علوم اسلامی

بریدن پیوند با سنت (قسمت اول)

بریدن پیوند با سنت (قسمت اول)
سید حسین نصر، از پیشروان سنت‌گرایی دینی، معتقد است که جهان اسلام به علم اسلامی نیاز دارد، یعنی آن نوع دانش‌ورزی که بر اساس مبانی و اعتقادات اسلامی بنا شده باشد. نویسنده معتقد است که نصر، چشم خود را بر همه‌ی اکتشافات علمی چند قرن اخیر می‌بندد فقط به بهانه‌ی این که اسلامی نیستند ادامه ...

بریدن پیوند با سنت (قسمت دوم)

بریدن پیوند با سنت (قسمت دوم)
اگر کسی نویسنده را نشناسد خیال می‌کند صوفی یا عارفی از قرون گذشته یا روحانی مسلمان معاصری است که هیچ اطلاعی از علوم جدید ندارد، نه کسی که در رشته‌ی فیزیک در یکی از دانشگاه‌های آمریکا به تحصیل پرداخته است. ادامه ...

بریدن پیوند با سنت (قسمت سوم)

بریدن پیوند با سنت (قسمت سوم)
جدا شدن اعتقادات مذهبی از کار علمی خدمت بزرگی به علم بود. وگرنه اگر قرار بود هر عالمی اعتقادات خود را در کار علمی‌اش تأثیر دهد تصور کنید بر اساس فرقه‌های مختلف اسلامی و مسیحی و نیز علمای مکتب‌های مختلف هر فرقه با دیدگاه‌های مختلف که گامی کاملاً در مقابل همدیگر قرار دارد. ادامه ...

نظریه اسلامی‌سازی معرفت

نظریه اسلامی‌سازی معرفت
فاروقی و علوانی، دو شخصیت مهمی هستند که در برداشتن گامی برای اسلامی‌سازی معرفت و تأسیس مؤسسه‌ای برای این هدف، نقش مؤثری داشتند. ادامه ...

مفروضات متافیزیکی اندیشه‌های اسلامی

مفروضات متافیزیکی اندیشه‌های اسلامی
تفاوت علم دینی با علوم انسانی، در نوع مبانی متافیزیکی است. مبانی متافیزیکی در علم دینی برگرفته از دین است و در علوم انسانی برگرفته از متون غیردینی است. دکتر باقری بعد از تبیین و تحلیل، ساختار علم دینی با بحث محتوایی و مصداقی، آن را تکمیل می‌کند. ادامه ...

نظریه حاکمیت جهان بینی دینی بر دانش

نظریه حاکمیت جهان بینی دینی بر دانش
هدف علم از دیدگاه اسلام براساس مبنا و جهان‌بینی توحیدی، در بعد نظری، کشف ‌آیات الهی در آفاق و انفس و در بعد عملی استفاده از امکاناتی است که خداوند برای بشر فراهم نموده است. ادامه ...

نظریه علم دینی حداکثری

نظریه علم دینی حداکثری
دین در نظریه علم دینی حداکثری، به معنای مصطلح و جامع تعریف شده است و درباره ترابط علم و دین، سایه دین را بر سر تمامی ‌علوم می‌گستراند.‌ایت الله جوادی آملی(دام ظله)، امکان علم دینی را پذیرفته، با دو روش تفسیری و روش فلسفی آن را اثبات می‌کند.‌ ادامه ...

مصادیق علم دینی

مصادیق علم دینی
بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش‌های مهمی ‌است که در‌برگیرنده حجم بسیاری بالایی از آموزه‌های شناختی و دستوری اسلام و قرآن است؛ زیرا از نظر آموزه‌های وحیانی اسلام، هر‌گونه دست‌یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است. ادامه ...

مراحل اسلامی سازی علوم

مراحل اسلامی سازی علوم
مرحله نخست اسلامی سازی علوم پاکسازی علوم از آلودگی های تمدن غربی و مرحله دوم غوطه ورسازی علوم در مفاهیم کلیدی فرهنگ اسلام. به عبارت دیگر، باید آن ناخالصی ها و انحرافات را از چهره علوم سترد و بر اساس اندیشه اسلامی به سازماندهی و تدوین علوم پرداخت. ادامه ...

آخرین مقالات
انگاره‌ی جهان (قسمت اول)

انگاره-ی-جهان-قسمت-اولانقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم در ابتدای عصر مسیحیت است که طی آن تحول مهمی از خاص گرایی یهودیت به عام ادامه ...

انگاره‌ی جهان (قسمت دوم)

انگاره-ی-جهان-قسمت-دومآنهایی که بر مبنای «تقدس» همه سنت های بومی از نسبی گرایی جهانی طرفداری میکنند، در زمره معتقدان به تناظر ادامه ...

اشک و برف

اشک-و-برفلحظه‌ای اندیشید اگر به کنار رستوران برود شاید مشتری پیدا کند، اما روزی را به خاطر آورد که گارسون رستوران ادامه ...

آفرینش نظام جهانی

آفرینش-نظام-جهانیسالهای بین دو جنگ جهانی و بعد از جنگ جهانی دوم دورهای خاص در تفکر علمی- اجتماعی و تفکرات ایدئولوژیک تر ادامه ...

نگاهی به سیر سلطه ی کلیسا در قرون وسطی(1)

نگاهی-به-سیر-سلطه-ی-کلیسا-در-قرون-وسطی-1در میان همه ادوار مسیحی، قرون وسطی بسیار دوره حساس، مهم و سرنوشت سازی در مسیحیت است چرا که این دوره با ادامه ...

نظام مالى حوزه‌ی علمیه‌ی بغداد

نظام-مالى-حوزه-ی-علمیه-ی-بغداداز نظر مالی حاکم بر حوزه‌ی بغداد و طریق امرار معاش استادان و شاگردان هم اطلاع قابل توجهی در دست نیست. ادامه ...

گام‌های داشتن فرزندی خلاق (گام اول)

گام-های-داشتن-فرزندی-خلاق-گام-اولخلاقیت از قید فرمول رهاست برخلاف حل مسئله بیش از خلاقیت از چارچوب متأثر است؛ یعنی به دستورالعمل یا هدایت ادامه ...

بررسی فقهی-حقوقی حق نفقه در فرزندخواندگی

بررسی-فقهی-حقوقی-حق-نفقه-در-فرزندخواندگینهاد فرزندخواندگی در حوزه ی حقوق خانواده اهمیت فراوانی دارد و امروزه نیز به دلیل مسائل و چالش های ناشی ادامه ...

معجزه‌ی ژاپن

معجزه-ی-ژاپنبا اینکه در دوره ای از قرن بیستم ژاپنی ها برای آمریکا احترام خاصی قایل بودند و به طور گزینشی از آن تقلید ادامه ...