0
ویژه نامه ها
عقل در نظر ابن سینا

عقل در نظر ابن سینا

عقل عملی را به عنوان مدبر بدن و ناظر به سوی عمل یا موجد شوق در نفس معرفی نمی کند. بلکه گونه ای استنباط را نیز در این قوه ملحوظ می دارد. به گونه...
حدوث دهری نوآوری میرداماد

حدوث دهری نوآوری میرداماد

از جمله نوآوریهای متفکر و فیلسوف گرانقدر شیعی، میرمحمد باقر داماد (م 1040 ق) است که در آن به اثبات حدوث فرازمانی یا ذاتی عالَم در مرتبه یا وعاء...
آرای ابن سینا درباره اتحاد نفوس پس از مرگ

آرای ابن سینا درباره اتحاد نفوس پس از مرگ

ابن سینا تعلق به ماده‌ی قبلی را برای تحقق کثرت نفوس بعد از مرگ کافی می‌داند؛ یعنی، همچون فارابی می‌گوید از آنجا که نفوس پیش‌تر هر کدام به بدنی...
امکان معاد از دیدگاه ابن سینا

امکان معاد از دیدگاه ابن سینا

از آنجا که ابن سینا منسجم‌ترین و صریح‌ترین بحث را در این باره مطرح کرده است، دیدگاه او را به عنوان تاریخچه بحث می‌آوریم. آن گاه به مقایسه‌ی نظر...
آرای فارابی درباره اتحاد نفوس پس از مرگ

آرای فارابی درباره اتحاد نفوس پس از مرگ

پیش از پرداختن به آرای فارابی لازم است در مورد تعریف و اثبات نفس انسانی به این نکته اشاره کنیم که وجود نفس انسانی به عنوان موجودی که غیر از بدن...
نگاهی به اندیشه ابن‌سینا

نگاهی به اندیشه ابن‌سینا

ابوعلی حسین بن عبدالله‌بن سینا یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان، پزشکان،‌ ریاضی‌دانان و منجّمانی است که تاریخ ایران و جهان به خود دیده است. ابن‌سینا...
نگاهی به اندیشه فارابی

نگاهی به اندیشه فارابی

ابونصر محمّد فارابی یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان ایرانی و نخستین کسی است که در جهان اسلام نظام فلسفی کامل و منسجمی را ایجاد کرد. گرچه پیش از فارابی،‌...
ابوالحسن عامری و مراتب علوم

ابوالحسن عامری و مراتب علوم

حدود 300ق ابوالحسن عامری در نیشابور متولد شد و تحصیلات ابتدایی را در همان شهر به پایان برد.
حکمت مشرقي ابن سينا و الفباي فلسفي او

حکمت مشرقي ابن سينا و الفباي فلسفي او

غالباً از توجه به اين نکته غفلت مي‌شود که فلسفه‌ي ابن سينا نقلِ صرف فلسفه‌ي يوناني «به زبان رَساي عربي» که با اسلوبي منطقي و روشن عرضه شده باشد...
تشريح الوجود

تشريح الوجود

رساله‌اي که در اينجا به چاپ مي‌رسد اثري است فلسفي که در نسخه‌هاي خطي آن گفته شده است که متعلّق به ابن‌سيناست، ولي ظاهراً به قلم نويسنده‌اي است...
رساله‌ي الطير

رساله‌ي الطير

گروهي از صيادان به شکار برآمدند، دام گستردند، دانه پراکندند و خود ميان علفها پنهان شدند. من در ميان جماعتي از مرغان مي‌پريدم، صيادان ما را بديدند،...
ابن سينا

ابن سينا

ابوعلي حسين بن عبدالله بن علي بن سينا (370-428ق) يکي از دانشمندان بزرگ جهان و ايران و اسلام. پدر ابن سينا از اهل بلخ بود و از عاملان دودمان ساماني...
غزالی حكیم معاند فلسفه

غزالی حكیم معاند فلسفه

هركه اندك آشنایی با تفكر اسلامی و توسعه و تحول تاریخی آن داشته باشد از نقد ابوحامد محمد غزالی از فلسفه‌ی ابن‌سینا و مخالفت شدید او با فلسفه‌ی...
موقف غزّالي در برابر فلسفه و منطق (1)

موقف غزّالي در برابر فلسفه و منطق (1)

همين كه آثار فلسفي و علمي يوناني به عربي ترجمه شد، اعجاب و ستايش بسياري از متفكران اسلامي را برانگيخت و متفكران اسلامي پس از طي دوران ترجمه،...
موقف غزّالی در برابر فلسفه و منطق (2)

موقف غزّالی در برابر فلسفه و منطق (2)

نظر غزّالی درباره‌ی منطق در مقایسه با نظر خصمانه‌ی او در مورد فلسفه كاملاً متفاوت است و نظری است بسیار مساعدتر. منطق را به هیچ روی معارض دین...
غزّالی و ابن‌رشد

غزّالی و ابن‌رشد

كشمكش ابن‌رشد قاضی و فقیه و حكیم و طبیب قرطبی اندلسی با اقوال ابوحامد محمد غزّالی فقیه و متكلم و حكیم و صوفی طوسی خراسانی شاید همان اندازه كه...
گسترش اندیشه‌ی ابن سینا

گسترش اندیشه‌ی ابن سینا

می‌گویند ارسطو فیلسوف یونانی، بسیاری از بحث‌های فلسفی را در حال راه رفتن با شاگردان خود در میان می‌گذاشت به همین دلیل در زبان عربی ارسطو و پیروانش...
رجبعلی تبریزی

رجبعلی تبریزی

تبریزی، رجبعلی (م 1080 ق) متخلص به واحد، فیلسوف، عارف و شاعر ایرانی. از زادگاهش به اصفهان کوچید و در آنجا به تربیت شاگردان پرداخت. وی در حکمت...
شواهدی از عرفان ابن سینا

شواهدی از عرفان ابن سینا

اغلب به رسالة العشق، سه داستان تمثیل حیّ بن یقظان، رسالة الطیر و سلامان و ابسال، قصیده‌ی عینیّه و سه نمط آخرالاشارات و التنبیهات، و احیاناً برخی...
آیا ابن سینا عارف بود؟

آیا ابن سینا عارف بود؟

عصر ابن سینا دوران رواج تصوّف در جهان اسلام بود. فرقه‌ی معتزله که مسلمانان عقل‌گرا و به اصطلاح روشن فکر بودند و جماعتی از آنها کرامات اولیاء...