توليد برق از مايع شكمبه گاو توسط محقق ايراني

سلولهاي سوختي ميكروبي توليد شده از گاوها مي توانند روزي به كمك بشر آمده و به عنوان منابع ارزشمند و جايگزين انرژي نظير برق مورداستفاده قرار گيرند. اين ايده رويايي است كه به واسطه تلاش محقق ايراني دانشگاه اوهايو در آمريكا درآستانه تبديل شدن به يك واقعيت عيني است.
توليد برق از مايع شكمبه گاو توسط محقق ايراني
توليد برق از مايع شكمبه گاو
توليد برق از مايع شكمبه گاو توسط محقق ايراني
منبع:روزنامه كيهان
سلولهاي سوختي ميكروبي توليد شده از گاوها مي توانند روزي به كمك بشر آمده و به عنوان منابع ارزشمند و جايگزين انرژي نظير برق مورداستفاده قرار گيرند.
اين ايده رويايي است كه به واسطه تلاش محقق ايراني دانشگاه اوهايو در آمريكا درآستانه تبديل شدن به يك واقعيت عيني است.
حميد ريسماني يزدي دانشجوي دكتري رشته غذا، كشاورزي و مهندسي زيست شناسي در كالج غذا، كشاورزي و علوم زيست محيطي دانشگاه دولتي اوهايو در آمريكا به همراه تيمي از محققان زبده اين دانشگاه از مايع غني از ميكروب به دست آمده از گاو براي توليد الكتريسيته در سلول هاي سوختي كوچك استفاده كرده است.
اين سلول سوختي ميكروبي كوچك در حقيقت طرحي از مدل بزرگتري است كه محققان چند سال پيش آن را ارايه كرده بودند.
حميد ريسماني يزدي گفت: اين سلول سوختي يك چهارم اندازه مدل اصلي ابعاد داشته با اين حال مي تواند تا سه برابر انرژي الكريسيته توليد كند.
آزمايشات انجام شده نشان مي دهند براي شارژ باتري قلمي به دو مورد از اين سلول هاي سوختي جديد نياز است و اين در حالي است كه براي شارژ اين باتري در گذشته بايد از چهار مورد سلول سوختي قديمي استفاده مي شده است.
ريسماني يزدي محقق اصلي اين پروژه است. منبع قدرتي اين سلول ها از سلولز تفكيك شده اي حاصل مي شود كه به وسيله طيف وسيعي از باكتري ها در مايع شكمبه گاو توليد مي شوند.محققان اين پروژه براي توليد برق يكي از بخش هاي يك سلول سوختي را با استفاده از سلولز و مايع شكمبه پركردند.
اين محقق ايراني افزود: در اين فرآيند با شكسته شدن سلولز به وسيله باكتري، انرژي الكتريسيته توليد مي شود. سلولز در مزارع به وفور يافت مي شود. مي توان اين ماده را به ميزان قابل توجه در باقيمانده محصولات كشاورزي در مزارع جمع آوري كرد. همچنين مي توان براي جمع آوري سلولز به سراغ كاغذ باطله ها و فرآورده هاي چوبي رفت.
هم اكنون اين محقق ايراني و تيم همراهش به دنبال انجام اصلاحاتي در سلول هاي سوختي ميكروبي خود هستند و در عين حال تلاش مي كنند تا تشخيص دهند چگونه مي توان حجم انبوهي از ميكروب هاي شكمبه گاو را در آزمايشگاه براي استفاده هاي گسترده در توليد برق به كار برد.


نسخه چاپی