ویژه نامه ها
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
پوشش زنان در ایران باستان (بخش دوم)

پوشش زنان در ایران باستان (بخش دوم)

پوشاندن تن و حفظ حریم آن در پیشینه تمدن بشری عمومیت داشته و با مطالعه آثار و تمدن های مختلف چنین به نظر می رسد که زن بنا به موقعیت و جایگاه تمدنی...
پنجشنبه، 23 خرداد 1398
پوشش زنان در ایران باستان (بخش اول)

پوشش زنان در ایران باستان (بخش اول)

بنابر گواهی متون تاریخی، در اکثر قریب به اتفاق ملتها و آیین های جهان، حجاب در بین زنان معمول بوده است؛ هرچند این پدیده در طول تاریخ، فراز و نشیب...
دوشنبه، 20 خرداد 1398
سالشماری اوستایی

سالشماری اوستایی

سالشماری اوستایی در اواخر پادشاهی داریوش اختیار شده است باید گفت که الواح خزانه بطلان این نظر مارکوارت را نیز ثابت کرده است؛ چرا که در تمام دوره‌ی...
جمعه، 16 آذر 1397
گاهشماری هخامنشی

گاهشماری هخامنشی

در سال 1316 در فضای مابین دو کاخ آپادانا‌ی داریوش و صد ستون خشایارشا، تعدادی لوح کوچک گلی به خط ایلامی به دست آمد که به دستمزد کارگرانی مربوط...
جمعه، 16 آذر 1397
تأملی در روایت تاریخ شاهی از حکومت ترکان‌خاتون قراختایی در کرمان

تأملی در روایت تاریخ شاهی از حکومت ترکان‌خاتون قراختایی در کرمان

در تاریخ سیاسی ایران موضوع حکومت زن به مانند یک پدیده عارضی و غیر معمول به شمار می‌رفت. سنت‌ها و آراء اجتماعی و سیاسی از قدرت سیاسی برداشتی پدرسالارانه...
سه‌شنبه، 17 مهر 1397
زن ایرانی در نگاه دبیرسلطانی

زن ایرانی در نگاه دبیرسلطانی

در بررسی کتاب تاریخ ایران با صفحات نانوشته‌ای مواجه می‌شویم که بخش عمده‌ای از آن مربوط به وقایعی است با قهرمانانی از زنان این دیار.
شنبه، 14 مهر 1397
بررسی نقش زنان در روابط ایران و بیزانس

بررسی نقش زنان در روابط ایران و بیزانس

شکل‌گیری فرمانراویی ایلخانی در مرزهای خاوری امپراتوری درازپای بیزانس همزمان با ناتوانی و سستی و آغاز راه فروآمدن رو به فروپاشی بیزانس بود که...
شنبه، 14 مهر 1397
نقش زنان گیلان در تحولات اجتماعی

نقش زنان گیلان در تحولات اجتماعی

متون تاریخی یا جغرافیایی که در دوره‌های مختلف تاریخی نوشته شده‌اند، عموماً گزارش جنگ‌ها و یا روابط سیاسی حکومت‌های گوناگون است.
پنجشنبه، 12 مهر 1397
از اقتدار تا آبادانی

از اقتدار تا آبادانی

شهر یزد با توجه به شرایط آب و هوایی خاص مناطق خشک و بیابانی از دیرباز مردمان سخت کوشی را در خود پرورش داده است.
چهارشنبه، 11 مهر 1397
وجود غایبِ حاضر

وجود غایبِ حاضر

یکی از موضوعات بسیار مهم در تاریخ اجتماعی ایران بررسی دگرگونی‌های وضعیت اجتماعی زنان در پی حمله مغولان و حضور گسترده صحراگردان در شهرهای ایران...
چهارشنبه، 11 مهر 1397