0
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
والدین، الگوی مسؤولیت پذیری کودکان

والدین، الگوی مسؤولیت پذیری کودکان

والدین غیر مسؤول نمی توانند مسوولیت پذیری را به کودکان خویش بیاموزند. والدینی که سایرین را مسبب مشکلات خویش می دانند، متزلزلند، فراموشکارند،...
شنبه، 21 دی 1398
مشکلات کودک در مدرسه

مشکلات کودک در مدرسه

کودکان، مدرسه را با نگرشهای پیچیده و قابلیتهای گوناگون آغاز می کنند. میزان موفقیت آنان تا حد زیادی از نحوه رویارویی شان با محدودیتها و قواعد،...
شنبه، 21 دی 1398
چگونه کودکان، احساسات سایرین را جریحه دار می کنند؟

چگونه کودکان، احساسات سایرین را جریحه دار می کنند؟

کودکان، اشخاص بسیار قدرتمندی هستند. در جامعه ای که به نحو چشمگیر کودک محور شده است، برخورد شدید آنان نسبت به والدین، اغلب نادیده گرفته می شود....
شنبه، 21 دی 1398
تا چه حد می توان منطقا از کودکان انتظار داشت؟

تا چه حد می توان منطقا از کودکان انتظار داشت؟

این پرسش را والدینی که مایلند نظامی مبتنی بر احساس مسؤولیت و پاسخگویی در خانواده شان حاکم باشد، مکررا مطرح می سازند. لیکن از آن جا که محل زندگی...
شنبه، 21 دی 1398
چگونه مسؤولیت را به کودکان آموزش دهیم؟ (قسمت چهارم)

چگونه مسؤولیت را به کودکان آموزش دهیم؟ (قسمت چهارم)

زمانی که والدین دلبخواهی عمل می کنند، کودک به سختی می تواند پیامد رفتار خویش، بویژه عکس العمل والدینش را پیش بینی نماید. عمل غیر منتظره بزرگسالان،...
شنبه، 21 دی 1398
چگونه مسؤولیت را به کودکان آموزش دهیم؟ (قسمت سوم)

چگونه مسؤولیت را به کودکان آموزش دهیم؟ (قسمت سوم)

کودکانی که از ابتدای خردسالی، موظف به انجام «کارهای عادی روزانه» نشده اند، در اواسط کودکی و در نوجوانی فاقد مهارتهای لازم در سازماندهی امور شخصی،...
شنبه، 21 دی 1398
چگونه مسؤولیت را به کودکان آموزش دهیم؟ (قسمت دوم)

چگونه مسؤولیت را به کودکان آموزش دهیم؟ (قسمت دوم)

توانایی تصمیم گیری کودکان، تنها زمانی افزایش می یابد که برای انتخاب راه حل، دو یا چند راه متعدد در اختیار داشته باشند. بهترین کار آن است که تا...
شنبه، 21 دی 1398
چگونه مسؤولیت را به کودکان آموزش دهیم؟ (قسمت اول)

چگونه مسؤولیت را به کودکان آموزش دهیم؟ (قسمت اول)

کودک برای برخورداری از عزت نفس زیاد، به حس قدرت نیاز دارد. داشتن حس قدرت به معنی آن است که کودک دارای منابع، فرصت و قابلیت تأثیر گذاری بر شرایط...
شنبه، 21 دی 1398
واکنش کودکان در برابر آموزش مسؤولیت پذیری (قسمت سوم)

واکنش کودکان در برابر آموزش مسؤولیت پذیری (قسمت سوم)

کودکان برای خودداری از انجام مسؤولیت‌ها، تقصیرات خویش را بر گردن والدین و معلمان می اندازند. کودکانی که سایرین را برای عدم توانایی خویش در انجام...
شنبه، 21 دی 1398
واکنش کودکان در برابر آموزش مسؤولیت پذیری (قسمت دوم)

واکنش کودکان در برابر آموزش مسؤولیت پذیری (قسمت دوم)

