شب میلاد

اعظم رفیع زاده شعر زیر را به مناسبت میلاد امام محمدباقر(ص) سروده است.
شب میلاد
کوچه امشب پُر از آواز خوش است
باز هم شربت و ده ها سینی
می کنم پخش میان مردم
شکلات و طبقی شیرینی
 
کوچه لبریز شد از شور و نشاط
شب میلاد امام پنجم
من پُر از شادی و شوقم امشب
می شود غُصه و غم هایم گم
 
دوست دارم شب میلادش را
او که بوده است بزرگی در دین
تا می آید به لبم نام امام
می شود باز دهانم شیرین

شاعر: اعظم رفیع زاده
نسخه چاپی