برابری نادانان و دانایان

در اصطلاح قرآنی داستان به مفهوم گسترده آن پدیده ای است که ساختار هندسی ویژه ای دارد . داستان نویس یک یا چند حادثه و نیز وضعیتها، شخصیتها و محیطها را برمی گزیند و آنها را به زبانی تعبیر می کند.
برابری نادانان و دانایان

قُل هَل یَستَوی الذینَ یَعلَمُونَ

شیخ شرف الدین درگزینی از مولانا عضد الدین ایجی ( دانشمند معروف ) پرسید که: خدای تعالی در کجای قرآن نامی از من برده است ؟

مولانا پاسخ داد : در کنار علما یاد کرده است : قُل هَل یَتَوِی الذینَ یَعلَمُونَ وَ الذینَ لا یَعلمُونَ « زمر / 5 » آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند .


منبع: وبلاگ فرهنگ قرآن
نسخه چاپی