ادیان

جشن کهن سده

جشن کهن سده
از آیین ها و جشن های کهن ایرانی می توان جشن سده را نام برد که در دهم بهمن برگزار می شود. از جمله جشن های قبل از اسلام و هم چنین بعد از اسلام است که در دربار بعضی سلاطین برگزار می شده است. درباره وجه تسمیه آن نظرات متفاوتی بیان شده است. در هر حال در دوره ساسانی رواج داشته و جشن مخصوص آتش به شمار می آمد. ادامه ...

ایمان عالمگیر (قسمت اول)

ایمان عالمگیر (قسمت اول)
شورای جهانی کلیساها، علاوه بر عملکردهای مداومش که در مرکز آن در ژنو انجام می شود؛ گردهمایی هایی جهانی در مورد ایمان و نظم، بشارت و خدمات مسیحی، و سایر موضوعات مشابه تشکیل داده است. ادامه ...

ایمان عالمگیر (قسمت دوم)

ایمان عالمگیر (قسمت دوم)
نجات در مبارزه‌ای که برای دستیابی به عدالت اقتصادی و علیه استثمار انسان توسط انسان صورت می گیرد، متحقق می شود. نجات در مبارزه‌ای که برای شرافت انسانی و علیه ظلم و ستم سیاسی ای که از سوی گروهی از انسانها بر انسان های دیگر اعمال می شود، متحقق می شود. ادامه ...

همایش لوزان

همایش لوزان
نخستین پیشنویس این عهدنامه که چند ماه پیش از برگزاری همایش آماده گشت، بر اساس مقاله‌های سخنرانان اصلی همایش تنظیم شده بود. سپس این پیشنویس برای یک هیأت مشاوران فرستاده شد که در آنجا پیشنویس دیگری آماده شد. ادامه ...

مسیحیان انقلابی (قسمت اول)

مسیحیان انقلابی (قسمت اول)
گردهمایی مدلین بر تحلیلی که شرایط امریکای جنوبی را ناشی از ستم و استبداد می دانست و نیز به رهایی از این شرایط صحه گذاشت. این برخورد، پس از مدت کوتاهی، باعث به وجود آمدن الهیات رهایی بخش شد؛ یعنی الهیاتی که رهایی اجتماعی - سیاسی را هدف اصلی خود می دانست. ادامه ...

مسیحیان انقلابی (قسمت دوم)

مسیحیان انقلابی (قسمت دوم)
فعالیت شبانی کلیسا همچون یک نتیجه گیری ازمفروضات الهیاتی پدید نمی آید. الهیات منجر به فعالیت شبانی نمی شود، بلکه در مورد آن به تفکر و تعمق می پردازد. این الهیات، الهیاتی است که از تفکر و تعمق در مورد جهان بازنمی ایستد، بلکه تلاش میکند تا بخشی از آن فرایندی باشد که جهان توسط آن متحول می شود. ادامه ...

مسیحیت غیروارداتی

مسیحیت غیروارداتی
مبیتی همانند بسیاری از عالمان الهی افریقایی، برخوردی انتقادی با جنبش های میسیونری در افریقا دارد. به نظر او مردم آفریقا نیاز به انجیل داشتند. ادامه ...

خدا در فرهنگی ایستا

خدا در فرهنگی ایستا
از نظر کویاما، چهل سال طول کشید تا خدا قوم خود را در صحرای سینا تربیت کند و سرعت حرکت قوم با پای پیاده در بیابان یعنی سه مایل در ساعت، نماد این روند بطئ تعلیمی بود. وی ابتدا به کشاورزان اولویت داد و نه به آکویناس و بارت؛ زیرا در تایلند موعظه میکرد و نه در ایتالیا و سویس. ادامه ...

رویای عدالت

رویای عدالت
مارتین با تأثیر گرفتن از رویکرد گاندی روش اقدام مستقیم مسالمت جویانه را پیش گرفت. وی همچنین بر روی نیاز استفاده از رأی سیاهپوستان تأکید می کرد و بدین سان، قدرت صندوق رأی سیاهان را مطرح ساخت. ادامه ...

ایزدیان (قسمت دوم)

ایزدیان (قسمت دوم)
آیین ایزدی همچون ادیان و فرق دیگر اصول و اعتقادات خاص خود را دارد که در بسیاری از موارد شباهت هایی در آن می توان با آیین های دیگر ادیان از جمله اسلام یافت. در این پژوهش به مهمترین اصول اعتقادی ایزدیان پرداخته شده است. ادامه ...

برگزیده‌ها
آخرین مقالات
گفتگوی اعضای بدن با زبان

گفتگوی-اعضای-بدن-با-زبانزبان اگرچه عضو کوچکی است، اما انسان می تواند با آن سخنان بزرگی را بگوید که در جهت منفی یا مثبت تاثیر ادامه ...

سکولاریسم فرانسه (قسمت اول)

سکولاریسم-فرانسه-قسمت-اولاشکال متعدد انقلابی سکولاریسم سیاسی و حمله آنها به دین شاید جدا از هم به نظر برسند. ادامه ...

سکولاریسم فرانسه (قسمت دوم)

سکولاریسم-فرانسه-قسمت-دومسیاستمدران جهان سوم در کنفرانس باندونگ از لحاظ تفکر سکولاریزاسیون سیاست عنصر اساسی پیشرفت است، تنها نبودند، ادامه ...

سکولاریسم سیاسی (قسمت اول)

سکولاریسم-سیاسی-قسمت-اولسکولاریزیسم سیاسی از وحدت گرایی قرون وسطی فاصله گرفت و درصدد کاهش نفوذ کلیساها به عنوان بازیگران سیاسی ادامه ...

سکولاریسم سیاسی (قسمت دوم)

سکولاریسم-سیاسی-قسمت-دوماحساس وجود منازعه ای گسترده، فراملی و رام نشدنی بین طرفداران کلیسا (خصوصا کلیسای کاتولیک اما نه فقط آنها) ادامه ...

سکولاریسم سیاسی (قسمت سوم)

سکولاریسم-سیاسی-قسمت-سومدر امریکا اصلاحیه‌های بلین که طراحی شده بودند تا دولت‌ها را از کمک مالی به مدرسه‌های فرقه‌ای باز دارند، ادامه ...

حجاب: اُمّل گرایی یا ترقّی خواهی؟!

حجاب-امل-گرایی-یا-ترقی-خواهیکمپین مقابله با حجاب اجباری، چهارشنبه های سفید، دختران خیابان انقلاب و ... عناوینی است که در سال های ادامه ...

معضل ناسزاگویی در جامعه اسلامی و عوامل آن

معضل-ناسزاگویی-در-جامعه-اسلامی-و-عوامل-آنجامعه اسلامی امروز، دچار معضلات فراوانی است؛ این معضلات اقسامی مختلفی دارند؛ یک نوع از معضلات، می تواند ادامه ...

آشنایی با سوغات رشت

آشنایی-با-سوغات-رشترشت یکی از مهم ترین شهرهای شمالی ایران است که میزبان گردشگران فراوانی از سراسر کشور بوده و به شهر باران ادامه ...