جامدادی نمدی

نوجوانان عزیز، می توانید خیلی راحت و فقط با داشتن مقداری پارچه نمدی و یک زیپ، یک جامدای بسیار زیبا بسازید.
جامدادی نمدی

وسایلی که لازم داریم

پارچه ی نمدی به ابعاد 28 در 20 سانت
زیپ 20 سانتی متری
 

چطور آماده می شود؟

ابتدا زیپ را در ضلع 20 سانتیِ مستطیل نمدی؛ به وسیله ی دوختِ کوک وصل کنید. قسمت بعدی زیپ را به ضلع دیگر مستطیل کوک بزنید.
 
جامدادی نمدی

قسمت های کوک زده را به وسیله ی چرخ خیاطی بدوزید و جامدادی را به طرف رو برگردانید.
 
جامدادی نمدی

دو طرف باز جامدادی را با دوخت دندان موشی بدوزید.
 
جامدادی نمدی

برای تزیین روی جامدادی، با سلیقه ی خودتان از خرده پارچه ها استفاده کنید. ما در این طرح از طراحی خانه استفاده کرده ایم.
 
جامدادی نمدی
 
منبع:
مجله باران

نسخه چاپی