0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
نگهدار اسرار نهضت (قسمت اول)

نگهدار اسرار نهضت (قسمت اول)

مرحوم حاج آقا مصطفی شوخ طبع بودند. مباحثه و بحث هایشان هم خالی از شوخی و شوخیها نبود. من چون آن زمان اکثرا در حجره بودم و مطالعه می کردم، درس...
13 ساعت و 15 دقیقه پیش
نگهدار اسرار نهضت (قسمت دوم)

نگهدار اسرار نهضت (قسمت دوم)

حاج آقا مصطفی در بیت امام خیلی علنی نمی شد. یکسال اول می آمد بیرونی امام و با طلبه‌ها می نشست و صحبت های معمولی انجام میداد؛ فقط جمعه ها می رفت...
13 ساعت و 17 دقیقه پیش
نگهدار اسرار نهضت (قسمت سوم)

نگهدار اسرار نهضت (قسمت سوم)

مدتی حضرت امام تحت فشار بود که رساله عربی بدهد. مرحوم آقا شیخ نصرالله خلخالی بسیار مصر بود. می گفت که شما رساله فارسی دارید در قم چاپ شد. شما...
13 ساعت و 18 دقیقه پیش
مبدأ حرکت نهضت (قسمت اول)

مبدأ حرکت نهضت (قسمت اول)

در چهلم حاج آقا مصطفی ما با آقای آیت الله ربانی شیرازی، خلخالی وعده‌ایی از بزرگانی که در منزل مرحوم ربانی جمع شدیم تصمیم گرفتیم که این سد را...
13 ساعت و 26 دقیقه پیش
مبدأ حرکت نهضت (قسمت دوم)

مبدأ حرکت نهضت (قسمت دوم)

این جمهوری اسلامی. ما به شهدا و امام و همه کسانی که در این راه زحمت کشیدند مثل برادرم علی آقا که سالها در این مرحله رنج کشید و اهانت شنید، مدیون...
13 ساعت و 28 دقیقه پیش
فعالیت شهید مصطفی خمینی در نجف

فعالیت شهید مصطفی خمینی در نجف

مرحوم حاج آقا مصطفی بسیار کارهایش مرموز بود. اصلا روی ظاهر کار ایشان نمی شد قضاوت کرد. همیشه کارهایش یک ظاهر داشت و یک باطن. باطن کارهای او در...
13 ساعت و 31 دقیقه پیش
شهید مصطفی خمینی

شهید مصطفی خمینی

خاطره‌ای از مرحوم فومنی دارم که او هم مرد عجیبی بود. شب عید فطر مستحب است که نماز قل هو الله خوانده شود. (هزار قل هو الله در یک رکعت خوانده شود)....
12 ساعت و 35 دقیقه پیش
شهید مصطفی خمینی مرد فقاهت

شهید مصطفی خمینی مرد فقاهت

آقا مصطفی با آقای نظام پسر آقای الهی قمشه ای خیلی رفیق بود. در مشهد و در سفرهای بعد در مسجد گوهر شاد آقا نظام دعای کمیل را با صوت می خواند و...
12 ساعت و 38 دقیقه پیش
روحانیون مبارز

روحانیون مبارز

در بین فرزندان علما ایشان مشخص بود، چون فاضل به تمام معنا بود. فرزندان علما تا این اندازه از نظر علمی رشد نکرده بودند.
12 ساعت و 41 دقیقه پیش
خاطراتی از مرحوم سید مصطفی خمینی

خاطراتی از مرحوم سید مصطفی خمینی

پس از وقوع امر خیر ازدواج به مبارکی وصلت، ولیمه‌ای تحت عنوان «پای گشا» در منزل ابوالزوجه ترتیب داده می شد وحکمت آن چنین بود که بستگان نزدیک طرفین...
12 ساعت و 45 دقیقه پیش