0
ویژه نامه ها
اولین نشانه‌های دین

اولین نشانه‌های دین

بومیان استرالیا مدتی مدید موردی آزمایشی برای مطالعه‌ی تکامل ادیان بودند. انسان شناسی فرهنگی پیش از هرچیز طی یک بحث علمی دربارهی قبایل بومی استرالیا...
دین و نظریه سازه انگاری

دین و نظریه سازه انگاری

فرهنگ درونی شده آنارشی که به واسطه تقدس، مشروعیت یافته است با فلسفه های سکولار یا مذهبی که اخلاق، هویت و فلسفه عالم هستی را به جنگ، صلح یا حقوق...
دین و لیبرالیسم

دین و لیبرالیسم

زمانی که پیامدهای سیاسی جنبش های مردمی در سراسر مرزهای بین المللی تسری می یابد، این پدیده به موضوعی مهم برای نظریه روابط بین الملل تبدیل می شود.
افول و ظهور دین

افول و ظهور دین

بازگشت دین به سیاست جهانی، با خشونت همراه بوده است و از آنجا که نظریه روابط بین الملل مانند حوزه روابط بین الملل از همان آغاز در قرن هفدهم سکولار...
محدودیت در تفکر فردید (قسمت اول)

محدودیت در تفکر فردید (قسمت اول)

تئولوژی را به دو معنی باید در نظر گرفت، یکی ملاقی خدا بودن و دیگر وجود خدا را با دلایل اثبات کردن. تا آنجا که قرون وسطی خواسته است خدا را اثبات...
محدودیت در تفکر فردید (قسمت دوم)

محدودیت در تفکر فردید (قسمت دوم)

یکی از مشخصات تفکر تئولوژیک، قول به این باور است که تاریخ دارای طرح و نقشه از پیش تعیین شده الهی است، و تفکر تئولوژیک مدعی است که به چنین طرح...
مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفه‌ی تحلیلی دین

مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفه‌ی تحلیلی دین

اگرچه گزارش‌های تاریخی، فلسفه‌ی تحلیلی دین را مربوط به فضای فکری شصت سال اخیر دنیای انگلیسی زبان می‌دانند، اما واضح است که نه تحلیل و نه ارزیابی...
بررسی مسئله شرور و قدرت مطلق الهی با تکیه بر نظریه کمال گرایانه

بررسی مسئله شرور و قدرت مطلق الهی با تکیه بر نظریه کمال گرایانه

تحقیق حاضر در باب یکی از موضعاتی است که در بحث از صفت قدرت خدا خلق می شود و آن بحث مساله شر و سازگاری یا ناسازگاری آن با قدرت خداست. این مساله...
مساله شر در سنت نوافلاطونی مسیحی

مساله شر در سنت نوافلاطونی مسیحی

دیدگاه غالب متالهان مسیحی در دوره آبای کلیسا و قرون وسطی در باب شر متاثر از سنت نوافلاطونی است. متالهان مسیحی این دوران از جمله آگوستین و دیونیسیوس...
نقد و بررسی تئودیسه ی غایت شناختی سوئین برن در مورد مساله شر

نقد و بررسی تئودیسه ی غایت شناختی سوئین برن در مورد مساله شر

وجود انواع شرور در جهان هستی همواره دست مایه ملحدین برای نقد عقلانیت خداباوری قرار گرفته است. در میان پاسخ های مختلفی که توسط خداباوران به مساله...
زبان و مفهوم‌سازی

زبان و مفهوم‌سازی

اگر خواسته باشیم به ماهیت ویژه‌ی مفهوم دینی- اسطوره‌ای نه تنها از طریق نتایج این مفهوم بلکه از رهگذر شناخت اصل شکل‌گیری آن پی بریم، و حتی از...
جادوی کلام

جادوی کلام

این پرسش برای ما مطرح است که ارتباط میان دو مفهومی در ساختار «جهان» ی که به وسیله‌ی گفتار و اسطوره تحقق می‌یابد، چگونه منعکس می‌شود. در این جا...
مکتب ویتگنشتاین در فلسفه‌ی دین

مکتب ویتگنشتاین در فلسفه‌ی دین

بهترین مقدمه بر مکتب ویتگنشتاین، خود ویتگنشتاین است. در کتاب‌نامه این مقاله، نام برخی کتب و مقالات فیلسوفانی که سعی در طرح، دفاع یا نقد آراء...
خدا در فلسفه‌ی حکیمان مسلمان

خدا در فلسفه‌ی حکیمان مسلمان

مسئله‌ی وجود خدا از دیرباز یکی از مباحث مهم مابعدالطبیعه بوده است، حکیمان در این مورد آرای متفاوتی را ابراز کرده‌اند‌. پاره‌ای از این آرا در...
خدا و اعتقاد به خدا از منظر فلسفی (1)

خدا و اعتقاد به خدا از منظر فلسفی (1)

شاید هیچ‌گاه از زمینه‌های صرفاً مابعدالطبیعی، اعتقادی جدی، زنده و دینی به خدایان برنخاسته و مورد حمایت واقع نشده است. چنین عقایدی در هر عصر و...
خدا و اعتقاد به خدا از منظر فلسفی (2)

خدا و اعتقاد به خدا از منظر فلسفی (2)

آنچه تاکنون گفته شد شناختی اجمالی درباره‌ی مفهوم خود علت خود به ما می‌دهد، مفهومی که عامه‌ی مردم، حتی گاهی محققان نیز آن را به درستی ادراک نکرده‌اند....
خدا چونان ساعت‌سازی بزرگ

خدا چونان ساعت‌سازی بزرگ

"اس. ال. ماکی" در کتاب "زمان در زندگی و اندیشه‌ی غربیان" (1980) به درستی سالهای 1660 تا 1760 در انگلستان را "انقلاب ساعت"‌ می‌نامد. در خلال این...
جایگاه شرور در نظام آفرینش

جایگاه شرور در نظام آفرینش

هر ساله، حوادث زیان باری چون سیل و زلزله شمار فراوانی را به کام مرگ می‌فرستند و کسان بسیاری را بی‌خانمان می‌سازند. از آغاز پیدایش انسان، کودکان...
خاستگاه دین (1)

خاستگاه دین (1)

بسیاری از دانشمندان بر این باورند که نه تنها در گذشته، بلکه در آینده نیز از جهان عاری از دین نتوان سراغ گرفت. به گفته‌ی ارنست رنان ( 1823-1892...
خاستگاه دین (2)

خاستگاه دین (2)

لودویک فویرباخ (1804- 1872 م) فیلسوف حس گرای آلمانی، بر این باور است که فلسفه‌ی هگل و [ ادیانی چون ] مسیحیت، با گرفتار شدن در دام یک خطای زیان...