0
ویژه نامه ها
مردم سالاری دینی و قانونگذاری

مردم سالاری دینی و قانونگذاری

امروزه مشارکت و دخالت مردم در مرجع قانونگذاری معمولا به دو صورت کلی: مستقیم همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم، و غیرمستقیم (از راه مجلس یا...
تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی

تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی

اصل تفکیک قوا از ساز و کارهای عمومی توزیع و مهار قدرت در نظامهای مردم سالار جهان است و به رغم برخی چالش ها، مقبولیت عام دارد. توزیع قدرت و جلوگیری...
حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی

حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی

این مقاله در آغاز مبانی نظری بحث ما را توضیح می دهد. در ادامه مطالب آن مفاهیم دین، دموکراسی، کار کرد و کارآمدی و همچنین اصطلاح مردم سالاری دینی...
نمودهای مردم سالاری در قانون اساسی

نمودهای مردم سالاری در قانون اساسی

در این مقاله، دموکراسی صرفا براساس سازو کار قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر است و تلاش می شود که ساختاربندی قدرت در قانون اساسی با دموکراسی...
بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اساس نظام اسلامی ایران بر مبنای یکتاپرستی، وحی الهی، کرامت و ارزش والای انسانی قرار گرفته است و در قانون اساسی آن هر گونه ستمگری و سلطه پذیری...
مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بدون تردید نظریه مردم سالاری با هر تعریفی مبتنی به اصل حاکمیت مردم و حاکمیت ملی است. بدین معنی که مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نفوذ...
مبانی حقوقی مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

مبانی حقوقی مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

(فقیه جامع الشرایط) ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد...
مردم سالاری در متون دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مردم سالاری در متون دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فضیلت محوری در جوامع بسیار کهن بشری به حدی جدی بوده است که نه تنها مردان با فضیلت به قدرت می رسیدند، بلکه در مواردی زنان بافضیلت نیز فرمانروا...
جایگاه مردم در نظام ولایی

جایگاه مردم در نظام ولایی

مخالفان نظام اسلامی، انتقادهای متعددی علیه نظام ولایی مطرح ساخته‌اند. از جمله، نظام ولایی را ضد مردمی نامیده‌اند. این مقاله با استناد به آیات...
تبارشناسی آزاداندیشی در سنت مردم سالاری دینی

تبارشناسی آزاداندیشی در سنت مردم سالاری دینی

امروزه آزاداندیشی به عنوان مطالبه‌ای عمومی مطرح است. از این رو برای ترویج آن در نظام جمهوری اسلامی ایران نیازمند الگو و تباری معین و مشخص هستیم....
تجسّس در مقام ادای تکلیف واجب نصیحت

تجسّس در مقام ادای تکلیف واجب نصیحت

یکی از حقوق واجب بر هر مسلمانی- خواه والی باشد یا رعیّت، از رده بالای مسؤولین باشد یا پایین "نصیحت" است؛ ازاین رو ابتدا، آیات و اخباری را که...
پيوند دموکراسي و حکومت اسلامي

پيوند دموکراسي و حکومت اسلامي

دموکراسي مفهوم گسترده اي است که در عمل در قالب هاي گوناگون ظاهر شده و اشکال متفاوتي به خود گرفته است. اما آنچه ويژگي مشترک همه ي دموکراسي ها...
«مردم‌سالاری دینی» یا «مردم‌سالاری» «دینی»؟

«مردم‌سالاری دینی» یا «مردم‌سالاری» «دینی»؟

اگرچه نظریه‌ی مردم ‌سالاری دینی که در سال‌های اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و در قالب نظام جمهوری اسلامی هویدا شده است ریشه در مبانی و آموزه‌های...
نقش مردم در تعیین مجری در حکومت اسلامی

نقش مردم در تعیین مجری در حکومت اسلامی

اگر معتقد باشیم که مجری قانون باید از سوی خداوند تعیین گردد و یا مأذون از سوی او باشد، حق انتخاب و گزینش مردم را سلب کرده ایم و این با روح دموکراسی...
اسلام و دموکراسی

اسلام و دموکراسی

دموکراسی یعنی حکومت مردم یا به تعبیر دیگر مردمسالاری، منظور این است که در امور حکومتی اعم از قانونگذاری و اجرای قانون و سایر شؤون سیاسی جامعه...
حکومت اسلامی، دموکراتیک یا دیکتاتوری؟

حکومت اسلامی، دموکراتیک یا دیکتاتوری؟

طبق یک تقسیم کاملاً معروف در حوزه مباحث سیاسی، حکومت ها یا دیکتاتوری اند یا دموکراتیک؛ حکومت اسلامی جزء کدامیک از این دو دسته است؟
مفهومِ همبستگی ملی

مفهومِ همبستگی ملی

وفاق و همبستگی ملی به مفهوم اشتراک نظر همه افراد یک جامعه و ملت نسبت به آرمان ها، آمال و مقاصد واحد است که برای دستیابی به اهداف مشترک، تمام...
چگونگی ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم

چگونگی ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم

چگونه می شود مردم را در مشارکت عمومی سهیم کرد و آنها را به صحنه آورد؟ قطعاً این امر تنها با نصیحت و تذکر امکان پذیر نیست. اینکه بتوانیم در یک...
پیامدهای مشارکت مردم در امور کشور

پیامدهای مشارکت مردم در امور کشور

احساس تعلق عاطفی و مالکیت نسبت به مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی: اساساً این احساس می تواند بهترین شاخص برای مشارکت عمومی باشد. اگر مردم در مسائل...
معنای مشارکت واقعی مردم در امور

معنای مشارکت واقعی مردم در امور

برخی از دولت ها از آن به عنوان برچسب تزیینی و تشریفاتی استفاده می کنند. درواقع آنچه می خواهند انجام می دهند، در کنار آن جمله ای هم اضافه می کنند...