آموزش خیاطی درس 3 و 4 و 5

‌أ- طریقه دوخت و برش این لباس مانند درس شماره 1 و 2 است. ‌ب- برای این مدل از دولای بسته وسط یقه 3 سانت پایین می رویم و به صورت هلال به وسط دور گردن جلو وصل می کنیم. ‌ج- طریقه دوخت سجاف مانند درس های 1 و 2 است.
آموزش خیاطی درس 3 و 4 و 5
 آموزش خیاطی درس 3 و 4 و 5
آموزش خیاطی درس 3 و 4 و 5


درس شماره 3(یقه گرد هلالی)

پارچه را به اندازه 4/1 دور باسن دولا می کنیم.
روش دوخت و برش
‌أ- طریقه دوخت و برش این لباس مانند درس شماره 1 و 2 است.
‌ب- برای این مدل از دولای بسته وسط یقه 3 سانت پایین می رویم و به صورت هلال به وسط دور گردن جلو وصل می کنیم.
‌ج- طریقه دوخت سجاف مانند درس های 1 و 2 است.
‌د- پشت را هم مثل درس های قبل از روی جلو برش می زنیم.

آموزش خیاطی درس 3 و 4 و 5

تقسیم بندی و پارچه لازم به اندازه درس شماره یک.

درس شماره 4(یقه گرد، پائین بلوز هلال)

پارچه را به اندازه 4/1 دور باسن دولا می کنیم.
روش دوخت و برش
‌أ- تمام قسمت ها مانند درس شماره یک است.
‌ب- بعد از دوخت کامل لباس، از خط پهلوها 20 سانت بالا می رویم و به صورت هلال به وسط جلو و پشت وصل می کنیم و بعد قسمت هلال شده را قیچی می زنیم.

آموزش خیاطی درس 3 و 4 و 5 آموزش خیاطی درس 3 و 4 و 5

تقسیم بندی و پارچه لازم به اندازه درس شماره یک

درس شماره 5 (یقه کتابی هلال)

1- پارچه را طبق اندازه های گفته شده در درس شماره 5 دولا می کنیم.
2- تمام قسمت های برش این درس مانند درس شماره 5 است.
3- در روی سجاف، یقه را هلال نمی کنیم. بعد از دوختن یقه، سجاف را مثل هلال یقه قیچی می کنیم.

آموزش خیاطی درس 3 و 4 و 5

آموزش خیاطی درس 3 و 4 و 5

تقسیم بندی و پارچه لازم به اندازه درس شماره یک
منبع: www.khanevadeyema.com


نسخه چاپی