مفهوم حق نسل سوم چیست؟

حق نسل سوم جزیی از حقوق بشر است که فراتر از حقوق مدنی و اجتماعی می باشد. حق نسل سوم در بسیاری از اسناد پیشرفته از قانون بین‌المللی از جمله اعلامیه اسلوانی سال ۱۹۷۲ کنفرانس سازمان ملل متحد و در زمینه محیط‌زیست انسانی، توسعه و دیگر بخش‌های قانون نرم، بیان شده‌است
مفهوم حق نسل سوم چیست؟
انجمن حقوق بشر به سه نسل در ابتدای سال ۱۹۷۹ توسط واساک، حقوقدان چک در موسسه بین‌المللی حقوق بشر در استراسبورگ پیشنهاد شد. او در اوایل نوامبر ۱۹۷۷ از این عبارت استفاده کرد. نظریه‌های واساک اصولا در قانون اروپا ریشه داشت و حقوق بشر را به سه نسل حق نسل اول، حق نسل دوم و حق نسل سوم تقسیم می کرد که هر یک در پی دیگری بوجود آمد و ما در ادامه به تک تک آنها بپردازیم.

لشکرهای واساک سه شعار انقلاب فرانسه یعنی آزادی، برابری، برادری را دنبال می کردند. این سه نسل در برخی از منشورهای حقوق اساسی اتحادیه اروپا منعکس شده‌اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل حقوقی است که به عنوان نسل دوم و همچنین نسل اول تصور می‌شود.
 

حق نسل اول حقوق بشر- حق نسل سوم

حق نسل اول، گاهی حقوق آبی نیز نامیده می‌شود و اساسا با آزادی و مشارکت در زندگی سیاسی سروکار دارد. آن‌ها اساسا مدنی و سیاسی هستند و به طور منفی به منظور حفاظت از فرد از افراط برای خدمت به دولت استفاده می‌کنند. حقوق نسل اول شامل موارد دیگر مانندحق زندگی، برابری در برابر قانون، آزادی بیان، حق برگزاری عادلانه، آزادی مذهب و حق رای است.حقوق بشر و حق نسل اول در قرن ۱۸ در فرانسه، با وجود برخی از این حقوق و حق دسترسی به تاریخ مقرر به منشور کبیر ۱۲۱۵ و حقوق انگلیسی‌هاکه در سال ۱۶۸۹ با لایحه حقوق انگلستان بیان شد، پیشقدم شدند.

آن‌ها در سطح جهانی و در ابتدا با قانون ۳ تا ۲۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر شروع کردند و بعدها در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و در قانون بین‌المللی مورد تمجید قرار گرفتند. آن‌ها در اروپا و در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۳ مورد ستایش قرار گرفتند.



حق نسل دوم حقوق بشر- حق نسل سوم

حق نسل دوم مربوط به برابری است و بعد از جنگ جهانی دوم توسط دولت‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. آن‌ها اساسا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. همچنین آن‌ها حقوق اعضای مختلف مانند شهروندان را  با شرایط مساوی رفتار تضمین می‌کنند. حق نسل دوم شامل حق استفاده در شرایط مناسب و مطلوب، حق دسترسی به غذا، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی و نیز امنیت اجتماعی و مزایای بیکاری است. علاوه بر این آن‌ها مانند حق نسل اول، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تحت پوشش قرار دادند و حقوق آنها در ماده ۲۲ تا ۲۸ اعلامیه جهانی و میثاق بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شدند.

در ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت فرانکلین روزولت یک لایحه حقوق بشر را که در بسیاری از موارد مشابه در طول دولت اوباما در 11 ژانویه سال 1944 به چاپ رسیده بود، پیشنهاد کرد. امروزه بسیاری از کشورها یا گروه‌هایی از کشورها به طور قانونی اعلامیه‌های اجباری برای تضمین مجموعه‌ ای جامع از حقوق بشر مانند منشور اجتماعی اروپا را توسعه داده‌اند.

برخی از ایالات این حقوق اقتصادی را تصویب کرده‌اند. به عنوان مثال ایالت نیویورک حق برخورداری از تحصیلات رایگان را دارد و همچنین حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی و یا جبران خسارت کارگران را در قانون اساسی خود دارد.

این حقوق گاهی اوقات به عنوان حقوق قرمز نامیده می‌شوند. آن‌ها دولت را وادار به احترام و ارتقای حقوقشان می‌کنند اما این به در دسترس بودن منابع بستگی دارد. این وظیفه بر دولت تحمیل شده‌است زیرا منابع خود را کنترل می‌کند. هیچکس مستقیماً حق مسکن و حق تحصیل را ندارد. به عنوان مثال در آفریقای جنوبی حق مسکن به خودی خود وجود ندارد، بلکه حق دسترسی به مسکن کافی به صورت تدریجی تحقق یافته‌است. وظیفه دولت در تحقق این حقوق مثبت است.


