تربیت کودک

حرفهای که نباید به کودکان گفت (قسمت دوم)

جمله‌های ویرانگر که نباید به کودکان گفت

حرفهای که نباید به کودکان گفت (قسمت دوم)
بهتر آن است که پدر و مادر قواعد پیش گفته را اجرا کنند تا بدین حد از خشمناکی نرسند. وقتی بچه می داند که پدرومادرش چه انتظاری از وی دارند و مشاهده می کند که با او دمسازند، یقینا رفتار نیکوتری در پیش خواهد گرفت. ادامه ...

افزایش تمرکز کودکان

چگونه تمرکز کودکان را افزایش دهیم؟

افزایش تمرکز کودکان
این کودکان، آدم‌های هوشیاری هستند آنقدر که شاید هیچ کس به اندازه آنها هوشیاری نداشته باشد اما توجه دقیق و تمرکز ندارند یا نمی توانند بین دو نوع توجه سیال باشند. ادامه ...

اثر طلاق بر فرزند

طلاق با کودکان شما چه می کند

اثر طلاق بر فرزند
کودکان طلاق به شدت احساس اندوه و استیصال می کنند و اعتقاد دارند که دیگر عضوی از یک خانواده نیستند. در واقع احساس کودکان طلاق مشابه احساس کودکانی است که والدین خود را بر اثر بیماری یا تصادف از دست داده اند ولی به اندازه آنها مورد حمایت قرار نمی گیرند و ممکن است به شدت دچار افسردگی شوند. ادامه ...

تربیت فرزند دلبندتان

۱۰ راز ویژه در تربیت فرزند دلبندتان

تربیت فرزند دلبندتان
به کودک خود بفهمانید که هیچ مشکلی وجود ندارد که به اتفاق هم نتوانید آن را حل کنید. همچنین به او بیاموزید که خوش بین باشد. اگر اتفاق بدی افتاد، با صدای بلند فکر کنید و بگذارید او افکار شما را بشنود. ادامه ...

ایجاد ترس در کودکان

نترس، کنارت هستم

ایجاد ترس در کودکان
برخی مواقع وجود ترس، برای حفظ حیات کودک لازم است. ترس، سبب می شود تا کودک به تنهایی از خیابان عبور نکند و با دقت نموده و شیوه ی درست رد شدن از خیابان را یاد بگیرد. ادامه ...

اعطای عزت نفس به کودکان

من باور دارم که تو می توانی

اعطای عزت نفس به کودکان
هر سال در اولین روز مدرسه از کودکتان عکس بگیرید. اگر قرار است به مدرسه یا پایه‌ی جدیدی برود، روز قبل همراه با هم به آن محل سر بزنید و با این کار، از تشویش‌هایش بکاهید. نسبت به علاقه و هیجان فرزندتان نسبت به معلم تازه و دوستان جدیدش حساس باشید. ادامه ...

روزگار سخت یک کودک

نکاتی برای کمک به کودکان نوپا برای کنار آمدن با نوزاد جدید

روزگار سخت یک کودک
در حالی که والدین، پدر بزرگ ها و مادر بزرگها و خواهر و برادرهای بزرگ از تولد نوزاد جدید هیجان زده و خوشحال هستند بچه نوپای خانواده به احتمال فراوان چندان از این شرایط راضی نیست و هنوز با شرایط جدید سازگار نشده است. ادامه ...

تاثیر دلبستگی ایمن بر کسب ایمان کودک

نظریه دلبستگی یکی از نظریه‌های روان شناسی

تاثیر دلبستگی ایمن بر کسب ایمان کودک
به اعتقاد روان شناسان، امنیت روانی و ایمان ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و رفتارهای دلبستگی ایمن یا ناایمنی که در فرد شکل می گیرد، زمینه گرایش یافتن یا نیافتن او به ایمان را فراهم می کند. ادامه ...

عادت‌های نادرست کودکان

برخورد صحیح با عادت‌های نادرست کودکان

عادت‌های نادرست کودکان
کودک در تعامل با محیط و اطرافیان تحت تاثیر رفتارها و واکنش‌های دیگران قرار می گیرد و در واقع رفتارهای خوب و بد را آموزش می بیند. بسیاری از کودکان دست به الگوبرداری از رفتارهای دیگران می زنند. ادامه ...

نقش پول توجیبی در تربیت

پول توجیبی، وسیله اذیت یا تربیت بچه‌ها؟

نقش پول توجیبی در تربیت
اینکه پول تو جیبی چه قدر باشد، خیلی مهم نیست؛ مهم این است که بچه‌ها استفاده درست را بلد باشند. مطالعات نشان داده که پول هفتگی یا ماهیانه بستگی به سن اطفال دارد. ادامه ...

برگزیده‌ها
آخرین مقالات
جهان هستی حادث و قدیم

جهان-هستی-حادث-و-قدیمازلیت حق سبحانه نه به معنی تقدم زمانی است؛ بلکه به معنی اطلاق وجودی است که لازم آن احاطه وجودی وی به ادامه ...

حدوث و قدم عالم

حدوث-و-قدم-عالمشرافت وجودی علت نسبت به معلول، طبق مبانی عقلی و فلسفی، علتی که می خواهد شیئی را به وجود بیاورد و به آن ادامه ...

احدیت خداوند

احدیت-خداونداز جمله اقسام توحید، توحید به معنای احدیت است. یعنی تصدیق به این که حقیقت واجب الوجود بالذات، واحد من ادامه ...

حق تعالی واحد نیست

حق-تعالی-واحد-نیستواجب الوجود با هیچ چیزی در ماهیت آن چیز مشارک نیست. زیرا هر ماهیتی که برای ما سوای اوست مقتضی امکان وجود ادامه ...

وحدت حقه حقیقیه

وحدت-حقه-حقیقیهذات واجب تعالی عین وجودی است که نه ماهیت دارد و نه جزء عدمی. از اینجا دانسته می شود که او صرف هستی است ادامه ...

وحدت حق تعالی

وحدت-حق-تعالیهر اسم و صفتی نیز برای وی فرض شود، باید عین ذات باشد و گرنه غیرذات خواهد بود و ثابت برای ذات و فرض مغایرت ادامه ...

ظهور و بطون ذات حق

ظهور-و-بطون-ذات-حقخداوند مبدأ جمال و کمال است. از جلالی برتر و نوری فراتر نسبت به دیگر موجودات برخوردار است و پوشیده از ادامه ...

علم به ذات الهی

علم-به-ذات-الهیذات اقدس حق گرچه بسیط محض بوده و تبعیض بردار نیست و لیکن علم ممکن به واجب، به وسعت معلوم نمی باشد؛ بلکه ادامه ...

برهان صدیقین

برهان-صدیقیندقت کن چگونه بیان ما برای اثبات وجود خداوند و یگانگی و بری بودن او از نقصها به چیزی جز تأمل در حقیقت ادامه ...