قدرت‏ نمایى

سپاه پاسداران را با همان خصوصیات و با همان پایه‏ هاى مستحکمی که توانستند در مقابل دشمن قدرت نمایی کنند، حفظ کنید و قدر بدانید.
قدرت‏ نمایى
سپاه پاسداران را با همان عناصر ارزشمندى که با آن به وجود آمد و با آن توانست در مقابل دشمنان قدرت‌ نمایى کند و از امنیت مرزها و از استقلال ملى دفاع نماید؛ با همان خصوصیات و با همان پایه‌ هاى مستحکم، حفظ کنید و قدر بدانید و ارج بنهید.
 
بیانات مقام معظم رهبرى و فرمانده کلّ قوا در دیدار فرماندهان و گروه کثیرى از پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به مناسبت «روز پاسدار»
1378/08/22
نسخه چاپی