0
ویژه نامه ها
معرفی فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» - شماره چهارم

معرفی فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» - شماره چهارم

در این نوشتار به معرفی چهارمین شماره فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» که از سوی دانشکده علوم قرآنی اصفهان منتشر شده می‌پردازیم. در این فصل‌نامه...
معرفی فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» - شماره سوم

معرفی فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» - شماره سوم

این فصل‌نامه در پی آن است که با تبیین تمدن و همخوانی آن با فرهنگ غنی اسلامی که از آبشخور قرآن و کلام معصومین سیراب می‌شود، گام بردارد و با مقالات...
معرفی فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» - شماره دوم

معرفی فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» - شماره دوم

این فصل‌نامه در پی آن است که با تبیین تمدن و همخوانی آن با فرهنگ غنی اسلامی که از آبشخور قرآن و کلام معصومین سیراب می‌شود، گام بردارد و با مقالات...
معرفی فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» - شماره اول

معرفی فصل‌نامه علمی «قرآن، فرهنگ و تمدن» - شماره اول

این فصل‌نامه در پی آن است که با تبیین تمدن و همخوانی آن با فرهنگ غنی اسلامی که از آبشخور قرآن و کلام معصومین سیراب می‌شود، گام بردارد و با مقالات...
«برصیصای عابد» و درس هایی برای عاقبت به خیری

«برصیصای عابد» و درس هایی برای عاقبت به خیری

بَرْصیصا، شخصیتی زاهد‌، عابد بود که به واسطه حسن سابقه قبلی به درجه ای رسیده که مورد عنایت باری تعالی قرار گرفته و به درجه مستجاب‌ الدعوه‌ رسیده...
فرهنگ سازی قرآنی و تقویت هم افزایی اجتماعی

فرهنگ سازی قرآنی و تقویت هم افزایی اجتماعی

فرهنگ قرآنی فرهنگ انسان سازی است و جای جای قرآن آکنده از پیام های خودسازی و معرفت نفس است. قرآن تلاش می کند انسان را از بیراهه برگردانده و در...
نقش روحانیت در ارتقای فرهنگ قرآنی در جامعه

نقش روحانیت در ارتقای فرهنگ قرآنی در جامعه

این مقاله درصدد است ضمن بررسی نقش تاریخی روحانیت در طول تاریخ به نقش ویژه روحانیت و ارتقا فرهنگ قرآنی در جامعه در راستای تحقق همبستگی و جلوگیری...
تأثیر مطالعه قرآن کریم در بهداشت روانی جوانان

تأثیر مطالعه قرآن کریم در بهداشت روانی جوانان

نهادهای فرهنگی جامعه وظیفه دارند قرآن کریم را که تجلی گاه خداوند و یگانه وسیله ارتباط میان بندگان و آفریدگار جهان است، به میان جوانان آورده و...
راهکارهای تقویت و توسعه فرهنگ سازی قرآنی در بخش ها و اقشار گوناگون

راهکارهای تقویت و توسعه فرهنگ سازی قرآنی در بخش ها و اقشار گوناگون

در سال های اخیر شبهات فراوانی از سوی دشمنان دانا و دوستان نادان بر آیات الهی وارد شده و زمینه قرآن گریزی را فراهم نموده است. این شبهات باید توسط...
نقش کلیدی قرآن بر تمدن سازی زندگی بشر

نقش کلیدی قرآن بر تمدن سازی زندگی بشر

برای پی‌ریزی حکومت اسلامی باید به ابعاد اجتماعی فقه توجه بیشتری داشت و مباحث اجتماعی را از منظر فقهی ساماندهی کرد.در بیان تاریخچه بحث تمدن اسلامی...
نحوه اندراج مفاهیم تعلیم و تربیت در ذیل ربوبی شدن

نحوه اندراج مفاهیم تعلیم و تربیت در ذیل ربوبی شدن

اگر آنچه را از «تربیت اسلامی» مراد می‌شود، ربوبی شدن در نظر بگیریم، اکنون می‌توانیم رابطه میان مفاهیم مختلفی را که در بالا تحلیل شده مشخص کنیم.
مهارت تصرف مسئولانه در پدیده‌های طبیعی

مهارت تصرف مسئولانه در پدیده‌های طبیعی

هدف اندیشه ورزی و کسب بینش و دانش نسبت به پدیده‌های انسانی این هدف واسطی نیز در عرصه اعمال جمعی، اما با نظر به تأمین عفت و عدالت و رأفت در نظر...
جلوه‌های بارز پلیدی و جلوه‌های بارز پاک آدمی

جلوه‌های بارز پلیدی و جلوه‌های بارز پاک آدمی

حیات پاک در عرصه اعمال جمعی، متضمن غنا، عفت و عدالت (رأفت) است. درخصوص غنا، این نکته قابل ذکر است که مقصود از غنا، زایل نمودن فقر و ایجاد برخورداری...
جلوۂ حیات پاک در بعد اندیشه و اعتقاد

جلوۂ حیات پاک در بعد اندیشه و اعتقاد

اندیشه و اعتقاد صحیح است که از ویژگی ثبات و پایداری برخوردار است و در مثل، مانند درختی دانسته شده که ریشه ای استوار دارد.
تربیت به معنای ربوبی شدن (قسمت اول)

تربیت به معنای ربوبی شدن (قسمت اول)

تربیت (رشد و پرورش) دادن معنای محدودتر از ربوبیت دارد و می توان گفت که تربیت به معنای مذکور، تنها جلوه های ربوبیت است.
تربیت به معنای ربوبی شدن (قسمت دوم)

تربیت به معنای ربوبی شدن (قسمت دوم)

از سه واژه تطهیر، تزکیه و تهذیب که معنای مشابهی دارند، واژه «تهذیب» در قرآن به کار نرفته، اما در روایات استفاده شده است
بیان اجمالی هدف غایی تعلیم و تربیت

بیان اجمالی هدف غایی تعلیم و تربیت

مفهوم حیات پاک، از میان مفاهیم اسلامی مختلف در مورد هدف غایی، برای بحث برگزیده شده است زیرا تناسب صریح تری با مباحث پیشین دارد.
بایدهای حیاتی انسان و غایتمندی جهان (قسمت اول)

بایدهای حیاتی انسان و غایتمندی جهان (قسمت اول)

خداوند نخواسته است این غایت را بر موجودیت آدمی تحمیل کند و اگر چنین می خواست، آن گاه همه مردم را امت واحدی قرار می داد.
بایدهای حیاتی انسان و غایت‌مندی جهان (قسمت دوم)

بایدهای حیاتی انسان و غایت‌مندی جهان (قسمت دوم)

در متون اسلامی، خداوند هم خیر بنیادین و هم بنیاد هر خیری معرفی شده است . این سخن از طریق مقایسه میان خدا و هر چیز دیگری بجز او، مطرح شده و خداوند...
ادب و تأدیب در فرهنگ اسلامی

ادب و تأدیب در فرهنگ اسلامی

تأدیب بر خلاف تطهیر و تزکیه که جنبه سلبی داشتند جنبه ایجابی دارد و ناظر به قاعده‌مند کردن رفتارها و حالات درونی، طبق قواعدی معین است.