ارکان مهم مراقبه در عرفان اسلامی
از آنجا که هر فردی با فرد دیگر متفاوت است و سلوکی که طی می کند کاملا هماهنگ و موافق با ساختار درونی و روانی خود اوست و در طول سلوک نیز تغییراتی...
سه‌شنبه، 16 شهريور 1400
آداب و شرایط مراقبه در عرفان اسلامی
مراقبه به عنوان یک مقام و منزل و یا حال امری بسیط است و امر بسیط، جزء نمی پذیرد، به همین دلیل نمی توان برای آن اجزایی قائل شد، با این وجود در...
سه‌شنبه، 16 شهريور 1400
مراقبه در عرفان اسلامی
مراقبه در لغت به معنی دیده بانی و محافظت است و در اصطلاح حالتی از احوال و طریقی است که طی آن سالک راه حق به منظور تقرب به خداوند و فنای در او...
سه‌شنبه، 16 شهريور 1400
تفکیک راه شریعت از فلسفه و عرفان
محور معرفت دینی را به اختصار می توان تعالی شناسی نامید. چنان که ملاحظه می‌شود، عبادت یا عمل صالح، محور معرفت دینی در نظر گرفته شده است.
سه‌شنبه، 27 اسفند 1398
امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت اول)
در بحث از هستی شناسی اسلامی، بیشتر به مابعد الطبیعه عرفانی نزدیک شده است. به بیان دیگر، شناختی که در متون اسلامی در مورد جهان مطرح شده، همان...
سه‌شنبه، 27 اسفند 1398
امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت دوم)
منظور از اخلاق، چنان که فیلسوفان مسلمان تعریف کرده اند، عادت یا صورتی نفسانی است که افعال آدمی بدون تأمل یا به سهولت از آن صادر می‌شود.
سه‌شنبه، 27 اسفند 1398
خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء
خاتم نبوت و آن که مهر ختم بر آن می خورد، کسی است که اسماء و صفات را به طور جامع و کامل و تمام دارد و در نتیجه کسی می تواند خاتم الاولیا باشد...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولی کامل
انسان کامل واسطه فیض در قوس صعود و نزول انسان کامل واسطه در ایجاد و عود و ختم موجودات است.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت
ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت است که در حقیقت نبوت مطلقه منطوی است و در سراسر کائنات و عوالم غیب و شهادت حکومت و ولایت قیومیه دارد.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل
اراده انسان کامل را در اراده حق تعالی فانی میدانند؛ زیرا انسان کامل به مقامی رسیده است که فانی در حق شده است.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
مقام‌های انسان کامل
انسان کامل در همه هستی سریان قیومی و وجودی دارد. در این مورد میان عرفا اختلافی نمی باشد مگر این که در نحوه چینش عوالم اندک اختلافی وجود دارد.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
مصداق اتم انسان کامل
حقیقت محمدیه دایره محیط به عوالم آفرینش است؛ و هر که دایره ولایتش نزدیک تر به آن دایره محیط شد، از اولیای امت اوست؛ و ختم ولایت خاصه او اقرب...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
رابطه عالم صغیر با عالم کبیر
وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی می باشد که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
جمال و جلال انسان کامل
از مقامات ولایت تکوینی ولی الله، احاطه او بر عوالم هستی می باشد. این مقام شامخ روح القدس نام دارد که انسان کامل با آن احاطه قیومی به تمامی ذرات...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
برتری انسان کامل
حقیقت محمدیه مقام الوهی انسان کامل است که در سراسر هستی سریان دارد. این حقیقت عاری از هرگونه تعین و حدود است.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
انسان کامل مبین اسما حسنی
انسان کامل به حسب مقام شهادت و ظهور به رحمانیت و مقام غیب و ظهور به رحیمیت، تمام دایره وجود است.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولایت انسان کامل در نظام تکوین
در این مقاله سعی خواهیم کرد تا در تعریف معانی ولایت و همچنین ولایت تکوینی و ولایت تشریعی بیشتر عبارات حضرت امام رحمه الله را به نحو مستقیم ذکر...
يکشنبه، 24 آذر 1398
خلیفه خدا در ظهور به مرتبه جامعیت
انسان مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است. خداوند به یدى الجمال و الجلال، باطن انسان را سرشت و ظاهرش را در عالم شهادت و مظهریت طبیعت قرار...
يکشنبه، 24 آذر 1398
انسان کامل کون جامع
ملائکه مجرد بوده و در عین حال مظهر اسم خاصی از اسماء الهی هستند، مثلا مظهر اسم «علیم» و «قدیر» و اسم «قابض» است و انسان که مجمع همه اسماء است...
يکشنبه، 24 آذر 1398
ولایت مطلقه یا مقیده
منظور از خاتم ولایت مطلقه و مقیده درباره حضرت على علیه السلام به این صورت است که ایشان به اعتبار وسعت دایره ولایتشان در میان سایر اوصیای محمدی،...
پنجشنبه، 21 آذر 1398