0
ویژه نامه ها
نکاتی درباره مقبره ۴۰۰۰ ساله مصری

نکاتی درباره مقبره ۴۰۰۰ ساله مصری

در اینجا مطالبی درباره مقبره ۴۰۰۰ ساله مصری که اخیرا کشف شده گردآوری شده است.
اختراعات مصریان باستان

اختراعات مصریان باستان

مصریان باستان، تعدادی از چیزهایی را که حتی امروزه نیز در قالب فعالیت‌های روزمره ما استفاده می‌شوند، را اختراع کرده‌اند. تمدن مصر در حدود 3150...
چگونه مصر متلاشی شد؟

چگونه مصر متلاشی شد؟

این مقاله، به فروپاشی مصر باستان می‌پردازد. پس از مرگ فرعون رامسس سوم، دره‌ی نیل از نو به دو پادشاهی جداگانه تقسیم شد. این تجزیه، نیروی نظامی...
آغازی بر پایان

آغازی بر پایان

این مقاله، در باره‌ی فرعون رامسس دوم، مشهور به «رامسس کبیر» سخن می‌گوید. نویسنده گمان می‌برد افول تمدن مصر باستان، در زمان رامسس دوم آغاز شد...
محکومیّت ابدی

محکومیّت ابدی

این مقاله از کشف آرامگاه فرعون توت عنخ آمون از سوی باستان‌شناسان سخن می‌گوید. کشفی که در آغاز سده‌ی بیستم، با شوق بسیاری از جانب رسانه‌های جهانی...
شهر افق

شهر افق

مقاله‌ی حاضر، افزون بر این که چگونگی یکی از بزرگ‌ترین کشف‌های تاریخی در باستان‌شناسی مصر را بازگو می‌کند، به گزارشی ساده از دوره‌ی فرمانروایی...
یک عفریت آن پایین است!

یک عفریت آن پایین است!

غارت آثار باستانی، آفت بزرگی است که جوامع با فرهنگ و تاریخ دیرینه، معمولاً از سوی مردم خود، گرفتار آن هستند. این مقاله، نمونه‌ای تاریخی از این...
مضحک‌ترین نبرد تاریخ

مضحک‌ترین نبرد تاریخ

این مقاله، به کوتاهی و با زبان ساده، به بیان رخدادهای زمان فرمانروایی فرعون تحوطمس سوم می‌پردازد. این فرعون، در نبردی که با معیارهای استراتژیک...
شهبانو حتشپسوت

شهبانو حتشپسوت

در این مقاله، شهبانو حتشپسوت، یکی از تواناترین فرمانروایان مصر باستان، به کوتاهی و با زبان ساده معرفی شده است. چگونگی کوشش او برای به قدرت رسیدن،...
من آشفتگی یک سرزمین را به تو نشان می‌دهم

من آشفتگی یک سرزمین را به تو نشان می‌دهم

در این مقاله، نویسنده به بررسی یکی اتز رویدادهای مصر باستان پرداخته است: قیام اشراف علیه فرعون. نتیجه‌ی ناگوار این اقدام، تصرف مصر به دست قوم...
مادری که ربوده شد!

مادری که ربوده شد!

در این مقاله، نخستین دزدی از آثار باستانی مصر، که درست در هنگام پادشاهی فراعنه رخ داده است، بازگو می‌شود. این ربایش، در زمان فرمانروایی فرعون...
یک خدای خوب

یک خدای خوب

مقاله‌ی حاضر، زندگی مردم عادی مصر را در قیاس با فرعون‌ها می‌سنجد. فرهنگ و باورهای دینی مصریان باستان، زندگی روزمره‌ی آنها، چگونگی ساختمان‌سازی،...
نیمه خدایان مرده

نیمه خدایان مرده

این مقاله به آغاز تمدن مصر باستان پرداخته و چگونگی پیدایش کشاورزی و روستانشینی را نزد مصریان، ارزیابی کرده است. سپس آغاز حکومت سیاسی فرعون‌های...
کشف دوباره‌ی مصر باستان

کشف دوباره‌ی مصر باستان

این مقاله به ارزیابی سیر تاریخی چگونگی کشف آثار باستانی مصر در سده‌ی نوزدهم میلادی می‌پردازد. با فتح مصر به دست ارتش فرانسه، جست‌وجوی آثار باستانی...
تاریخ میان رودان باستان

تاریخ میان رودان باستان

هزاره سوم، شاهد ظهور تمدن بزرگی در خاورمیانه، یعنی تمدن بین‌النهرین، بود. شالوده‌های این تمدن قبلاً در هزاره چهارم پی‌ریزی شده بود، اما این سومری‌ها...
خاستگاه‌های تمدّن‌های مصر و میان رودان

خاستگاه‌های تمدّن‌های مصر و میان رودان

در سواحل رودخانه‌های فرات و دجله در بین‌النهرین (امروزه عمدتاً کشور عراق را تشکیل می‌دهد) و در ساحل نیل در مصر، تمدن‌هایی پیدا شدند که تأثیر...
تاریخ مصر باستان

تاریخ مصر باستان

تاریخ مصر باستان به دو شیوه متفاوت به دوره‌های مختلف تقسیم شده است که یکی براساس «سلسله‌ها» و دیگری «پادشاهی‌ها» استوار است. تقسیم بندی مبتنی...
تاریخ مصر باستانی

تاریخ مصر باستانی

رودخانه‌ی نیل، بلندترین رودخانه‌ی افریقا، از دریاچه‌ی ویکتوریا، که در زیر خط استوا و در ناحیه‌ای بسیار گرم و مرطوب قرار دارد، سرچشمه می‌گیرد...
آمنهوتپ سوم

آمنهوتپ سوم

آمنهوتپ سوم که بین سال‌‌های 1417-1379 (یا 1390-1353 پیش از میلاد) فرعون مصر بود، معبد یادبود خود را در شهر لوکسور (الاقصر) و در غرب تبس ساخت....
آمنهوتپ چهارم - فرعون آمنهوتپ چهارم یا آخناتون

آمنهوتپ چهارم - فرعون آمنهوتپ چهارم یا آخناتون

آمنهوتپ چهارم نفرخرور وانر پسر و نایب السلطنه (او پس از مرگ برادرش توتمس بدین جایگاه دست یافت) فرعون آمنهوتپ سوم نبماتر بود. آمنهوتپ چهارم با...