یک موجود زنده، فعّال، مؤمن و مراقب معنویّات و ارزش هاى خود

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید ارزش ها و معنویاتی را که ذره ذره و با مجاهدت به دست آورده است را قدر بداند و از آن حفاظت کند.
یک موجود زنده، فعّال، مؤمن و مراقب معنویّات و ارزش هاى خود
بحمداللَّه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، یک موجود زنده، فعّال، مؤمن و مراقب معنویّات و ارزش هاى خود است؛ این را قدر بدانید. زیاد وسوسه مى‌ کنند؛ بعضى اهانت مى‌ کنند؛ بعضى به زبانِ تجلیل، اهانت مى ‌کنند؛ بعضى منکر فضیلت ها مى‌ شوند. این ها نمى ‌تواند واقعیّت ها را تغییر دهد و ارزش حقیقىِ یک مجموعه را که ذرّه ذرّه با مجاهدت ها جمع شده و تبلور پیدا کرده، از بین ببرد. این ها یک روزه به دست نیامده است که بتوانند آن را با نوشتن چند سطر از بین ببرند. واقعیتى است که روى هم جمع و متبلور شده و نابود شدنى نیست؛ اما باید خودتان آن را حفظ کنید و مراقبش باشید.

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار گروه کثیرى از اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى‌
1381/06/24
نسخه چاپی