0
ویژه نامه ها
درباره‌ی کتاب زهر و مؤلف آن (4)

درباره‌ی کتاب زهر و مؤلف آن (4)

با فرض اینکه قسمت اعظم زُهر اثر یک مؤلف باشد، ما به این سؤال می‌رسیم که آیا هنوز می‌توان مراحل تألیف چنین اثر ادبی عظیمی را دنبال کرد. مؤلف از...
عرفان یهودی: قبالا (1)

عرفان یهودی: قبالا (1)

قبالا، که به معنای « سنت » است، اصطلاحی کلی برای آموزه ای دینی است که ابتدا به طور شفاهی از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده است. دقیق تر بگوییم:...
یهودیت

یهودیت

یهودیت قومی که خود را برتر از هر قوم دیگری می دانست و خود را ملت برتر می پنداشت.کتاب مقدس یهودیت تورات است. یهودیت دارای فرقه های مختلفی است،...
شناسه عهد عتیق

شناسه عهد عتیق

عهد عتیق یا عهد قدیم نامى است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به کتاب یهودیان داده اند. مسیحیان به هر دو عهد عقیده دارند. عهد عتیق به زبان عبرى...
مطالعات دین پژوهی

مطالعات دین پژوهی

طور گسترده در سنت یهودی مطرح است تأکید برگزیدگی است. در اینکه یهودیان قوم برگزیده خدا بوده اند تردیدی نیست. در واقع، متون مقدس مسیحی و اسلامی...
دنیای دیگر و حیات پس از مرگ

دنیای دیگر و حیات پس از مرگ

از نگاه کثرت گرایانه، با توجه به جهان متناهی ما که به لحاظ مکانی و زمانی محدود است، ارزیابی اینکه آیا این حوادث در آینده اتفاق خواهد افتاد و...
دیدگاه کوهن شربوک

دیدگاه کوهن شربوک

کوهن- شربوک با تبعیت از کانت و تحت تأثیر جان میک بین جهان آن گونه که هست یعنی جهان نومن ها و واقعیت فی نفسه با واقعیت آن گونه که در تفکر و تجربه...
مارتین بوبر به شریعت واقعی نمی نهد

مارتین بوبر به شریعت واقعی نمی نهد

مارتین بوبر، الهی دان یهودی، به واقعیت مواجه خدا با قوم یهود عمیقا باور دارد. به نظر او، این حادثه در تجربه شخصی تمام یهودیان تکرار می شود، البته...
دیدگاه یهودیان اصلاحگر

دیدگاه یهودیان اصلاحگر

اصلاحگران هرگز به یک ملت به معنای سیاسی کلمه اعتقاد ندارند و همواره یهودیان آواره را تشویق می کنند که پیرامون تورات گردهم آیند نه سرزمین. به...
روزنتسوایخ

روزنتسوایخ

روزنتسوایخ معتقد است به عنوان شخصی یهودی می تواند نظر بی طرفانه ای دربارۀ مسیحیت داشته باشد اما مسیحیان به سبب اهداف تبلیغی و تبشیری شدن نمی...
تنوع ادیان از دیدگاه متفکران یهودی

تنوع ادیان از دیدگاه متفکران یهودی

در عصر جدید به لحاظ اجتماعی دموکراسی و به لحاظ عقلی تفکر اصالت طبیعت بقای قوم یهود را تهدید می کرد. یهودیان در سایه دموکراسی آمریکایی به عنوان...
رفائل هرش مؤسس نو ارتودکسی قرن نوزدهم

رفائل هرش مؤسس نو ارتودکسی قرن نوزدهم

رفائل اعتقاد دارد یهودیت از تمام ادیان دیگر متمایز است، زیرا مطلق و برتر از برساخته های انسانی است. ادیان دیگر درست به همین دلیل دستخوش تغییر...
نهضت روشنگری آلمان

نهضت روشنگری آلمان

قوم یهود در کوه سینا این حقیقت تاریخی را شنیدند که «من پروردگار شما هستم و شما را از سرزمین مصر خارج ساختم». به نظر مندلسون، هدف از قوانین آیینی...
دیدگاه متفکران یهودی مدرن

دیدگاه متفکران یهودی مدرن

اسپینوزا این باور یهودیت سنتی را رد می کند که خدا جهان را خلق کرده، یهودیان را برگزیده، و آنها را از مصر به طرز معجزه آسایی خارج کرده و بر فراز...
شریعت موسوی یگانه  شریعت

شریعت موسوی یگانه شریعت

قرطبه، پایتخت خلافت، مرکز فرهگی اروپا به شمار می آمد. حسدای بن شپروت، وزیر یهودی خلیفه اموی قرطبه بود که با یوسف شده پادشاه خزران مکاتباتی داشت....
ابن میمون مدافع دیدگاه شمول گرایی

ابن میمون مدافع دیدگاه شمول گرایی

بسیاری از پیروان ابن میمون بر ابعاد همه نگری و جهانی وحی به عنوان قابلیتی انسانی که در دسترس همگان است تأکید داشتند. ابن میمون، به عنوان یک فیلسرف،...
هویت و نژاد خزرها

هویت و نژاد خزرها

گرچه بسیاری از یهودیان به دین خود پای بند نیستند، اما این احساس یا توهم را دارند که از بقیه جدا هستند. القای ملیت کاذب دو هزار سال است که آنها...
تبیین نبوت

تبیین نبوت

در منظومۀ فکری یهودا هلوی اندیشه قوم برگزیده جایگاهی محوری به خود اختصاص داده، ولی سایر فلاسفه از آن به عنوان موضوعی فرعی بحث کرده اند. از این...
تبیین برگزیدگی از طریق امر الهی

تبیین برگزیدگی از طریق امر الهی

خدا آدم را کامل آفرید، زیرا کار خدای عاقل و قادر هیچ گونه نقص و عیبی ندارد، و از طرفی آدم تحت تأثیر اسپرم پدر و خون مادر نبود. به همین دلیل او...
همه نگری یهودیت از نگاه فیلون

همه نگری یهودیت از نگاه فیلون

همه اقوام سرانجام قانون های موسی و شریعت او را تحسین خواهند کرد، چرا که با آمدن شریعت او قانون های سایر اقوام کم فروغ خواهد شد. قانون های موسوی...