0
ویژه نامه ها
بررسی علل همگرایی و ناهمگرایی دو مذهب شافعی و حنفی با شیعه امامیه

بررسی علل همگرایی و ناهمگرایی دو مذهب شافعی و حنفی با شیعه امامیه

دستیابی به تشکیل امت اسلامی واحد، نیازمند به بررسی هویت تاریخی شکل گیری مذاهب و کشف نقاط مشترک آنان دارد و ضرورت شناخت وضعیت مسلمانان پیرو هر...
اتحاد عالم اسلام در پرتو عمل به سیره متقدمان

اتحاد عالم اسلام در پرتو عمل به سیره متقدمان

نگاهی به زمان حاضر و قرون معاصر که محفوف به فزونی دسیسه های معاندان و مخالفان اسلام عزیز است ضرورت اتحاد بیش از پیش فرق اسلامی را روشن می نماید.
گرایش های تحجر آمیز، عقب ماندگی فکری، جهل و تعصب در جهان اسلام

گرایش های تحجر آمیز، عقب ماندگی فکری، جهل و تعصب در جهان اسلام

مقاله پیش رو کوششی برای تشخیص بالینی، تحلیلی و انتقادی گفتمان فکری ما به منظور دستیابی به گفتمان اسلامی برتر است. برای تحقق این امر باید به طبیعت...
چالش های درونی همگرایی و وحدت جهان اسلام

چالش های درونی همگرایی و وحدت جهان اسلام

یکی از مهم ترین چالش های جهان اسلام در عصر جدید، ضعف و زوال نهادهایی است که مسئولیت ارائه نظریه و ترکیب و تقویت نخبگان را در این جوامع بر عهده...
چالش های وحدت اسلامی و راهبردهای تقریب مذاهب اسلامی

چالش های وحدت اسلامی و راهبردهای تقریب مذاهب اسلامی

پوشیده نیست که اختلاف ها و شکاف ها و تفرقه هایی که امت اسلامی با آنها روبه روست برخاسته از شبهاتی است که معاندان و کین توزان نسبت به اسلام بر...
وحدت امت اسلامی، موانع درونی و چالش های بیرونی

وحدت امت اسلامی، موانع درونی و چالش های بیرونی

سخن از وحدت امت اسلامی، سخن کهنه و نو به نوی است که از دوره بیداری، هزاران تن از علما و پژوهشگران درباره آن مطلب نوشته و سخنرانی کرده و شعار...
چالش های فرا روی تقریب مذاهب اسلامی

چالش های فرا روی تقریب مذاهب اسلامی

وحدت دشمنان اسلام - به رغم تناقضها و تضادهایی که با هم دارند- در جبهه رویارویی با امت اسلامی، شرایطی را ایجاد می کنند که منجر به پراکندگی و تفرقه...
چالش های امت اسلامی، راهبردها و راهکارهای برون رفت از آن

چالش های امت اسلامی، راهبردها و راهکارهای برون رفت از آن

استاد شهید مطهری هشدار می دهند که مخالفین اتحاد مسلمین برای این که از وحدت اسلامی، مفهومی غیر منطقی و غیر عملی بسازند آن را به نام وحدت مذهبی...
گرفتاری گرایش های تحجر، جهل، تعصب و عقب ماندگی در جهان اسلام

گرفتاری گرایش های تحجر، جهل، تعصب و عقب ماندگی در جهان اسلام

جهان اسلام ما بیش از دوازده قرن، همچون دهکده کوچکی بود که به رغم ابتدایی بودن راههای ارتباطی و مواصلاتی، مبادله معرفتی میان همه بخشهای آن صورت...
وحدت رمز پیروزی در جنگ تمام عیار اقتصادی

وحدت رمز پیروزی در جنگ تمام عیار اقتصادی

وحدت رمز و محور اصلی موفقیت در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی است. ولی با این حال این سؤال مطرح شد است که ایرانیان در چه اموری باید به طور یکپارچه...
ایمان اساس وحدت جامعه اسلامی

ایمان اساس وحدت جامعه اسلامی

در آموزه‌های اسلامی تأکید می‌شود که مؤمن، برادر مؤمن است؛ چشم اوست؛ راهنمای اوست؛ به او خیانت نمی‌کند؛ بر او ستم روا نمیدارد؛ فریبش نمیدهد؛ و...
سه وظیفه مومنان در جامعه اسلامی در قبال فتنه

سه وظیفه مومنان در جامعه اسلامی در قبال فتنه

فتنه گران با یک سازماندهی جنگی در میدان حاضر می شوند که ممکن است که پرچمداری در این میان داشته باشند؛ چون بدون علمداری و مدیریت فتنه، هیچ گاه...
جنگ دین با نشانه های شبه دینی؛ بزرگ ترین فتنه دشمن

جنگ دین با نشانه های شبه دینی؛ بزرگ ترین فتنه دشمن

فتنه ای که ابزار فتنه انگیزی، خود دین و نشانه های دین و مذهب باشد، یکی از خطرناک ترین فتنه هاست.
سه فتنه بزرگ از نگاه پیامبر اکرم(ص) بعد از رحلت ایشان

سه فتنه بزرگ از نگاه پیامبر اکرم(ص) بعد از رحلت ایشان

زمانی که امت مدت زیادی به پول پرستی، گمراه شدن در فتنه ها و شهوت شکم و پول های باد آورده و نشستن سر سفره های رنگین بوالهوسان شکم پرست، عادت کرده...
دو صفت کلیدی شیعه بودن و آثار آن

دو صفت کلیدی شیعه بودن و آثار آن

بیماری جسمی، داروی جسمی نیاز دارد و بیماری روحی که در اینجا نفاق یا شرک، گناه و آلودگی می تواند باشد، داروی روحی برای آن وجود دارد که در بیان...
بدعت و وظیفه از بین بردن آن توسط عالمان

بدعت و وظیفه از بین بردن آن توسط عالمان

بدعتگزار کسی است که دیگران را به طرف خود دعوت کند، در حالی که بهتر و عالم تر و متخصص تر از او وجود دارد، چنین فردی بدعتگزارِ گمراه است
پنج عامل فتنه انگیری در جامعه

پنج عامل فتنه انگیری در جامعه

برخی از افراد در جامعه بدلیل صفاتی که دارند، باعث ایجاد فتنه می شوند که پنج فرد از ده فرد را در این مقاله بیان می گردد.
رابطه همنشینی و جهنمی شدن

رابطه همنشینی و جهنمی شدن

یکی از مسائلی که باعث می گردد انسان جهنمی شود، همراهی نکردن با پیامبر در دنیاست؛ چون همراهی در دنیا یا در کنار پیامبر و اهل بیت علیهم السلام...
ریشه اختلاف در امت اسلامی

ریشه اختلاف در امت اسلامی

وحدت و اتحاد میان امت، راه اختلاف و کینه را می بندد؛ اما اگر مسلمانان مراقب نباشند، اختلاف در بینشان رخنه خواهد کرد، چنانکه پس از رحلت نبی اکرم...
حفظ وحدت، شکرانه نعمت

حفظ وحدت، شکرانه نعمت

نگاه بزرگان به مسئله وحدت اسلامی، یکی شعار بزرگ برای آحاد ملت است.