کودکان برای کارشکنی در مقاصد بزرگسالان، سیاستهای متعددی را در پیش می گیرند. در نتیجه، این قبیل بزرگسالان احساس می کنند که تلاششان برای کنترل...
شنبه، 21 دی 1398
واکنش کودکان در برابر آموزش مسؤولیت پذیری (قسمت اول)

واکنش کودکان در برابر آموزش مسؤولیت پذیری (قسمت اول)

کودکان در مورد تلاشهایی که بزرگترها به خرج می دهند تا آنان را فردی مسؤول بار آورند، دوسوگرا یا دمدمی مزاج هستند. مسؤول بودن، یعنی ملزم بودن به...
شنبه، 21 دی 1398
موانع موجود در آموزش مسؤولیت پذیری به کودکان (قسمت دوم)

موانع موجود در آموزش مسؤولیت پذیری به کودکان (قسمت دوم)

والدینی که می خواهند مسؤولیت را آموزش دهند، به روشی نیاز دارند که بتواند کودکان را مسؤول رفتار خویش کند. از این رو باید در برابر تخلفات کودک،...
شنبه، 21 دی 1398
موانع موجود در آموزش مسؤولیت پذیری به کودکان (قسمت اول)

موانع موجود در آموزش مسؤولیت پذیری به کودکان (قسمت اول)

عوامل بسیاری وجود دارد که بر نحوه مسوولیت پذیری کودکان، و نیز بر کارایی والدین و معلمان در آموزش آن، اثر می گذارند. شناخت عواملی که بطور جدی...
شنبه، 21 دی 1398
تأثیرگذاری احساس تنفر والدین بر کودکان (قسمت دوم)

تأثیرگذاری احساس تنفر والدین بر کودکان (قسمت دوم)

والدین باید بین نقش آموزشی و پرورشی خویش توازنی برقرار کنند. نقش والدین به عنوان یک مربی با پرورش دهنده، با ویژگیهایی نظیر گرمی، محبت، عشق، و...
شنبه، 21 دی 1398
تأثیرگذاری احساس تنفر والدین بر کودکان (قسمت اول)

تأثیرگذاری احساس تنفر والدین بر کودکان (قسمت اول)

بیشتر والدین صرفا تحت شرایطی خاص، تنفر از فرزندانشان را ابراز می کنند. این شرایط عبارتند از: زمانی که با مشاوری دلسوز و فهمیده سرگرم گفتگو هستند؛...
شنبه، 21 دی 1398
نحوه‌ حرف زدن با فرزندان

نحوه‌ حرف زدن با فرزندان

اکثر والدین آدم‌های پرمشغله‌ای هستند که چندین کار را در یک زمان انجام می‌دهند و گاهی فراموش می‌کنند که از خود مراقبت کنند.
چهارشنبه، 11 دی 1398
ایمنی سرویس دانش آموزان

ایمنی سرویس دانش آموزان

به کارگیری یک نفر مراقب در سرویس‌های دانش آموزی طرحی است که در سال تحصیلی جاری از سوی وزارت آموزش و پرورش و نیز وزارت راه و ترابری به اجرا در...
چهارشنبه، 11 دی 1398
ایجاد انگیزه کتاب خواندن در کودکان

ایجاد انگیزه کتاب خواندن در کودکان

در زمان مطالعه، نباید خستگی بر شما مستولی شده باشد. در مورد مطالعه درسی، اگر در طول سال، مطالعه روزانه داشته باشید، بسیار مفیدتر است.
چهارشنبه، 11 دی 1398
آموزش الفبا به کودکان

آموزش الفبا به کودکان

کودکان از طریق بازی‌ها یاد می‌گیرند. پس بازی‌های بیشتر و بیشتری بیاموزید و با فرزندانتان آن‌ها را تجربه کنید.
چهارشنبه، 11 دی 1398
آداب دستور دادن صحیح به فرزندان

آداب دستور دادن صحیح به فرزندان

آینده بچه‌ای که «نه» نشنیده باشد، رو به تباهی است. بعضی از این بچه‌ها در خانواده سالار هستند خودمحور بار می آیند.
چهارشنبه، 11 دی 1398