0
ویژه نامه ها
مکی یا مدنی بودن سوره‌های قرآن

مکی یا مدنی بودن سوره‌های قرآن

مشخص نیست برای تعیین آمار کلمات یک سوره در چه مواردی باید فقط بر روی کلمه مزبور تکیه کرد و در چه مواردی باید مشتقات آن را نیز به حساب آورد.
گام‌هایی برای کشف موضوع اصلی سوره‌های قرآن

گام‌هایی برای کشف موضوع اصلی سوره‌های قرآن

شأن نزول آیات از جهت اینکه در ترسیم فضای نزول سوره دخیل هستند به کشف غرض اصلی سوره کمک می‌نماید.
کلمات کلیدی سوره‌های قرآن کریم

کلمات کلیدی سوره‌های قرآن کریم

روایات فضائل سور نه تنها در اثبات اصل نظریه، کارآیی و توانایی لازم را از خود به نمایش می‌گذارند بلکه در کشف غرض سوره‌ها نیز به یاری مفسران می‌شتابند.
شأن نزول آیات قرآن

شأن نزول آیات قرآن

یکی از مباحث سودمند و علوم قرآنی، بازشناسی سوره‌های مکی از مدنی است.
بررسی محتوای سوره «معارج»

بررسی محتوای سوره «معارج»

یکی از ابزارها و اسباب شناخت غرض سوره‌ها، چگونگی کاربرد نام‌های نیکوی الهی و نسبت آماری مربوط به آن می‌باشد.
مشکل و تکلف آمیز بودن مرتبط نمودن آیات قرآن کریم

مشکل و تکلف آمیز بودن مرتبط نمودن آیات قرآن کریم

بی‌شک قرآن کتاب هدایت است و هدف کلی آن راهنمایی نوع بشر به فلاح و رستگاری است و در این راه از روش خطابه و ارشاد سود می‌جوید.
کشف اهداف و مقاصد سوره‌های قرآن کریم

کشف اهداف و مقاصد سوره‌های قرآن کریم

همه محققان و قرآن پژوهان، موضوعی بودن سوره‌ها را نتیجه تتبع و دقت فراوان می‌دانند.
فهم معانی صحیح آیات قرآن کریم

فهم معانی صحیح آیات قرآن کریم

به اعتقاد اغلب دانشمندان علوم قرآنی «شناخت شأن نزول آیات» برای برطرف شدن شک و ابهام از چهره مفاهیم آن‌ها ضروری است.
فضای نزول سوره‌های قرآن

فضای نزول سوره‌های قرآن

سوره‌های قرآن کریم برخی به طور دفعی نازل شده است، مانند سوره‌های حمد، انعام و نصر و برخی به تدریج و در طی چند ماه یا چند سال نازل شده است.
شواهد و قرائن عقلی و نقلی درمورد قرآن کریم

شواهد و قرائن عقلی و نقلی درمورد قرآن کریم

نام هر سوره یکی از مهم‌ترین واژه‌های کلیدی سوره است که با آن می‌توان به راحتی قفل اغراض سوره را گشود و با اهداف آن ارتباط برقرار کرد.
سیاق سورة الحاقه

سیاق سورة الحاقه

در سوره مبارکه «الحاقه» حقانیت قیامت از چند جنبه بررسی می‌گردد تا نشان دهد که منظور از حقانیت صرفا حتمیت در وقوع نیست بلکه امور دیگری را نیز...
سیاق آیات و فضایل سوره قرآن کریم

سیاق آیات و فضایل سوره قرآن کریم

رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش برای کشف غرض یک سوره، بررسی سیاق سوره و استناد به معنای ظاهری آن است.
تسمیه سوره‌های قرآن کریم

تسمیه سوره‌های قرآن کریم

تسمیه سوره را گاهی با اسمی که در آن سوره واقع یا موضوعی که از آن بحث کرده می‌کنند.
بررسی آیات مشکل الارتباط در ساختار قرآن کریم

بررسی آیات مشکل الارتباط در ساختار قرآن کریم

آیات اکمال، ولایت و تبلیغ که در سوره «مائده» قرار دارند همگی با غرض اصلی سوره که تأکید بر پیمان و عهد الهی است تناسب داشته است.
آیات آغازین و پایانی سوره‌های قرآن کریم

آیات آغازین و پایانی سوره‌های قرآن کریم

هر سوره با مقدمه‌ای ظریف آغاز می‌گردد و با خاتمه‌ای لطیف پایان می‌یابد.
نظم آیات قرآن کریم

نظم آیات قرآن کریم

این سخن که گفته می‌شود نباید برای آیات دنبال مناسبت گشت به دلیل اینکه برحسب وقایع پراکنده است، توهمی بیش نیست.
گوناگونی موضوعات مطرح شده در قرآن کریم

گوناگونی موضوعات مطرح شده در قرآن کریم

رابطه بین فضیلت و آثار سوره با غرض سوره آن‌چنان نزدیک و معنادار است که برخی مفسران برای تعیین غرض سوره‌ها به روایات فضایل مراجعه کرده و آن‌ها...
ساختار هندسی سوره‌ها در بوته نقد و نظر

ساختار هندسی سوره‌ها در بوته نقد و نظر

یکی از پایه‌های اساسی نظریه ساختار هندسی سوره‌ها، توقیفی بودن ترتیب آیات قرآن است.
دلایل عقلی اهمیت و عظمت قرآن

دلایل عقلی اهمیت و عظمت قرآن

آیاتی وجود دارد که بیانگر ناتوانی «غیر خدا» از ایجاد نظم و ترتیب جداگانه‌ای در آیات و سوره‌ها و به وجود آوردن قرآن دیگری است.
چینش حکیمانه آیات قرآن کریم

چینش حکیمانه آیات قرآن کریم

برخلاف آنچه ناآگاهان می‌پندارند جمع کردن اجزای متفرق در یک کلام کار آسانی نیست بلکه فن بسیار مهمی است که به مهارت و توانایی فوق العاده نیاز دارد،...