حق نسل سوم حقوق بشر- حق نسل سوم

حق نسل سوم جزیی از حقوق بشر است که فراتر از حقوق مدنی و اجتماعی می باشد.  حق نسل سوم در بسیاری از اسناد پیشرفته از قانون بین‌المللی از جمله اعلامیه اسلوانی سال ۱۹۷۲ کنفرانس سازمان ملل متحد و در زمینه محیط‌زیست انسانی، توسعه و دیگر بخش‌های قانون نرم، بیان شده‌است.

عبارت حق نسل سوم تا حد زیادی غیر رسمی باقی ماند، همان طور که قانون سبز مورد استفاده قرار گرفت. حق نسل سوم طیف وسیعی از حقوق را در بر می‌گیرد که شامل موارد زیر است:
 

حقوق گروهی و حقوق جمعی در حق نسل سوم

1- خود مختاری در حق نسل سوم
2- حق توسعه اقتصادی و اجتماعی در حق نسل سوم
3- حق یک محیط سالم در حق نسل سوم
4- حق دسترسی به منابع طبیعی در حق نسل سوم
5- حق ارتباط و حقوق ارتباطی در حق نسل سوم
6- حق مشارکت در میراث فرهنگی در حق نسل سوم
7- حقوق عدالت و پایداری بین‌نسلی در حق نسل سوم
 
حق نسل سوم، منشور آفریقایی حقوق بشر و بسیاری از مردم آن‌ها را تضمین می‌کند که از جمله آنها می توان به حق خودمختاری، حق توسعه، حق دسترسی به منابع طبیعی و حق داشتن محیط رضایتبخش اشاره کرد. علاوه بر این برخی از کشورها مکانیسم‌های قانون اساسی برای حفاظت از حق نسل سوم را دارند. به عنوان مثال کمیسر پارلمانی مجارستان برای نسل‌های آینده، پارلمان فنلاند برای نسل آینده و کمیسیون سابق برای نسل‌های آینده در کنست در اسرائیل از جمله آنها می باشند.
 
برخی سازمان‌های بین‌المللی برای حفاظت از حق نسل سوم، دفاتری دایر کرده اند. یک نمونه آنها کمیسر عالی اقلیت‌های ملی سازمان امنیت و همکاری اروپا است. قابل توجه است که دبیر کل سازمان محیط‌زیست اروپا ماموریت خود را در حفاظت، حفظ و بهبود محیط‌زیست برای نسل‌های فعلی و آینده و ترویج توسعه پایدار انجام داده‌است.

چند حوزه قضایی مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست را تصویب کرده است، برای مثال از میان آنها می توان به  مقاله قانون اساسی همیشه برای وحشی نیویورک  که توسط عمل دادستانی کل نیویورک و یا توسط هر شهروندی که در آن زندگی می کنند، قابل اجرا است اشاره کرد.
 

تفسیر حق نسل سوم

موریس کرانستون مدعی شد که کمیابی به این معنا است که حق نسل دوم و حق نسل سوم اصلا به درستی رعایت نشده اند. اگر یک نفر حق داشته باشد، سایرین موظف به رعایت این حق هستند اما دولت‌ها منابع لازم برای انجام وظایف تعیین‌شده توسط حقوق نسل دوم و حق نسل سوم شهروندان را ندارند.
 
چارلز کزلر، پروفسور دولت در کالج کلیرمونت مک کنا و عضو ارشد موسسه کلرمونت، استدلال کرده‌است که حق نسل دوم و حق نسل سوم حقوق بشر به عنوان تلاشی برای رسیدن به اهداف سیاسی عمل می‌کنند که اکثریت می‌توانند از لحاظ حقوق با آن توافق نظر داشته باشند و در نتیجه این می تواند اهداف سیاسی آنها را غیر ممکن کند. به عقیده او حقوق اجتماعی اقتصادی به طور ذاتی یک مفهوم مرتبط از وظایفرا  ایجاد می‌کند، به طوری که شهروندان دیگر باید توسط دولت وادار به دادن چیزهایی به افراد دیگر به منظور تحقق این حقوق جدید شوند.

لوییس ک. لی کرسی در میراث غربی در کالج هیلزدال نوشت که تمرکز بر حقوق مبتنی بر مساوات منجر به اطاعت از حقوق اولیه مدنی یک دولت در حال گسترش می‌شود که برای تامین صحیح حقوق شهروندان بسیار بی‌کفایت است و صرفا به دنبال حقوق بیشتر است.
 
جرمی والدرون، استاد حقوق در دانشگاه نیویورک در پاسخ به منتقدان حق نسل دوم می گوید در هر حال، بحث از حق نسل اول به حق نسل دوم هرگز به عنوان یک تحلیل مفهومی نبوده است. در واقع اگر کسی واقعا نگران امنیت مدنی یا سیاسی برای یک شخص باشد، آن تعهد باید با نگرانی بیشتری در مورد شرایط زندگی فرد همراه باشد که آن را برای لذت بردن و ورزش کردن با آزادی ممکن سازد.
 
منبع: en.wikipedia.org
نسخه چاپی