بابیت و بهائیت

خاطرات صبحي (8)

خاطرات صبحي (8)
چون شغل كتابت بمن واگذار گشت با نهايت دلگرمي مشغول به انجام آن شدم هر روز از صبح تا ظهر در خدمت عبد البهاء گاهي مقالات و رسائل و بيشتر از اوقات عرايض احبا را كه بر روي يكديگر بترتيب در نزد خود گذاشته يك يك مي خوا ند و جواب مي داد ،يعني ميگفت و من بسرعت مينوشتم . آن نوشته ها را احباب عزيز ميدارند و ((خط نزولي )) ميگويند!. چون مقداري از آن ها جمع مي شد مي گرفت و نظري كرده بمن مسترد مي داشت تا پاكنويس كنم و به امضايش رسانده ماموران ادامه ...

خاطرات صبحي (7)

خاطرات صبحي (7)
عقل كلمه ايست مقول بتشكيك يعني اطلاعات و معاني متعدده دارد در حكمت متعاليه چنين تعبير كنند كه جوهر مجرديست كه در صدور افعال محتاج به آلات و قوا نيست .وعرفا گويند نوريست روحاني كه بواسطه آن نفس دريافت ميكند آنچه را كه بحواس ادراك نميشود . اما آن معني كه در اينجا مقصود ماست قوه درك كليات است و هم جودت فكر و استنباط منافع شخصي در امور مادي و معنوي و تشخيص خطا از صواب و استعداد قبول علوم نظريه و تدبير صناعات فكريه و امثالها. ادامه ...

خاطرات صبحي (6)

خاطرات صبحي (6)
اكثر بهائيان « بهاء و عبدالبهاء را نديده بودند» و اوصاف و شمائل و اخلاق او را بيششتر از زائرين و مبلغين شنيده و از آنجائي كه آدمي بهر كس كه از مطلوب او سخن گويد مي گرود و بالتبع او را دوست داشته با رغبت كلمات وي را بگوش مي گيرد بهائيان مخلص، همين كه مي شنيدند شخصي از حيفا يا عكا آمده پيرامونش جمع مي شدند و فراوان نوازشش مي كردند لقمه چرب و شيرينش مي دادند ! و شهد و انگبين در كامش مي ريختند با ديده حسرت بوي مي نگريستند . وگاهي از شدت اشتياق ادامه ...

خاطرات صبحي (5)

خاطرات صبحي (5)
با حاجي امين از عشق آباد حركت كرده بتازه شهر وارد شديم و روزي در‌آنجا مانده با كشتي ببادكوبه آمديم و در مسافرخانه منزل گرفتيم در اين سفر آقا موسي نقي اوف را ديديم و او ضيافت مجللي از ما كرد و بسيار محبت نمود و اين نقي اوف بعد از حاجي زين العابدين تقي اوف از معاريف و متمولين و( مليونرهاي) روسيه بود و از وفور ضياع و عقار و ثروت و خواسته و هم از بخل و امساك او حكايت ها ميگفتند و با آنكه اظهار بهائيت ميكرد زير بار حقوق صد و نوزده نرفته چيزي به عكا نمي ادامه ...

خاطرات صبحي (4)

خاطرات صبحي (4)
از پيش معروض داشتم كه اين بنده را عقيده چنان بود که مبلغ فرشته ايست به صورت انسان و از اين جهت از همان روز اول با آنكه علي الظاهر چيزي از ميرزا مهدي مرحوم كم نداشتم جز تقدم در تبليغ، با او به سمت ارادت حركت ميكردم و در جميع شئون برخود مقدمش ميداشتم ولي طولي نكشيد كه اين صفا به كدورت و دوستي به خصومت مبدل گرديد چه اولاً بنده گمان ميكردم كه آن مرحوم را فضائل و كمالاتيست كه ميتوان از آن استفاده كرد ، بعد فهميدم كه حتي از نوشتن و خواندن فارسي عاجز ادامه ...

خاطرات صبحي (3)

خاطرات صبحي (3)
رجوع به مطلب : و بالجمله با آن معارف و اين معتقدات و ماية از اطلاعات ما و رفيق طريق از قزوين روانة زنجان شديم اما با سرور و نشاطي كه به وصف در نيايد . آن روزها وسايل سير و سفر چون اين ايام نبود و بيشتر مسافرتها با كالسكه وگاري و اسب و استر طي ميشد صباح روز خوشي بوسيله گاري از قزوين براه افتاده پس از طي شش فرسخ قريب غروب وارد سيادهن شديم و در جنب قهوه خانه فرود آمده بر بام كاروانسرائي منزل كرديم. آقا ميرزا مهدي كه مردي سفر كرده و در اين گونه ادامه ...

خاطرات صبحي (2)

خاطرات صبحي (2)
پس ازستايش خداوند آفرينش و درود بر روان پاك رسول محمد ، و سلام بر ائمه گرام ، بنده ناچيز آستان حق فيض الله مهتدي معروف به صبحي چنين مينگارد : در سال 1305شمسي كه از آذربايجان بطهران برگشتم بواسطه انقلابات و تغييراتي كه از دير باز در عقايد و افكار روحاني برايم دست داده بود و گاهي سخناني از من سر ميزد كه با ذوق عوام اهل بها سازش نمي نمودند كساني را كه از اين طايفه با من صفائي نداشتند جرئت وفرصتي پيدا شد تا در گوشه وكنار نخست در سر و خفا و ادامه ...

