0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
چیزهایی که باید به پدر و مادرتان بگویید قبل از این که دیر شود

چیزهایی که باید به پدر و مادرتان بگویید قبل از این که دیر شود

والدین – از خود گذشته‌ترین افراد روی کره‌ی زمین هستند؛ شما نمی‌توانید زندگانی را بدون آنها تصور بکنید. آنها بزرگ‌ترین دلیل برای حضور و وجود شما...
دوشنبه، 18 آذر 1398
قیاس های نابجا در خانواده

قیاس های نابجا در خانواده

مدیریت هرچه بهتر خانواده، از جمله ضرورت های اساسی در تربیت و سامان دادن به اعضای خانواده می باشد که در این میان، برخی آسیب ها، مدیریت خانواده...
يکشنبه، 17 آذر 1398
از مادر بودنتان لذت ببرید

از مادر بودنتان لذت ببرید

تأثیر پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، سایر خویشاوندان، دوستان و نیز حتی تاثیر تلویزیون و کتاب‌ها روی کودک وجود دارد. کودک شما در معرض طیف کاملی از تجربیات...
چهارشنبه، 29 آبان 1398
جامه روان یکدیگر بودن

جامه روان یکدیگر بودن

در حقیقت، همسران جامه هایی برای روان و شخصیت یکدیگرند. مقصود، همان همسران شایسته ای است که خویشتن را به مرز خودآگاهی و خداآگاهی نزدیک ساخته اند....
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
سپاسگزار همسرتان باشید

سپاسگزار همسرتان باشید

همسران موفق، بیش از هر چیز به سپاس‌مندی بها داده و سعی در داشتن رفتاری قدرشناسانه دارند. آنان به کوچکی و بزرگی حرکتی مهرآمیز از سوی همسرشان نمی...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
طرح مشکل ها در خانواده

طرح مشکل ها در خانواده

زندگی مشترک، بدون مشکل نیست. نمی توان تصور کرد که زندگی و خانواده رنگ و اثری از دشواری به همراه ندارد. انسان در میدان زیستن آمده و ناگزیر با...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
همسران و رفاقت با یکدیگر

همسران و رفاقت با یکدیگر

رفیق بودن همسران با یکدیگر، سامان بخش بسیاری از دشواری های زندگی و خانواده است. رفاقت زن و مرد، از هماهنگی شخصیت و گرایش های رفتاری شان حکایت...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
سلامت جسمانی و روانی همسران

سلامت جسمانی و روانی همسران

همسران جوان، باید این باور را داشته باشند که دیر یا زود، همسران میان سالی خواهند بود. آیا درست است که در بهار عمر و زندگی مشترک، به سلامت جسم...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
شکیبایی در میدان های زندگی

شکیبایی در میدان های زندگی

مردان و زنان شکیبا، هیچ گاه دچار احساس نومیدی و ناتوانی در رویارویی با دشواری های زندگی نخواهند شد. آنان، پیوسته یکدیگر را نیرو بخشیده و به آینده...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
خودآگاهی و خداآگاهی همسران

خودآگاهی و خداآگاهی همسران

همسران جوان و خودشناخته، از سویی به درستی تصمیم می گیرند و از سوی دیگر، به درستی در راه رشد و سلامتی شخصیت و خانواده شان حرکت می کنند. آنان با...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398