ویژه نامه ها
معنای وسیع جاهلیت در اسلام

معنای وسیع جاهلیت در اسلام

با مراجعه به آیات و روایات درمی‌یابیم در اسلام منظور از جاهلیت چیزی ورای ندانستن و علم نداشتن است. امام صادق(ع) در معنای جهالت می‌فرمایند: «هر...
مسلمانان قبل از اسلام

مسلمانان قبل از اسلام

سرزمین حجاز که پایه گذار آن، بزرگ پیامبران، ابراهیم بود، رفته رفته سیاه و سیاه تر شد. دیری نپایید که ظلمت و تاریکی جهل و گمراهی در جای جای آن...
ادیان پیش از اسلام در عربستان جنوبی

ادیان پیش از اسلام در عربستان جنوبی

تاریخ دینی عربستان جنوبی به دو دوره‌ی نابرابر، از نظر طول زمان، تقسیم می‌شود: دوره‌ی شرک از آغاز (قرن هشتم ق م) تا حدود سال 380 میلادی و از آن...
بازار نزد عرب جاهلی

بازار نزد عرب جاهلی

حرص و گرایش شدید عرب‌های روزگار جاهلی به تجارت زبانزد بوده است. استرابون (حـ63 ق‌م - بعد از 20 میلادی)، آنان را قومی تجارت پیشه و دلّال خوانده...
سنن عرب جاهلی در مورد فرزندان

سنن عرب جاهلی در مورد فرزندان

از جمله بحث‌هایی كه در حوزه خانواده مطرح می‌شود، موضوع سنن عرب جاهلی در مورد فرزندان است كه در اینجا می‌توان به قتل و زنده به گور كردن آنها،...
آداب و رسوم اجتماعی عرب جاهلی

آداب و رسوم اجتماعی عرب جاهلی

عرب جاهلی دارای یك سری آداب و رسوم اجتماعی‌ای بود كه صرفاً در رفتارها و برخوردهایی كه در جامعه داشت، ظهور و بروز پیدا می‌كرد. كه به موارد زیر...
ویژگی‌های شخصیتی اعراب جاهلی

ویژگی‌های شخصیتی اعراب جاهلی

برخی خصلت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی در میان اعراب جاهلی رواج داشت كه بدون اینكه فرد را در جامعه در نظر بگیریم، می‌توانند ظهور و بروز داشته باشند؛...
روابط و آداب حاكم بر ازدواج در فرهنگ عرب جاهلی

روابط و آداب حاكم بر ازدواج در فرهنگ عرب جاهلی

منظور از خانواده، یك واحد اجتماعی متشكل از یك زن و مرد است كه بر ازدواج قائم باشد. بنابراین اولین موضوعی كه در این حوزه مطرح می‌شود بحث ازدواج...
معنای جاهلیت (2)

معنای جاهلیت (2)

در قرآن كریم آیات متعددی وجود دارد كه در آنها پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از طرف خداوند مأموریت می‌یابد كه به تحدی با مخالفان بپردازد....
معنای جاهلیت (1)

معنای جاهلیت (1)

اصطلاحی ناظر به نوعی از ویژگی‌های اخلاقی و اعتقادی و نیز دوره‌ای از تاریخ پیش از اسلام عربستان است كه این ویژگی‌ها در آن بروز كرده است. واژه...
معنای سنت

معنای سنت

واژه سنت در لغت به معنای روش و طریقه به کار می‌رود که هم آن را می‌توان بر طریق پسندیده و هم به طریق ناپسند اطلاق کرد. چنانچه از پیامبر اکرم (صلی...
جایگاه مادر در جاهلیت

جایگاه مادر در جاهلیت

مادر، محبوب همه‌ی آرمان‌ها، در همه‌ی زمانها و مکانهاست. این گهواره جنبان تاریخ، انسانی است صبور و سلیم و فداکار که بی طمع هیچ پاداش مادری، همه‌ی...
مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان جاهلی

مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان جاهلی

زنان در عصر جاهلیت همچون مردان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شرکت داشتند. اینک اقسام این حضور را که در تاریخ جاهلیت به چشم می‌خورد، بررسی می‌کنیم.
تعدد زوجات در میان عرب جاهلی

تعدد زوجات در میان عرب جاهلی

نظام تعدد زوجات در میان اعراب جاهلی شایع بود و نظر مشهور این است که هیچ قانونی تعدد زوجات را در میان آنها محصور نمی‌کرد و آنها ازدواج با هر تعداد...
طلاق در دوران جاهلیّت

طلاق در دوران جاهلیّت

رابطه‌ی زوجیت در طول تاریخ همیشه با عشق و محبت به پایان نمی‌رسد بلکه در این میان عواملی باعث جدایی و انفصال رابطه‌ی زوجین می‌شود. در جاهلیت،...
انواع ازدواج‌ها در دوران جاهلیت

انواع ازدواج‌ها در دوران جاهلیت

در جاهلیت، ازدواج به روش‌های مختلفی انجام می‌شد و با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، ازدواج‌های گوناگونی در محیط جزیرةالعرب وجود داشت.
زن در اشعار جاهلی

زن در اشعار جاهلی

شاعران با توجه به برداشت‌های خویش از طبیعت به وصف اشیاء می‌پردازند؛ از این رو، توصیفات آنها برگرفته از واقعیت است، ولی اغلب غیرواقعی می‌باشد؛...
جایگاه دختر در عصر جاهلیت

جایگاه دختر در عصر جاهلیت

برخی از شواهد تاریخی و شعری [مربوط به جاهلیت] بیانگر نفرت پدران به دختران خود، و برخی دیگر نیز بیانگر عشق و عاطفه‌ی پدران به دختران می‌باشد.
جایگاه همسر در جاهلیت

جایگاه همسر در جاهلیت

این نوشته را از مسائل آغازین زندگی یعنی مراسم خواستگاری [در دوران جاهلیت] شروع می‌کنیم و در مبحث عده به اتمام می‌رسانیم.
زنان جاهلی و استقلال مالی

زنان جاهلی و استقلال مالی

شواهد تاریخی بیانگر دو دیدگاه متفاوت و متعارض در این باره می‌باشد. از برخی شواهد مالکیت زنان و از برخی دیگر، نداشتن مالکیت زنان در جاهلیت استفاده...