خصوصیات درمانی رنگ قرمز
خصوصیات درمانی رنگ قرمز

نویسنده: دکتر دانیال شریفی

پیش زمینه

رنگ قرمز همراهی با چاکراه ناحیه ساکرال (خاجی ) دارد. این رنگ سبب افزایش سطح هوشیاری , سر زندگی , توان می شود و از آن در درمان کم خونی , ,کاهش انرژی و فشار خون پائین استفاده می شود.
اثر کلیدی رنگ قرمز
افزایش توان زندگی
اثرات فیزیکی رنگ قرمز
• رنگ قرمز جزیی از آتش است و سبب ایجاد احساس گرما و افزایش انرژی در بدم می شود
• رنگ قرمز سبب اثر محرک روی اعصاب و گردش خون می شود
• رنگ قرمز با تحریک اعصاب حسی سبب بهبود حواس پنج گانه می شود
• رنگ قرمز سبب افزایش جریان مایع مغزی نخاعی و تحریک سیستم سمپاتیک بدن می شود
• رنگ قرمز سبب تقویت سیستم عضلانی بدن و نیمکره چپ مغز می گردد.
• رنگ قرمز سبب افزایش تولید هموگلوبین خون و بهبود عملکرد کبد می شود.
• رنگ قرمر محرک تجزیه نمک و تولید یون در بدن است و سبب جذب بهتر یون آهن در بدن می گردد.

اثرات روانی رنگ قرمز

• رنگ قرمز نماینده سلامتی , آتش , خشم , خطر و تخریب است
• این رنگ رنگی محرک و هیجان برانگیز است
• رنگ قرمز به فرد احساس قدرت و غرور می دهد.

رنگ قرمز در درمان بیماری ها

• کم خونی
• آسم
• برونشیت
• مدیریت استرس
• یبوست
• افسردگی فصلی
• سل
• عفونت ریه
• فلج اندامها

موارد عدم استفاده از رنگ قرمز در درمان

• تب
• فشار خون بالا
• شرایط التهابی در بدن
• افراد با موهای قرمز
• در افراد با خلق و خوی تحریک پذیر
• در افراد با پوست بسیار روشن
• در موارد التهاب اعصاب ( نوریت )
• در افرادی که از لحاظ عصبی آشفته اند

ملاحظات مهم درمانی

•استفاده بیش از حد از رنگ قرمز سبب تب و گرمازدگی , پرخاشگری و تهاجم و افزایش شدید فشار خون می شود
•توصیه می شود رنگ قرمز در همراهی با رنگ آبی برای مقاصد درمانی استفاده شود
•رنگ قرمز توسط رنگ سبز متعادل می شود
منبع:موسسه طب ورزش پارس