0
ویژه نامه ها
تاريخ‌مندي معرفت

تاريخ‌مندي معرفت

اين مقاله پس از تبيين موضوع، در سه جهت به بررسي و نقد تاريخ‌مندي معرفت پرداخته و در ضمن آن نيم‌نگاهي هم به ديدگاه اسلام و قرآن در اين زمينه‌ها...
ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه‌ی متون فلسفی و دینی

ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه‌ی متون فلسفی و دینی

بیان تاریخچه‌ی نظریات هرمنوتیکی در اینجا سخن را به درازا می‌کشد، ولی برای آنکه منظور از مبانی هرمنوتیکی ترجمه و تفسیر متون در این مقاله دانسته...
بررسی دیدگاه‌های هرمنوتیکی در ساحت‌های مختلف فهم

بررسی دیدگاه‌های هرمنوتیکی در ساحت‌های مختلف فهم

از دیرباز ویژگی انسان توان نطق او شمرده می‌شده است. توانایی او برای تفاهم با دیگران از طریق نشانه‌ها و الفاظ، هویت انسانی را شکل داده است. اما...
هرمنوتیک، حقیقت و معنا

هرمنوتیک، حقیقت و معنا

تیشان، یا یکی از پیروان مکتب او، تابلویی کشیده که نماد حقیقت و کذب است. حقیقت دوشیزه‌ای عریان و بی‌پیرایه است و کذب پوشیده از همه‌ی تجملات رایج...
بحثی در روش‌شناسی علوم انسانی مدرن

بحثی در روش‌شناسی علوم انسانی مدرن

از زمانی که انسان به خویشتن فردی و اجتماعی خود پی برده است، درباره‌ی خود و رابطه‌ی خود با ماسوای خود، تصورات گوناگونی داشته و در پی این تصورات،...
هرمنوتيک کلاسيک (1)

هرمنوتيک کلاسيک (1)

بحث در هرمنوتيک کلاسيک جز از طريق بررسي آراي تک تک ناموران اين عرص ميسر نيست. از اين رو به توضيح نقطه نظريات هر يک از هرمنوتيست هاي کلاسيک مي...
هرمنوتيک کلاسيک (2)

هرمنوتيک کلاسيک (2)

شلايرماخر رسالت هرمنوتيک را شناختِ مقصود و نيتِ مؤلف مي دانست و آن را معيار تفسير صحيح متن تلقي مي کرد. هر چند که گاه از دشواري و گاه از عدم...
سيري در تاريخچه هرمنوتيک

سيري در تاريخچه هرمنوتيک

در اين نوشته مروري بر سير تاريخي هرمنوتيک از دوران باستان تا امروز داشته و نيم نگاهي به آينده اين علم خواهيم انداخت و در اين گذار و گذر به طرح...
تعريف و اهداف هرمنوتيک

تعريف و اهداف هرمنوتيک

تاکنون تعاريف گوناگوني از اين علم عرضه شده که ريشه در فراز و نشيب هاي تاريخي آن دارد. صاحب نظران باتوجه به اهداف و انگيزه هايي که از پي جويي...
اهميت هرمنوتيک

اهميت هرمنوتيک

اهميت هرمنوتيک در دنياي امروز بيش از هر چيز مرهون توجه به دو مقوله زبان و فهم است. همين امر باعث شده که افرادي مانند رورتي پايان معرفت شناسي...
نمونه هايي از کاربرد روش تفسير باطني ( اشاري )

نمونه هايي از کاربرد روش تفسير باطني ( اشاري )

اسم از ريشه « سمّو » ( رفعت ) و « سمه » ( علامت ) گرفته شده است. کسي که اين نام را مي برد شايسته است که به نشانه هاي انواع مجاهدات مفتخر گردد...
چيستي هرمنوتيک

چيستي هرمنوتيک

کلمه هرمنوتيک Hermeneutics واژه اي يوناني و مشتق از فعل Hermenuein به معناي « تفسير کردن » است. از همين رو ارسطو فصلي از کتاب منطق خود را که...
افق مشترک علوم انسانی

افق مشترک علوم انسانی

هرمنوتیک امروزه به دانشی فراگیر در عرصه ی علوم انسانی بدل شده و دائماً در حیطه ی مسائل مربوط به آن، تحقیقات و آثار تازه ای منتشر می شود. در ایران،...
هرمنوتیک (1)

هرمنوتیک (1)

واژه یونانی هرمنوتیک ، از زمان افلاطون کاربرد داشته است و ارسطو هم از این کلمه، برای نام گذاری بخشی از کتاب ارغنون خود- که مربوط به مبحث منطق
هرمنوتیک (2)

هرمنوتیک (2)

این فیلسوف آلمانی، یکی از پیش کسوتان هرمنوتیک در غرب است که رویکرد شلایر ماخر را گسترش داد. وی شاگرد آگوست بک بود و در خانواده ی روحانی پروتستانی...
هرمنوتیک (3)

هرمنوتیک (3)

هرمنوتیک به علّت توجّه ویژه به مقوله زبان و تفسیر، به کانون اصلی تفکّر معاصر تبدیل شده است، زیرا دانش هایی نظیر نقد ادبی، نشانه شناسی، فلسفه...
هرمنویتیک و هستی و زمان هایدگر

هرمنویتیک و هستی و زمان هایدگر

به همان ساز که دیلتای به علم هرمنویتیک در افق طرح خودش برای یافتن نظریه ای از حیث تاریخی جهت دار در خصوص روش « علوم انسانی» توجه کرد، هایدگر...
دور هرمنویتیکی و فهم از نظر دیلتای

دور هرمنویتیکی و فهم از نظر دیلتای

از نظر دیلتای اعمال فهم درون اصل دور هرمنویتیکی که پیش از این آست و شلایر ماخر اعلام کرده بودند صورت می گیرد. تعریف کل از شناخت اجزاء حاصل می...
اهمیت تفکر دیلتای برای علم هرمنویتیک

اهمیت تفکر دیلتای برای علم هرمنویتیک

سهم دیلتای در علم هرمنویتیک این بود که با قراردادن آن در متن تأویل در علوم انسانی افق آن را وسعت بخشید. تفکر او درباره ی مسئله ی هرمنویتیکی تا...
معنای « تاریخ مندی»، در علم هرمنویتیک دیلتای

معنای « تاریخ مندی»، در علم هرمنویتیک دیلتای

دیلتای کراراً به تأکید گفت که انسان « موجودی تاریخی» ( ein geschichtliches Wesen) است. اما کلمه ی « تاریخی» در این جا به چه چیزی دلالت می کند؟...