0
ویژه نامه ها
اخلاق برآمده از کتاب مقدس

اخلاق برآمده از کتاب مقدس

خصوصیت بارز نظام اخلاقی برآمده از کتاب مقدس، کشف هنجارهای جدید اخلاقی نیست بلکه تعالیمی است که تحت مشروعیت و محافظت مرجعیت خدای حقیقی واحد و...
سرچشمه‌های اخلاق انسانی

سرچشمه‌های اخلاق انسانی

پژوهشگران اجتماعی با دلایل موجه یکسان به عوامل اجتماعی - فرهنگی اشاره می کنند که در جوامع متعدد در رفتار اخلاقی نقش دارند. در واقع تغییر زیست...
عناصر تربیت اخلاقی

عناصر تربیت اخلاقی

در نظام‌هایی که هدف اصلی برنامه ریزان، پرورش شخصیت های سالم است آنچه آموخته می شود، انتقال یک سلسله سنن اجتماعی و دانش های تجربی نیست، بلکه تعلیم...
برنامه درسی و تربیت اخلاقی

برنامه درسی و تربیت اخلاقی

همانطور که هیچ طرحی بدون مبنا، اصل و روش معنادار نیست، طراحی برنامه درسی تربیت اخلاقی هم که موضوع آن انسان است، بدون توجه به این ارکان سه گانه...
آغاز تربیت اخلاقی

آغاز تربیت اخلاقی

یکی از علت‌هایی که باعث اهتمام ورزی به این مرحله از سن شده، ویژگی‌ها و اقتضائات این دوران است. در احادیث، حرف شنوی، اطاعت پذیری و ادب پذیری از...
تحول اخلاقی جوامع

تحول اخلاقی جوامع

نهاد آموزش و پرورش که یکی از گسترده ترین نهادهای اثرگذار و جهت دهنده در تمام کشورهاست، با توجه به مخاطبان فراوان و مستعدی که در اختیار دارد و...
طرز اجرای مفاهیم در تعلیم وتربیت

طرز اجرای مفاهیم در تعلیم وتربیت

تعلیم و تربیت را نباید به تعلیمات رسمی یا غیر رسمی محدود ساخت. فرهنگی ساختن یا تعلیمات فرهنگی نیز سهمی بسزا در تعلیم و تربیت دارد. تعلیمات فرهنگی...
ارزشها از نظر سارتر

ارزشها از نظر سارتر

سارتر هرنوع نظام اخلاقی را که از پیش وجود داشته باشد و بر اعمال فرد حکومت کند مردود تلقی می نماید. او در این مورد فردی را مثال می زند که می خواست...
از كیمیای سعادت

از كیمیای سعادت

بیش از سی سال پیش بود كه با نام گرامی استاد احمد آرام آشنا شدم. وسیله‌ی این آشنایی كتاب ارجمند كیمیای سعادت بود كه به همت ایشان با مقابله‌ی شش...
فلسفه‌ی عرفان و فلسفه‌ی اخلاق

فلسفه‌ی عرفان و فلسفه‌ی اخلاق

فلسفه‌ی اخلاق یک فلسفه‌ی کردار آدمی است که محدود به منش یا رفتار اخلاقی انسان می‌شود و با روش عقلی و استدلالی در این باره تأمل‌ورزی می‌کند و...
نسبت اخلاق و سیاست در آموزه‌های اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره‌ی رضوی

نسبت اخلاق و سیاست در آموزه‌های اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره‌ی رضوی

یکی از مسائل و معماهای پیچیده در حوزه‌ی سیاست و امر سیاسی نسبت میان اخلاق و سیاست است. جامعه‌ی بشری بدون سیاست و حکمرانی به ورطه‌ی هرج و مرج...
نظریه‌ی عواطف اخلاقی آدام اسمیت

نظریه‌ی عواطف اخلاقی آدام اسمیت

اولین نسخه‌ی نظریه‌ی عواطف اخلاقی، در 1759، وقتی اسمیت استاد کرسی منطق دانشگاه گلاسگو بود، منتشر شد. بیشتر اسمیت‌پژوهان بر این باورند که بخش...
اراده: عامل هستیِ مسئولیت‌ها و بایستی‌ها

اراده: عامل هستیِ مسئولیت‌ها و بایستی‌ها

چنان که سبزواری در این بیت می‌گوید، بعد از داعی، یعنی پس از تمایل و انگیزه نسبت به مطلوب، که شرط اول اراده است، باید درک ملایم نسبت به فعل حاصل...
هستی‌شناسی جامعه

هستی‌شناسی جامعه

در سلسله‌ی هستی‌هایی که، که بر طبق نظریه‌ی ما، به بایستی‌های اخلاقی و سیاسی می‌گراید موضوعات و مسائلی هست که حق داریم راجع به آنها سؤال کنیم...
تفاوت ارزش‌ها و هستی‌ها

تفاوت ارزش‌ها و هستی‌ها

میانگری‌های هستی و نقش و نگارهای آفرینش با یکدیگر تفاوت دارند. و در این میان، ارزش‌ها نیز گروه خاصی از هستی‌هاست، فلسفه بحث از مطلق وجود است،...
صحت و فساد از منظر فلسفه‌ی اخلاق

صحت و فساد از منظر فلسفه‌ی اخلاق

فرنگی‌ها مفاهیمی از قبیل صحت و فساد را جزو ارزش‌ها به حساب می‌آورند و معتقدند که اینها دستوری هستند، نه اخباری؛ نمی‌توانید از آنها خبر بدهید،...
تقابل عدل و ظلم

تقابل عدل و ظلم

سؤالی که می‌خواهیم مطرح کنیم این است که تقابل عدل و ظلم جزو کدام یک از اقسام تقابل است. چهار قسم تقابل وجود دارد:
مبادله‌ی منطقی هستی و بایستی

مبادله‌ی منطقی هستی و بایستی

علمای شیعی حرارت را، که ذاتاً کیفیت است، به صورت کمیت درمی‌آورند و آن را درجه‌بندی می‌کنند. درجه‌بندی حرارت ثانیاً و بالعرض است، چون کیفیت از...
چگونه ماده‌ی بایستی را از ماده‌ی هستی به دست می‌آوریم؟

چگونه ماده‌ی بایستی را از ماده‌ی هستی به دست می‌آوریم؟

حکمت عملی، که اخلاق به معنای اخص جزئی از آن را تشکیل می‌دهد، چیزی جز اختیار در ایجاد و سازندگی خود و جامعه نیست و، «بایستی» ای که عموماً در اخلاقیات...
مظاهر عدل الهی- تکالیف

مظاهر عدل الهی- تکالیف

بر اساس این نظریه که عدل الهی از صفات فعل است، نه از صفات ذات، یکی از نمودارهای عدل الهی احکام و تکالیفی است که حق تعالی برای بشر و مخلوقات خود...