان

همانطور که ارتباطات میان جوامع به تدریج در سراسر جهان متراکم‌تر و سریع‌تر می شود، احتمالا تاثیر فرهنگی آنها افزایش می یابد.
اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی

اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی

مباحث مربوط به جهانی شدن فرهنگی بر اساس ادعاهای متناقض در مورد پیامدهای جهانی شدن استوار است، اما چنین ادعاهایی به ندرت مبتنی بر داده‌های تجربی...
ارزش‌های فرهنگی مدرن

ارزش‌های فرهنگی مدرن

الگوهای فردی استفاده از رسانه‌های خبری، ارزش‌های فرهنگی مدرن‌تری را ایجاد می کند.
اثر ارتباطات جهان وطنانه

اثر ارتباطات جهان وطنانه

در مدل‌های چند متغیری ، در آمد و تحصیلات، کاربران اینترنت سکولارترین گروه از کاربران رسانه‌ها و نیز لیبرال‌ترین گروه در حوزه اخلاق جنسی دارای...
قطبی شدن فرهنگ غربی

قطبی شدن فرهنگ غربی

تز تلفیق یا ترکیب استدلال می کند که جهانی شدن ترکیبی از سنت‌های فرهنگی متنوع را از طریق وام گیری و پیوند تقویت می کند.
سیاست گذاری‌های حمایت فرهنگی

سیاست گذاری‌های حمایت فرهنگی

طی دهه گذشته، بحث در مورد نیاز به حمایت فرهنگی احیاء شده است و نوآوری‌هایی توسط سازمان‌های چندجانبه مانند اتحادیه اروپا و یونسکو انجام شده است
رشد ارتباطات جهان وطنانه

رشد ارتباطات جهان وطنانه

سبب کاهش تعداد مخاطبان برنامه‌های رادیو و تلویزیون عمومی یا دولتی، افزایش ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی تجاری با مالکیت خصوصی و مالکیت چندرسانه‌ای...
پیمایش جهانی ارزش‌ها

پیمایش جهانی ارزش‌ها

ارزش‌های مردم کشورهای ثروتمند به سرعت در حال تغییر هستند در حالیکه ارزش‌های مردم جوامع کم درآمد بسیار آهسته تر در حال تغییر است با هیچ تغییری...
اثرات شاخص جهان وطن

اثرات شاخص جهان وطن

اثرات شاخص جهان وطن گرایی سطح ملی که نشانگر نفوذپذیری جوامع در برابر جریان‌های اطلاعاتی است و موج خاصی از پیمایش جهانی ارزش‌ها را بر مقیاس‌های...
منازعه بر سر جهانی شدن اقتصادی

منازعه بر سر جهانی شدن اقتصادی

کشور ونزوئلا در دوران هوگو چاوز، در روند باز ملی کردن صنایع قرار گرفته است، در حالی که روسیه تحت رهبری پوتین، به استفاده از نیروی نظامی در کشورهای...
ادغام اقتصادی بازارهای جهانی

ادغام اقتصادی بازارهای جهانی

بین فقیرترین و ثروتمندترین کشورهای جهان، پیوندهای به مراتب ضعیف‌تری در زمینه تجارت فرهنگی و ارتباطات بین المللی وجود دارد.
موانع بازارهای فرهنگی

موانع بازارهای فرهنگی

در این مقاله نگاه می‌کنیم به بازار جهانی در تجارت کالا فرهنگی، اطلاعات و اخبار و خدمات صوتی تصویری طی چند دهه اخیر که به طور قابل ملاحظه‌ای از...
موانع اجتماعی فردی یادگیری

موانع اجتماعی فردی یادگیری

موانع روانشناختی اجتماعی عمده‌ای، آنچه را که ما از اطلاعات منتقل شده به وسیله رسانه‌ها جذب می کنیم، محدود می کنند.
گشودگی تجارت فرهنگی

گشودگی تجارت فرهنگی

سطوح میانگین جامعه‌ای دسترسی به رسانه‌ها بر حسب سطوح آزادی مطبوعاتی و نوع اقتصاد سطوح میانگین جامعه‌ای دسترسی به رسانه‌های خبری از جمع مقیاس...
کنترل و تنظیم رادیو و تلویزیون

کنترل و تنظیم رادیو و تلویزیون

جوامعی مانند سوئیس، نروژ، بلژیک و هلند که دارای سه ویژگی ادغام در بازارهای فرهنگی بین المللی، آزادی مطبوعات و رفاه فزاینده که تسهیل کننده دسترسی...
شکاف بین ملت‌های فقیر و غنی

شکاف بین ملت‌های فقیر و غنی

در کشورهای در حال توسعه، استفاده از رسانه‌های چاپی (روزنامه‌ها، مجلات و کتاب ) به واسطه مشکلات پایدار مانند بی سوادی، هزینه این محصولات و همچنین...
تحولات در رادیو و تلویزیونی

تحولات در رادیو و تلویزیونی

ادغام اقتصادهای مختلف در بازارهای جهانی، به همراه تجارت کالا و خدمات فرهنگی در اقتصاد خلاق، در سراسر جهان همچنان به شکل نابرابری باقی مانده است.
تحقیقات در مورد جنسیت

تحقیقات در مورد جنسیت

فرضیات مربوط به اثر مستقیم استفاده از رسانه‌های خبری بر افکار عمومی مجموعه دوم گزاره‌ها، به بررسی اثر مستقیم قرار گیری افراد در معرض رسانه‌های...