0
ویژه نامه ها
آشنایی با سقراط

آشنایی با سقراط

سقراط فیلسوف یونان کلاسیک اهل آتن و یکی از بنیانگذارترین فلسفهٔ غرب بود. افکار سقراط متوجه مفهوم انسانیت بود و سقراط اعلام کرد که باید جهان‌شناسی...
تعریف‌های ناتمام

تعریف‌های ناتمام

فضیلت چیستی و چگونگی کسب آن از جایگاه مهمی در فلسفه‌ی افلاطون برخوردار است. افلاطون در آثار اولیه ی خود به دلیل دشواری دستیابی به فضیلت حقیقی،...
مفهوم اروس در فلسفه‌ی افلاطون

مفهوم اروس در فلسفه‌ی افلاطون

اپولودوروس (اهل فالرون) تعریف می‌کند که یکی از دوستانش به نام گلاوکن درباره‌ی ملاقات سقراط و آلکیبیاس و چند تن دیگر در مهمانی آگاثون
تناسخ افلاطونی در جهان اسلام

تناسخ افلاطونی در جهان اسلام

پیش از افلاطون (347 ق م) مراد از روح، نیروی زندگی بود و پس از جدایی از بدن به صورت سایه در تولد‌های مجدد یا در دوزخ به زندگی ادامه می‌داد و در...
افلاطون و سوفیست‌ها

افلاطون و سوفیست‌ها

سوفیست یا سوفسطایی و جایگاه آن در تفکر افلاطون به قدری حائز اهمیت است که نام یکی از رساله‌های مشهور او می‌باشد. مچنین، تعداد زیادی از آثار او...
پیوند شناخت شناسی و هستی شناسی افلاطون

پیوند شناخت شناسی و هستی شناسی افلاطون

مبحث شناسایی و انواع آن در فلسفه افلاطون از آغاز تا کنون مورد توجه بسیاری از اندیشمندان جهان قرار گرفته و آنها را به تأمل در این مهم وادار نموده...
فیلسوف پهن شانه

فیلسوف پهن شانه

افلاطون در آغاز جوانی خود را با مطالعه، نقاشی و سرودن شعر مشغول می‌کرد، اما پس از آشنایی با سقراط در سن بیست سالگی تمام اشعارش را سوزاند و به...
سیاست افلاطونی

سیاست افلاطونی

اکنون به سیاست که مسائل آن بخش مهمی از آثار افلاطون را به خود اختصاص می‌دهد، می‌پردازیم. ورود در جزئیاتی که افلاطون به خصوص در کتاب قوانین با...
نگاهی به آثار افلاطون

نگاهی به آثار افلاطون

شایان توجه است که به منابعی که فعلاً برای شناخت آثار افلاطون در اختیار داریم، به نحو اجمال اشاره می کنیم.
الهیّات افلاطونی

الهیّات افلاطونی

چنان که گلداشمیت در اثر خود، دین افلاطون اشاره می‌کند، بحث درباره‌ی "الهیات افلاطونی"، بی تردید امری دشوار است: تأکید درباره‌ی وجود و نقش خدا...
اخلاق افلاطونی

اخلاق افلاطونی

نباید از نظر دور داشت که برای افلاطون نیز مانند اکثر قدما، اخلاق و سیاست هم در واقع و هم درنفس الامر جدائی ناپذیرند.
وجود و معرفت در نظر افلاطون

وجود و معرفت در نظر افلاطون

ما اکنون به تفسیر این تمثیل می‌پردازیم، تفسیری که خطوط اساسی آن را افلاطون ترسیم کرده است؛ برای وضوح بیشتر، مسئله را نخست از دیدگاه طبیعت وجود...
مسئله افلاطونی

مسئله افلاطونی

بررسی زندگینامه افلاطون ، ما را با مقام جاودانه ای که برای ملاحظات و مقاصد سیاسی قائل شده، آشنا می‌کند وحتی مروری هر چند سریع بر آثار او ما را...
زندگانی افلاطون

زندگانی افلاطون

زندگینامه نویس افلاطون با مشکلات حل نشدنی مواجه می شود. البته، مریدان وی خاصه برادرزاده اش اسپوسیپوس و همچنین کسنوکراتس جزئیات بی شماری را، که...
اهمّیّت فلسفه‌ی افلاطون

اهمّیّت فلسفه‌ی افلاطون

لزومی ندارد درباره اهمیت آثار افلاطون و تأثیری که پیوسته به جای گذاشته است، تأکید نمائیم. بسیاری قول سیسرون در کتاب جمهور وی که افلاطون را به...
بینش هندی و بینش یونانی

بینش هندی و بینش یونانی

از اشخاص اهل فكر و نظر و ارباب علم و خبر البته هر فردی به شخصه یك سلسله عقاید و خیالات فلسفی مخصوصی دارد كه در دیگری عین آن عقاید طابقالنّعل...
سقراط حکیم از دید حکمای ایرانی

سقراط حکیم از دید حکمای ایرانی

تاریخ شهادت می‌دهد که ملّت مسلمان و فرهنگ دوست ایران همواره طالب علم و حکمت بوده است، از هر موقعیتی که پیش آمده و از هر منبع و مأخذی که توانسته...
یادی از دکتر شرف الدین خراسانی

یادی از دکتر شرف الدین خراسانی

سالها در دائرة المعارف بزرگ اسلامی توفیق آن را داشتم که از نزدیک از محضر دانشی مرد بزرگی بهره مند شوم که بی تردید یکی از مفاخر برجسته فرهنگی...
افلاطون و هنر

افلاطون و هنر

جمهورِ افلاطون اثری در فلسفه‌ی سیاسی است که به تأثیرات سوء هنر بر جامعه نظر می‌کند. افلاطون ضمن توصیف چگونگی شکل‌گیری یک اجتماع براساس نوعی عدالت...
آموزه‌های هنری ارسطو

آموزه‌های هنری ارسطو

افلاطون در کتاب دهم جمهور در پایان بحثش درباره‌ی شعر، چالش یا شاید بتوان گفت دعوتی را مطرح می‌کند. می‌گوید به کسانی که شعر را دوست دارند باید...