غدير خم

در «غدير خم» نگر، نور دل افروز على نيست روزى در جهان، مانند امروز على روز كامل گشتن دين است و اتمام نعَم هجده ذيحجّه يعنى، عيد پيروز على
غدير خم

شاعر: چايچيان «حسان»

در «غدير خم» نگر، نور دل افروز على

 نيست روزى در جهان، مانند امروز على

روز كامل گشتن دين است و اتمام نعَم

 هجده ذيحجّه يعنى، عيد پيروز على

چون كه از يمن على، حق، راضى از اسلام شد

 زين جهت امروز باشد خوش‌ترين روز على

روز توحيد است و روز رحمت و روز اميد

 پرده بردارى شد از، حسن دل افروز على

شهر دانش «احمد» است و «مرتضى» دروازه‌اش

انبيا غير از «محمّد»، دانش آموز على

شد ولاى او «حسان» حصن امان امّتش

 به به از اين پرتو مهر گنَه سوز على

نسخه چاپی