0
ویژه نامه ها
مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

روز گذشته، ساعت 11:55
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
وضع زنان قبل از اسلام (قسمت اول)

وضع زنان قبل از اسلام (قسمت اول)

شکل گیری جوامع صنعتی و ایجاد بازار کار جدید، موجب اشتغال زنان در بخش صنعت و از طرف دیگر باعث کاهش نقش خانواده شد.
شنبه، 4 آبان 1398
وضع زنان قبل از اسلام (قسمت دوم)

وضع زنان قبل از اسلام (قسمت دوم)

بسیاری از زنان به دشواری می توانند نقش کارمند را با نقش مادر و همسر در آمیزند و هر سه نوع مسئولیت را به طرزی مناسب برعهده بگیرند.
شنبه، 4 آبان 1398
ارزش زن از نظر اسلام

ارزش زن از نظر اسلام

آفرینش زن و مرد با هدف یکسان یعنی نیل به سعادت جاودانه و عبودیت عارفانه بوده است. بنابراین هر دو در این هدف اساسی مشترکند و آفرینش هیچ کدام فرع...
شنبه، 4 آبان 1398
موانع تحقق کرامت انسانی

موانع تحقق کرامت انسانی

اشتغال و مدیریت زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه، امری عادی تلقی می شد؛ هر چند تفکیک نقشها و وظایف، جزء اصلی اشتغال محسوب می گردید.
شنبه، 4 آبان 1398
تکریم شخصیت انسان

تکریم شخصیت انسان

هیچگاه امام علی اجازه تحقیق و تجسس وحتی اجازه وارد کردن شبهه بر پاسخ مردم را نمی دهد و مامورش را مکلف می کند که به مردم اعتماد کند. این بالاترین...
شنبه، 4 آبان 1398
جلوه‌های کرامت انسانی

جلوه‌های کرامت انسانی

اجتماع بشری ضرورتا به حاکم و نظام مدیریتی نیاز دارد، در نتیجه تحقق کرامت انسانی با نظام مدیریتی جامعه ارتباط مستقیم پیدا می کند.
شنبه، 4 آبان 1398
مادیت در زندگی انسان

مادیت در زندگی انسان

انسان تنها برای مسائل مادی کار نمی کند؛ یگانه محرک او حوائج مادی زندگی نیست. او احیانا برای هدفها و آرمانهایی بس عالی می جنبد و می جوشد.
شنبه، 4 آبان 1398
حقوق زن و مرد در اسلام

حقوق زن و مرد در اسلام

یکی از نظریات تحقیر آمیزی که در گذشته وجود داشته است و در ادبیات جهان آثار نامطلوبی بجا گذاشته است این است که زن عنصر گناه است، از وجود زن شر...
شنبه، 4 آبان 1398
ارزش‌ها و ضدارزش‌ها

ارزش‌ها و ضدارزش‌ها

از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از طرف خداوند ، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل...
شنبه، 4 آبان 1398
خصوصیات ارزشی انسان

خصوصیات ارزشی انسان

مکتب‌های الهی هدایت یک انسان را محور اصلی رسالت خود قرار داده اند وهدف و نقش و تلاش بی وقفه خود را در هدایت و راهبری او جستجو کرده اند
شنبه، 4 آبان 1398
خصوصیات انسان های شاکر و ناسپاس در قرآن

خصوصیات انسان های شاکر و ناسپاس در قرآن

در این مقاله ویژگیهای افراد شاکر و ناسپاس از نظر آیات قرآن بیان شده است.
پنجشنبه، 28 شهريور 1398
تجسم اعمال در قرآن

تجسم اعمال در قرآن

مخالفان تجسم اعمال، وقتی بعضی آیات و روایات را مخالف مدعایشان یافته‌اند، به تأویل و توجیه آنها دست زده‌اند. در اینجا ابتدا به بعضی آیات و روایات...
جمعه، 1 تير 1397
بنده / عبد در آیات قرآن

بنده / عبد در آیات قرآن

آفریدگانی که ملتزم به خدمت خداوندند. در بیش از صدجا، قرآن پیامبران، مؤمنان، جن (نک. ذاریات: 56) و فرشتگان را بنده‌ی خدا (عَبد، جـ عِباد، عَبید؛...
يکشنبه، 29 بهمن 1396
برده و برده‌داری در قرآن

برده و برده‌داری در قرآن

افرادی که به عنوان زیردستان به خانواده‌ای داخل می‌شوند و در خدمت اربابی‌اند که مالک آنهاست و چه‌بسا آنها را بفروشد؛ و نهاد به دست آوردن، نگه...
چهارشنبه، 25 بهمن 1396
برادر و برادری- أخوت در قرآن

برادر و برادری- أخوت در قرآن

واژه‌ی برادر (أخ) در قرآن به چندین معنا به کار رفته است: در معنای محدود زیست‌شناختی‌اش؛ در چندین معنای تقریباً استعاری، به ویژه برای مشخص کردن...
چهارشنبه، 25 بهمن 1396
مشیّت الهی

مشیّت الهی

از نظر قرآن کریم تمام موجودات جهان هستی پس از مشیت الهی تحقق پیدا می‌کنند. هرچه در جهان موجود است از مشیت و اراده خداوندی سرچشمه گرفته و هیچ...
يکشنبه، 3 بهمن 1395
انسان و رابطه‌هایش

انسان و رابطه‌هایش

در این گفتار سخن از روابطی است که انسان دارد و یا می‌تواند داشته باشد: رابطه انسان با خود، رابطه انسان با دیگران، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان...
يکشنبه، 3 بهمن 1395
روش‌های رشد دادنِ انسان

روش‌های رشد دادنِ انسان

از چه روش‌هایی برای رشد انسان می‌توان استفاده کرد؟ آیا از هر روشی برای رشد انسان می‌توان استفاده کرد یا نه؟ آیا قرآن کریم برای رشد افراد انسانی...
يکشنبه، 3 بهمن 1395
راه و مسیر رشد انسان از دیدگاه قرآن

راه و مسیر رشد انسان از دیدگاه قرآن

صراه مستقیم یا راه رشد تنها راه و مسیری است که گام زدن در آن استعدادهای مثبت انسان را شکوفا می‌سازد و از به فعلیت درآمدن استعدادهای منفی انسان...
يکشنبه، 3 بهمن 1395
هدف از رشد انسان از دیدگاه قرآن

هدف از رشد انسان از دیدگاه قرآن

مهمترین مسئله‌ای که در بحث از رشد مطرح است هدف رشد می‌باشد. سایر مسایل مربوط به رشد نیز متفرع بر این مسئله و تابع آن می‌باشد. تا هدف رشد مطرح...
يکشنبه، 3 بهمن 1395