اختیارات و ولایت مطلقه

ولايت مطلقه در سيره عملى و نظرى امام خمينى(ره)

ولايت مطلقه در سيره عملى و نظرى امام خمينى(ره)
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب سال 1358 خورشيدى، دو موضوع به شيوه‏اى سنجيده و دقيق مورد توجه قرار نگرفته بود: يك) چگونگى حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان; دو) شيوه بازنگرى در قانون اساسى. ادامه ...

اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه

اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه
از اركان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسى معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است كه در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولى فقيه تعيين مى‏شود. با بررسى اين مرحله، اركان اصلى نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسى شده و معقوليت آن به اثبات مى‏رسد. در اين مرحله ابتدا به بررسى نظريه‏هاى مختلفى درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مى‏پردازيم و سپس نظريه مختار را بيان مى‏كنيم و در نهايت‏بر اساس معناى مورد ادامه ...

ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى

ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى
امروزه جايگاه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى از موضوعات مهمى است كه در حوزه انديشه سياسى جامعه ما مطرح است. مسئله اصلى در اين باره اين است كه آيا اختيارات ولى فقيه محدود به موارد مصرح در قانون اساسى است و يا فراتر از آن؟ مقاله‏اى كه در ادامه مى‏خوانيد از ديدگاه حقوقى به اين موضوع پرداخته و به پاسخ‏هاى متفاوتى رسيده‏اند. گفتنى است كه اين نوشتار گزيده‏اى است از مقاله‏هاى نويسندگان ادامه ...

حوزه اختیارات ولی فقیه تا کجاست؟

حوزه اختیارات ولی فقیه تا کجاست؟
آیا ولى فقیه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در این مورد را دارد یا نه؟ اگر چنان که بعضى مى‏گویند این حق را ندارد، پس معناى ولایت چه مى‏شود؟ (زیرا ولایت‏به معناى اولى به تصرف است) همچنین حضرت امام معتقد بودند ادامه ...

آخرین مقالات
گمان بد سرچشمه تجسس‏.

گمان-بد-سرچشمه-تجسسگمان بد عاملى است براى جستجوگرى، و جستجوگرى عاملى است براى کشف اسرار و رازهاى نهانى مردم، و اسلام هرگز ادامه ...

ماهیت آدمی و تاریخ آدمی (قسمت اول)

ماهیت-آدمی-و-تاریخ-آدمی-قسمت-اولخودشناسی در این جا به معنای شناخت از ماهیت جسمانی آدمی و کالبدشناسی و فیزیولوژی او نیست؛ حتی شناخت از ادامه ...

ماهیت آدمی و تاریخ آدمی (قسمت دوم)

ماهیت-آدمی-و-تاریخ-آدمی-قسمت-دومما با تظاهر به توضیح اصول طبیعت آدمی، در واقع نظام کاملی از علوم را پیشنهاد می‌کنیم که بر شالودهای تقریبا ادامه ...

عشق مقدس فیلسوف

عشق-مقدس-فیلسوفهمه‌ی فلاسفه‌ی بزرگ این آرامش ذهن را دارند، همهی هیجان آنان به هنگام روشن شدن دید مصرف شده است، و چنان ادامه ...

روشهای جستار تاریخی نوین

روشهای-جستار-تاریخی-نوینجمهوری افلاطون شرح آرمانی تغییر ناپذیر حیات سیاسی نیست، بلکه آرمان یونان است، آنگونه که افلاطون آن را ادامه ...

تاریخ نگاری اواخر قرن نوزدهم

تاریخ-نگاری-اواخر-قرن-نوزدهمآنان در تنفر خود از فلسفه تا حدی فریاد طوطی وار متداول اثبات گرایی را منعکس می کردند که علوم طبیعی دیگر ادامه ...

گام‌های خلاقیت (گام پنجم)

گام-های-خلاقیت-گام-پنجمدر این مقاله به برخی روش‌های خلاقیت  و یکی از آفت‌های مهم آن می‌پردازیم. آموزشی که بیشتر از تفکر مبتنی ادامه ...

تکالیف اصلی اندیشه‌ی اروپایی (قسمت اول)

تکالیف-اصلی-اندیشه-ی-اروپایی-قسمت-اولنهضت سازنده‌ی اندیشه‌ی قرن هفدهم به مسائل علوم طبیعی توجه کرد و مسائل تاریخ را به یک سو نهاد. دکارت، ادامه ...

تکالیف اصلی اندیشه‌ی اروپایی (قسمت دوم)

تکالیف-اصلی-اندیشه-ی-اروپایی-قسمت-دومدر نیمه‌ی دوم قرن هفدهم مکتب تازه ای از اندیشه ی تاریخی ظهور کرد که آن را، با وجود تناقضی که در این عبارت ادامه ...