فهرستی از اسامی پسرانه که به نا ختم می شود

در دامه فهرست کامل اسم پسرانه که با «نا» تمام می‌شوند به ترتیب حروف الفبا، با ذکر معنی اسم و معرفی ریشه آن فراهم شده است.
فهرستی از اسامی پسرانه که به نا ختم می شود

اسم پسر که با نا تمام شود

آرنا
معنی: آریایی نژاد
ریشه: کردی

بُرنا
معنی: جوان؛ شاب، ظریف، خوب، نیک، دلاور.
ریشه: فارسی

تَوانا
معنی: دارای قدرت انجام کار، نیرومند، پر قدرت، قادر در مقابل ناتوان.
ریشه: فارسی

دانا
معنی: دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل، دارای علم و آگاهی، عالم، علیم.
ریشه: فارسی

سَدِنا
معنی: سدن + الف (اسم ساز)، خدمت کردن کعبه.
ریشه: فارسی

سورنا
معنی: سُرنا، سردار دلیر پارتی معاصر اشک سیزدهم
ریشه: فارسی

شارونا
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری

شبنا
معنی: جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
ریشه: عبری

شیانا
معنی: پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی
ریشه: فارسی

کارینا
معنی: چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند. احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق می شده است.
ریشه: فارسی

مانا
معنی: (صفت از ماندن) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن.
ریشه: فارسی

وارونا
معنی: نام یکی از خدایان هندو
ریشه: سنسکریت

ورنا
معنی: برنا جوان، برنا، خوب و نیک
ریشه: فارسی

یونا
معنی: به معنی خداوند می‌دهد، نام دیگر حضرتِ یونس (ع)
ریشه: عبری


منبع: سایت ستاره
نسخه چاپی