منبع شناسی

کتاب النصوص شیخ صدوق

کتاب النصوص شیخ صدوق
کتاب النصوص شیخ صدوق از کتابهای مهمی در رابطه با اثبات امامت امامان و تسلسل امامت و روایات دوازده امام بوده که متأسفانه علی الظاهر از میان رفته است. البته در کتاب الذریعة، آقا بزرگ چند نسخه آن و نیز نسخه منتخبی از ادامه ...

کتاب المناقب؛ کتابی غیر اصیل

کتاب المناقب؛ کتابی غیر اصیل
چند ماهی پیشتر به مناسب مقاله ای برگرفته از کتاب در دست آماده سازی نویسنده این سطور با عنوان میراث غلات، در رابطه با کتاب عیون المعجزات در همین سایت، اشاره ای به "کتاب المناقب" رفت که در آن متن "خبر الخیط" ادامه ...

کتاب المبانی لنظم المعانی ابن بسطام الطحیری کرامی مذهب

یک نکته درباره ارتباطات علمی

کتاب المبانی لنظم المعانی ابن بسطام الطحیری کرامی مذهب
حدود شش سال پیش مقاله ای از نویسنده این سطور در کتاب ماه دین منتشر شد درباره کرامیه که در آن پاره‌ای از متون کرامی تازه‌یاب را معرفی و تحلیل سندی کرده بودم. در این مقاله به حساب خودم برای اولین بار نشان دادم که ادامه ...

سندی از جامعه‌ی علمی ری در سده پنجم قمری

سندی از جامعه‌ی علمی ری در سده پنجم قمری
یکی از مهمترین خاندانهای اهل علم در ری در سده های پنجم و ششم قمری، خاندان خزاعی نیشابوری است که اصلا اهل نیشابور بوده اند، اما از اوائل سده پنجم ساکن ری شده اند و از رهبران تشیع امامی در این شهر مهم به شمار می ادامه ...

رشید الدین فضل الله و یکی از نفیس ترین نسخه های خطی اسلامی

رشید الدین فضل الله و یکی از نفیس ترین نسخه های خطی اسلامی
شخصیت خواجه رشید الدین وزیر فضل الله بن ابی الخیر بن عالی (یا غالی) هَمَدانی از برخی جهات در تمدن اسلامی بی نظیر است. علاوه بر نقش و سهم سیاسی در دوران ایلخانان مغول و تدوین تاریخ "رسمی" ایلخانان، و نیز تأسیس ادامه ...

تفکیک و تعیین هویت پنج کتاب از حسن بن سلیمان حلی

تفکیک و تعیین هویت پنج کتاب از حسن بن سلیمان حلی
از دوران صفویه وسیله علامه مجلسی و شماری دیگر از دانشمندان و محدثان امامیه، از آثار حدیثی عالمی به نام عز الدین ابو محمد الحسن بن سلیمان بن محمد (بن خالد) الحلی (العاملی) نام برده شده و بهره گرفته شده که اطلاعات ما ادامه ...

تعلیق شرح جمل العلم کراجکی

تعلیق شرح جمل العلم کراجکی
چند سالی پیش آقای یعقوب جعفری مراغی کتابی به نام شرح جمل العلم والعمل منتشر کرد که شرحی بود تازه بر کتاب جمل العلم والعمل شریف مرتضی. از شروحی که بر این متن مختصر و مفید کلامی و فقهی (به سبک کتابهای فقهی ادامه ...

پیدا شدن اعتقادنامه‌ای امامی از حدود سال 490 قمری

پیدا شدن اعتقادنامه‌ای امامی از حدود سال 490 قمری
در مجموعه ای که در کتابخانه کوپریلی موجود است و من تنها عکسی نه چندان مطلوب از چند صفحه آن را در اختیار دارم؛ برگی از رساله ای یا کتابی دیده می شود از شخصی به نام ابوالفرج بن سعد بن ابی الفرج بن محمد بن علی بن ادامه ...

تاریخ الائمة سعد اشعری و کتاب الضیاء او

تاریخ الائمة سعد اشعری و کتاب الضیاء او
سعد بن عبد الله اشعری، دانشمند عالی مقام قم، یکی از بزرگترین و پر تأثیر ترین محدثان امامیه در عصر غیبت صغری است که سهم مهمی در فقه، حدیث و مباحث عقیدتی آن دوران بر عهده داشته است. گرچه از آثار او مقدار اندکی باقی ادامه ...

نسخه ای بسیار کهن از امالی قاضی عبدالجبار معتزلی

نسخه ای بسیار کهن از امالی قاضی عبدالجبار معتزلی
امالی قاضی عبدالجبار مورد توجه زیدیان نیز بوده و به ویژه به دلیل گرایش زیدیان یمن از حدود سده ششم به آثار قاضی عبدالجبار که از ایران به آنجا منتقل شده بودند، در کتابهای متعددی از زیدیان یمن علاوه بر کتابهای زیدیان ایران، ادامه ...

برگزیده‌ها
آخرین مقالات
گفتگوی اعضای بدن با زبان

گفتگوی-اعضای-بدن-با-زبانزبان اگرچه عضو کوچکی است، اما انسان می تواند با آن سخنان بزرگی را بگوید که در جهت منفی یا مثبت تاثیر ادامه ...

سکولاریسم فرانسه (قسمت اول)

سکولاریسم-فرانسه-قسمت-اولاشکال متعدد انقلابی سکولاریسم سیاسی و حمله آنها به دین شاید جدا از هم به نظر برسند. ادامه ...

سکولاریسم فرانسه (قسمت دوم)

سکولاریسم-فرانسه-قسمت-دومسیاستمدران جهان سوم در کنفرانس باندونگ از لحاظ تفکر سکولاریزاسیون سیاست عنصر اساسی پیشرفت است، تنها نبودند، ادامه ...

سکولاریسم سیاسی (قسمت اول)

سکولاریسم-سیاسی-قسمت-اولسکولاریزیسم سیاسی از وحدت گرایی قرون وسطی فاصله گرفت و درصدد کاهش نفوذ کلیساها به عنوان بازیگران سیاسی ادامه ...

سکولاریسم سیاسی (قسمت دوم)

سکولاریسم-سیاسی-قسمت-دوماحساس وجود منازعه ای گسترده، فراملی و رام نشدنی بین طرفداران کلیسا (خصوصا کلیسای کاتولیک اما نه فقط آنها) ادامه ...

سکولاریسم سیاسی (قسمت سوم)

سکولاریسم-سیاسی-قسمت-سومدر امریکا اصلاحیه‌های بلین که طراحی شده بودند تا دولت‌ها را از کمک مالی به مدرسه‌های فرقه‌ای باز دارند، ادامه ...

حجاب: اُمّل گرایی یا ترقّی خواهی؟!

حجاب-امل-گرایی-یا-ترقی-خواهیکمپین مقابله با حجاب اجباری، چهارشنبه های سفید، دختران خیابان انقلاب و ... عناوینی است که در سال های ادامه ...

معضل ناسزاگویی در جامعه اسلامی و عوامل آن

معضل-ناسزاگویی-در-جامعه-اسلامی-و-عوامل-آنجامعه اسلامی امروز، دچار معضلات فراوانی است؛ این معضلات اقسامی مختلفی دارند؛ یک نوع از معضلات، می تواند ادامه ...

آشنایی با سوغات رشت

آشنایی-با-سوغات-رشترشت یکی از مهم ترین شهرهای شمالی ایران است که میزبان گردشگران فراوانی از سراسر کشور بوده و به شهر باران ادامه ...