0
ویژه نامه ها
واپسين دم عالم ملکوتی

واپسين دم عالم ملکوتی

آخرين لحظات شهدا، غالباً رنگ و بويي ديگر دارد. يکي از پاسداران شهيد آيت الله صدوقي که در اين لحظات ناب او را همراهي کرده است. ترسيمي از اين لحظات...
عالمي بصير و روشنفکري زمان آگاه

عالمي بصير و روشنفکري زمان آگاه

برادرزاده آقا محمدخان قاجار که باباخان پسر حسينقلي خان جهانسوز بود، در اوايل تأسيس سلسله قاجار پس از آقا محمدخان به نام فتحعلي شاه، بر اريکه...
شهيد آيت الله صدوقي و قانون اساسي (1)

شهيد آيت الله صدوقي و قانون اساسي (1)

با پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن ماه 1357 نبرد و مقابله با رژيم طاغوت به پايان رسيد. اين پايان، نقطه آغازي بود بر چالش هايي كه بلافاصله در...
شهيد آيت الله صدوقي و قانون اساسي (2)

شهيد آيت الله صدوقي و قانون اساسي (2)

در مجلس خبرگان عناصر معدودي حضور داشتند که به بهانه هاي مختلف با اصل ولايت فقيه در قانون اساسي مخالفت و يا براي به حداقل رساندن نقش آن تلاش مي...
شهيد آیت الله صدوقي و امام راحل

شهيد آیت الله صدوقي و امام راحل

آيت الله صدوقي در سال 1360 در سمينار تبيين جايگاه ولايت فقيه در نظام اسلامي در شهرستان بندرعباس شركت و نظرات خود را پيرامون ولايت فقيه چنين ابراز...
شهید آیت الله صدوقی و سلوک مردمی (3)

شهید آیت الله صدوقی و سلوک مردمی (3)

بنده تا اهواز رفتم و در اهواز به آيت الله صدوقي پيوستم. در آنجا به آيت الله صدوقي گفتم كه من اينجا كاري ندارم. اگر اجازه بدهيد تا زماني كه شما...
شهید آیت الله صدوقی و سلوک مردمی (1)

شهید آیت الله صدوقی و سلوک مردمی (1)

سلوك مردمي شهيد آیت الله صدوقي و مداراي ايشان با اقشار مختلف جامعه و لح شيرين و مطايبه آميزشان در جذب مردم، به خصوص قشر جوان مي تواند الگو و...
شهید آیت الله صدوقی و سلوک مردمی (2)

شهید آیت الله صدوقی و سلوک مردمی (2)

سال ها موانست با شهيد آیت الله صدوقي به عنوان راننده و محافظ ايشان، خاطرات آقاي سامعي را سرشار از ناگفته هاي شنيدني و ملموس از زندگي پربار آن...
سلوك معنوي شهيد آیت الله صدوقي

سلوك معنوي شهيد آیت الله صدوقي

در ميان ويژگي هاي برجسته شهيد آیت الله صدوقي انس ايشان با قرآن و سلوك معنوي شان همه كساني را كه با ايشان آشنائي داشتند، به شدت تحت تاثير قرار...
شهيد آیت الله صدوقي و مبارزين (2)

شهيد آیت الله صدوقي و مبارزين (2)

توجه خاص شهيد آیت الله صدوقي به مبارزين راستين انقلاب، اعم از مردم عادي و روحانيون و رسيدگي به وضعيت افراد تبعيدي و تقيد به احوالپرسي از آنها...
شهيد آیت الله صدوقي و علما و مراجع (2)

شهيد آیت الله صدوقي و علما و مراجع (2)

ابعاد گوناگون شخصيت شهيد آیت الله صدوقي، بررسي درباره سلوك و افكار ايشان را در يك نشست كوتاه، ناممكن مي سازد، از همين روي با آنكه درباره هر يك...
شهيد آیت الله صدوقي و مردم

شهيد آیت الله صدوقي و مردم

ساده زيستي و سلوك همراه با مدارا و رافت با توده مردم، جايگاهي بي تكرار را براي شهيد آیت الله صدوقي فراهم آورده است، بدان گونه كه مرد و زن و پير...
شهيد آیت الله صدوقي و سازندگي (2)

شهيد آیت الله صدوقي و سازندگي (2)

اشراف و احاطه بر مسائل اقتصادي و اجتماعي در كنار كارآمدهاي علمي و ديني، از شهيد آیت الله صدوقي مدير بسيار كارآمد و رهگشا ساخته بود و لذا يزد...
شهيد آیت الله صدوقي و مبارزين (1)

شهيد آیت الله صدوقي و مبارزين (1)

شيوه هاي مدبرانه شهيد آیت الله صدوقي در مديريت مبارزات قبل و بعد از انقلاب و كمك رساني بسيار موثر ايشان به مبارزين به نحوي كه رژيم نمي توانست...
شهيد آیت الله صدوقي و مسوولين

شهيد آیت الله صدوقي و مسوولين

اشراف كامل شهيد آیت الله صدوقي نسبت به مسائل اجرائي استان و مديريت بي نظير ايشان، يكي از گنجينه هاي مهم در مددرساني به مسئولين متعهد بود و پيوسته...
شهيد آیت الله صدوقي در واپسين روزها

شهيد آیت الله صدوقي در واپسين روزها

يك دهه خدمت در منزل شهيد آیت الله صدوقي، امكان آشنایي نزديك با روحيات و سلوك مردمي ايشان را براي خادم ايشان فراهم آورده است. اعتماد صد در صد...
شهيد آیت الله صدوقي و اصول گرایی (2)

شهيد آیت الله صدوقي و اصول گرایی (2)

ايشان به شدت با تندروي و خشونت، مخالف بودند و در تمام تظاهرات توصيه مي كردند كه سنگ پراني نشود، جائي را آتش نزنند، مكاني را تخريب نكنند و به...
شهيد آیت الله صدوقي و اصول گرایی (1)

شهيد آیت الله صدوقي و اصول گرایی (1)

علم، آگاهي و ايمان هنگامي كه به زيور شهامت و شجاعت آراسته شود، اصول گرائي به معناي حقيقي آن معنا پيدا مي كند و شهيد آیت الله صدوقي به دليل آراستگي...
شهيد آیت الله صدوقي و احزاب (2)

شهيد آیت الله صدوقي و احزاب (2)

شهيد آیت الله صدوقي به رغم بي اعتقادي به تحزب، به هنگام پاگرفتن دفتر حزب جمهوري در يزد، نهايت مساعدت هاي مالي را به اين حزب كردند، هرچند هرگز...
شهيد آیت الله صدوقي و رزمندگان (2)

شهيد آیت الله صدوقي و رزمندگان (2)

شهيد آیت الله صدوقي به رغم مسئوليت ها و مشغله هاي فراوان، پس از آغاز جنگ، لحظه اي از كمك و همراهي مادي و معنويبه رزمندگان غفلت نكردند، به طوري...