خاطرات صبحي (1)

خاطرات صبحي (1)
زماني كه هنوز بهائي سر سختي بودم يك روز هنگام بازگشت از مدرسه و طبق عادتي كه داشتم در بين كتابهايي كه يك كتاب فروش دوره گرد روي زمين چيده بود جستجو كردم به طور اتفاقي كتابي توجهم را به خود جلب كرد با اشتياق تمام آن كتاب را خريده و با ذوق و علاقه به خانه بردم كه آن را مطالعه كنم كنجكاويم باعث شد قبل از رسيدن به خانه صفحات اول كتاب را مرور كنم راستش تا آن روز كتابي بر عليه بهائيت نديده بودم و به همين دليل برايم خيلي جالب بود دوست داشتم بدانم كساني كه ادامه ...

جستاری درتاريخ بهايي‌گري در ايران

جستاری درتاريخ بهايي‌گري در ايران
دربارة جمعيت بهاييان ايران اطلاعات موجود سخت متناقض است. در اوايل سدة بيستم ميلادي تعداد ايشان نزديک به ده‌هزار نفر گزارش مي‌شد.1 بيست سال بعد، در حوالي سال 1307 ش. حسن نيکو، مبلّغ پيشين بهايي، اين رقم را اغراق‌آميز دانست و شمار بابي‌ها در سراسر جهان را، اعم از ازلي و بهايي، 5207 نفر اعلام نمود و نوشت 3960 نفر در ايران زندگي مي‌کنند. ادامه ...

بهائيت جديد

بهائيت جديد
بهائيت، مذهب مدرنيسم ايراني است كه توسط دولت مدرن اروپايي، يعني آنگلوساكسون‌ها، يا به طور دقيق‌تر انگستان به وجود آمده است. پس بهائيت يك مذهب مجعول غربي در مشرق است و گسترة فرهنگي غرب در حال اوج، در شرق و ايران است، پس اين مذهب حيثيت فرهنگي غربي‌ها نيز هست. مذهب بهائيت از تفسير يهودي مذهب تشيع در ايران آغاز شد يعني «پروتستانتيزم شيعي». چرا كه پروتستانتيزم، تفسير عهد جديد (انجيل) با عهد عتيق (تورات) است كه ادامه ...

آخرین مقالات
تکالیف اصلی اندیشه‌ی اروپایی (قسمت اول)

تکالیف-اصلی-اندیشه-ی-اروپایی-قسمت-اولنهضت سازنده‌ی اندیشه‌ی قرن هفدهم به مسائل علوم طبیعی توجه کرد و مسائل تاریخ را به یک سو نهاد. دکارت، ادامه ...

تکالیف اصلی اندیشه‌ی اروپایی (قسمت دوم)

تکالیف-اصلی-اندیشه-ی-اروپایی-قسمت-دومدر نیمه‌ی دوم قرن هفدهم مکتب تازه ای از اندیشه ی تاریخی ظهور کرد که آن را، با وجود تناقضی که در این عبارت ادامه ...

تاریخ نگاری خیالاتی

تاریخ-نگاری-خیالاتیثمرات مثبت این نهضت جدید قبل از همه با پاکسازی عظیم در تاریخ نگاری خیالاتی و بی پایه ی قرون وسطایی به ادامه ...

آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت اول)

آیا-تاریخ-و-فلسفه-یک-چیز-هستند-قسمت-اولارزیابی کاری چند وجهی، مانند محتوای این مجلدات، فضایی بیش از حوصله ی این صفحات می طلبد؛ بنابراین، شاید ادامه ...

آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت دوم)

آیا-تاریخ-و-فلسفه-یک-چیز-هستند-قسمت-دومکالینگوود در پایان رساله‌ای درباره‌ی روش فلسفی گفت هرگز نمی تواند اتهام شک گرایی را بپذیرد، ولی هنگامی ادامه ...

آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت سوم)

آیا-تاریخ-و-فلسفه-یک-چیز-هستند-قسمت-سومیقینا باید شکی ریشه‌ای درباره‌ی فلسفه و نیز علوم طبیعی وجود داشته باشد که متفکری را به این عقیده سوق ادامه ...

روش فلسفی، مفهوم کلی طبیعت (قسمت اول)

روش-فلسفی-مفهوم-کلی-طبیعت-قسمت-اولکلینگوود ذهنش را بر هر چیزی که ممکن بود آن را به خود مشغول کند با قدرت متمرکز میکرد: الهیات، هنر، یا ادامه ...

روش فلسفی، مفهوم کلی طبیعت (قسمت دوم)

روش-فلسفی-مفهوم-کلی-طبیعت-قسمت-دومیافتن بعضی نظریه ها در کارهای واپسین کالینگوود که پیشتر آنها را مردود دانسته بود، بطلان آن نظریه ها را ادامه ...

آسیب شناسی شبکه‌های اجتماعی

آسیب-شناسی-شبکه-های-اجتماعیاعتیاد به اینستاگرام در کنار عدم آگاهی‌های لازم برای حضور در این فضا، بسترساز بروز آسیب‌هایی همچون خشونت، ادامه ...