احکام روزه قضا آیت الله صافی گلپایگانی
روزه یکی از واجبات الهی است که قضا روزه از زیر مجموعه های روزه است که برای فردی که نتواند روزه ماه رمضان را بگیرد باید قضای ان را بعدا انجام...
چهارشنبه، 24 شهريور 1400
احکام روزه قضا آیت الله بهجت قدس سره
وقتی فردی به دلیل عذری نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد باید روزه ها انجام نشده را تا ماه رمضان سال بعد انجام دهد و اگر نتوانست باید علاوه...
سه‌شنبه، 23 شهريور 1400
احکام روزه قضا امام خمینی ره
روزه قضا، در شرایطی پیر مرد یا پیر زن نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد اما توانایی آن را دارند که بعد از ماه رمضان قضای آن را انجام دهند احتیاط...
جمعه، 19 شهريور 1400
احکام روزه قضا آیت الله نوری همدانی
روزه قضا وقتی واجب می شود که فرد به دلیل عذر شرعی مثل بیماری یا مسافرت یا حیض یا امثال آن نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد باید تا ماه رمضان...
جمعه، 12 شهريور 1400
احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی
روزه قضابرای فردی است که نتواند، به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را انجام دهد و تا ماه رمضان بعدی وقت دارد که قضای روزه را انجام دهد و اگر چنین...
پنجشنبه، 4 شهريور 1400
احکام روزه قضا آیت الله شبیری زنجانی
روزه قضا، یعنی اینکه کسی که نتواند در ماه رمضان به دلیل عذر یا بیماری یا مانند اینها روزه بگیرد باید بعد از ماه رمضان قضای روزه هایی که نگرفته...
شنبه، 30 مرداد 1400
احکام روزه قضا آیت الله خامنه ای
روزه قضا، در مواقعی بر عهده فرد است که به علت بیماری، عذر یا بیماری و یا به هر علت دیگر روزه ماه رمضان را انجام نداده باشد باید قضای روزه را...
سه‌شنبه، 19 مرداد 1400
احکام روزه بیماران و ناتوانان همه مراجع
روزه، یعنی دست از خوردن آشامیدن کشیدن؛ در نتیجه این کار اثراتی برای برخی از افراد مثل بیماران و ناتوانان دارد که آنها را انجام این واجب الهی...
شنبه، 16 مرداد 1400
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نگاه آیت الله بهجت قدس سره
تشخیص ضرر روزه بر عهده فرد مکلف است و چه پزشک متخصص و اطرافیان او را توصیه به روزه نگرفتن کنند، اما باز خود او باید تشخیص به ضرر روزه کند، اما...
سه‌شنبه، 12 مرداد 1400
احکام روزه بیماران و ناتوانان آیت الله فاضل لنکرانی
روزه یکی از واجبات الهی است که باید به بهترین حالت ممکن آن را انجام دهیم یکی از شرایطی که باعث صحیح بودن روزه این است که فردی که روزه می گیرد...
يکشنبه، 3 مرداد 1400
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر امام ره
بیماری که پزشک متخصص او را از روزه گرفتن منع کرده، چنانچه از گفته پزشک خوف ضرر دراو ایجاد شود باید روزه نگیرد.
پنجشنبه، 31 تير 1400
احکام بیماران و ناتوانان روزه از نظر آیت الله صافی گلپایگانی
افراد بیمار که درطبق گفته پزشک نبایند روزه بگیرند اگر از آنچه پزشک گفته اند، بترسد که ضرری به او وارد شود نباید روزه بگیرد و قضای آن را بعدا...
يکشنبه، 27 تير 1400
احکام روزه بیماران و نا توانان از نظر آیت الله نوری همدانی
افرادی که خوف از بیماری دارند و یا اینکه با روزه گرفتن بیماری آنها شدت پیدا می کند نباید روزه بگیرند؛ تشخیص ضرر داشتن روزه یا به عهده خود فرد...
سه‌شنبه، 22 تير 1400
احکام بیماران و ناتوانان روزه از نظر آیت الله سبحانی
افراد بیمار که توانایی روزه گرفتن را ندارند و پزشک معالجشان به آنها توصیه کرده که روزه نگیرند، این افراد نباید روزه بگیرند.
شنبه، 19 تير 1400
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله شبیری زنجانی
یکی از شروطی که باعث صحیح بودن روزه می شود مضر نبودن روزه برای انسان است،
چهارشنبه، 16 تير 1400
احکام روزه بیماران و ناتوانان از منظر آیت الله وحید خراسانی
روزه، یعنی نخوردن و نیاشامیدن و ترک برخی دیگر از کارهایی است که اذان صبح تا زمان اذان مغرب برای انجام دستور خداوند روزه بگیرد و روزه از فروعات...
يکشنبه، 13 تير 1400
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله مکارم شیرازی
روزه، برای کسی که مضر باشد یا خوف ضرر داشته باشد واجب نیست، این ضرر را باید یا خود فرد تشخیص دهد یا پزشک متعهد و متخصص.
چهارشنبه، 9 تير 1400
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله سیستانی
روزه، برای افراد مریض و باردار و سالخورده و برای هر شخصی که روزه گرفتن برای بدن او مضر است حرام است و معمولا این ضرر به تجربه خود فرد یا پزشک...
شنبه، 5 تير 1400
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله خامنه ای
روزه، در صورتی که برای فرد بیمار مضر باشد واجب نیست که روزه بگیرد همچنین برای خانم باردار که خود یا پزشک مورد اطمینان بگوید که روزه مضر است دیگر...
چهارشنبه، 2 تير 1400
احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید
نیت روزه از مهمترین نکته در احکام روزه است که باید از نظر مرجع بزرگوار با احکام آن آشنا شویم.
جمعه، 28 خرداد 1400