0
ویژه نامه ها
واژه اربعین در قرآن و روایات

واژه اربعین در قرآن و روایات

در این مقاله به جایگاه اربعین در قرآن و روایات اشاره شده و شرح علامت های شیعه در روایت امام حسن عسکری علیه السلام که یکی از این علامت ها به طور...
اللمعة الدمشقیة

اللمعة الدمشقیة

معرفی اجمالی کتاب: این کتاب متنی مختصر و در عین حال یک دوره کامل بوده و خطوط کلی تمامی ابواب فقه شیعه امامیه از طهارت تا دیات را شامل می شود.
انتقال ارزش‌های پدر و مادر به فرزندان

انتقال ارزش‌های پدر و مادر به فرزندان

این مقاله پایبندی و تعهد دینی نوجوانان را در جایگاه نتیجه کیفیت تعامل مادر با فرزند و تعهد دینی مادران بررسی می کند.
تساهل در چارچوب لیبرالیسم

تساهل در چارچوب لیبرالیسم

در لیبرالیسم حد تساهل و آزادی، با عباراتی نظیر آنچه گفته شد، یعنی حق مساوی دیگران، چارچوب قوانین و نهادهای قانونی بیان می شود.
آزادی لیبرالی در حد توهم

آزادی لیبرالی در حد توهم

تبلیغ و ترویج هنرمندانه هر نوع عقیده و همچنین قداست شکنی، حرمت زدایی از امور دینی و توهین و تمسخر در قالب ادبیات و هنر و طنز، چیزی غیر از بیان...
دغدغه پیامبران و معصومان

دغدغه پیامبران و معصومان

اگر بنا باشد الگوی دخالت مستقیم را بر یکی از الگوهای چهارگانه ای که از تی. ون، گیل نقل شد، تطبیق دهیم، هیچ یک از آنها به اندازه الگوی کنترل حکومت...
هدف‌های غایی در سطوح اولیه

هدف‌های غایی در سطوح اولیه

دستگاه آموزش و پرورش رسمی، به معنای عام که آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی را دربر می گیرد، برای تربیت نیروهای کارآمد در گردش بهتر چرخهای اقتصاد...
هدفهای آموزش و پرورش در ایران

هدفهای آموزش و پرورش در ایران

هدف‌های نهایی تعلیم و تربیت در مقطع دانشگاه و آموزش عالی ظهور آشکارتری دارد؛ زیرا به انتهای دوره تعلیم و تربیت نزدیک تر می شود.
زمینه‌های تفکر و تعقل

زمینه‌های تفکر و تعقل

ایجاد زمینه تفکر ممکن است از طریق تشویق به تفکر، ارائه موضوعات تفکر برانگیز و نیز طرح پرسش صورت گیرد
رویکرد منابع دینی به بحث تربیت

رویکرد منابع دینی به بحث تربیت

دعوت انبیا همیشه همراه ارائه آیات و تلاوت کتاب بوده و عرضه آیات و تلاوت کتاب و دعوت به مشاهده نشانه های خداوند و تفکر در آنها بی گمان سبب افزایش...
رابطه بینش و گرایش

رابطه بینش و گرایش

مخاطب باید از حداقل اعتماد به گوینده سخن برخوردار باشد تا سخن او را بپذیرد یا آن سخن چنان استحکام و اتقانی داشته باشد که حتی با صرف نظر از اعتبار...
حقیقت عبودیت

حقیقت عبودیت

«حقیقت عبودیت» معرفی شده، عبارت است از وقف کردن خود و همه دارایی‌ها برای خدا و هیچ هدفی جز او و خواست او دنبال نکردن.
تعلیم و تربیت و هدف‌های غایی

تعلیم و تربیت و هدف‌های غایی

فلسفه‌های تربیتی شرق هدف تربیتی واحدی ندارند. هدف نویسندگان اولیه ارائه معلومات در مورد نیروهای طبیعت به منظور مقابله هرچه بهتر افراد با آنها...
تربیت دینی و اخلاقی

تربیت دینی و اخلاقی

در تاریخ اندیشه بشری، همواره این پرسش در ذهن متفکران و دانشمندان مطرح بوده است که نقش آگاهی در ایجاد یا انگیزش رفتار انسان چیست؟
تربیت بر مدار توحید

تربیت بر مدار توحید

قرآن با همه تفصیلات و جزئیاتش بر یک اصل اساسی مبتنی است که بنیان دین نیز بر آن قرار گرفته و آن توحید است؛ یعنی در واقع تفاصیل ذکر شده در قرآن،...
آموزش در ایران پس از انقلاب

آموزش در ایران پس از انقلاب

در آموزش و پرورش هنوز جای تأمل بیشتری باقی است؛ زیرا برنامه ها، اصول و قواعد آموزش و پرورش که به تصویب رسیده و برای عمل ابلاغ شده اند، با مبانی...
نگاه غربی‌ها به تربیت دینی

نگاه غربی‌ها به تربیت دینی

تربیت دینی را باید جزو آن دسته از مفاهیمی قرار داد که به ظاهر بسیار روشن و بی نیاز از تحلیل و تفسیر می نماید، ولی به همان اندازه نیز ابهام دارد...
مبانی ارزشی تعلیم و تربیت لیبرال

مبانی ارزشی تعلیم و تربیت لیبرال

تعلیم و تربیت لیبرال، همچون خود لیبرالیسم قدمتی طولانی دارد و برداشتهای متفاوتی را در خود جای داده است.
سیر رشد کودکان و نوجوانان

سیر رشد کودکان و نوجوانان

توانایی‌های حرکتی و بدنی، همراه با رشد شناختی و عاطفی کودکان در همان نخستین دوره های کودکی به آنها اجازه می دهد که برخی تکالیف دینی را هرچند...
جایگاه رفتارگرایی در تربیت

جایگاه رفتارگرایی در تربیت

ریشه‌یابی شبهة تلقین در تربیت دینی در دین و تربیت دینی - که اولین مربیان آن أنبیاغی بوده اند - مفاهیم بسیار بلندی وجود دارد و اذهان بسیاری از...