كيف دخترانه از جنس فوم

نيم دايره ي به دست آمده را بر روي فوم ديگري قرار داده و يك نيم دايره ي كاملاً مشابه ديگر نيز تهيه كنيد.( ما اين كار را ذهني انجام داديم، اما شما مي توانيد برش هايتان را بر اساس الگو انجام دهيد). نيم دايره ها را بر روي يكديگر قرار دهيد( مي توانيد آن ها را با استفاده از گيره ي كاغذ بر روي هم ثابت نگهداريد) و دور تا دور نيم دايره ها را
كيف دخترانه از جنس فوم

كيف دخترانه از جنس فوم
كيف دخترانه از جنس فوم


 


 

لوازم موردنياز:
 

فوم نازك و نرم
ورق اندازه ي A4
فوم نازك و نرم يا نمد رنگي براي تزئينات كيف در رنگ هاي دلخواه
نخ پشمي يا روبان يك تكه ي بلند (‌براي دوخت و بند كيف)
چسب مخصوص فوم
قيچي
دستگاه پانچ( سوراخ كن)
مهره هاي رنگي( تعدادي براي تزئينات بند كيف( دلخواه)

كيف دخترانه از جنس فوم

روش كار:
 

يك نيم دايره ي كشيده را از داخل فوم برش بزنيد.
نيم دايره ي به دست آمده را بر روي فوم ديگري قرار داده و يك نيم دايره ي كاملاً مشابه ديگر نيز تهيه كنيد.( ما اين كار را ذهني انجام داديم، اما شما مي توانيد برش هايتان را بر اساس الگو انجام دهيد). نيم دايره ها را بر روي يكديگر قرار دهيد( مي توانيد آن ها را با استفاده از گيره ي كاغذ بر روي هم ثابت نگهداريد) و دور تا دور نيم دايره ها را ( به جز قسمت بالاي آن ها كه قسمت بالاي كيف مي باشد) با استفاده از دستگاه پانچ( سوراخ كن) با فواصل 2/5 سانتي متر از يكديگر سوراخ كنيد.
براي اين كار دستگاه پانچ را طوري نگهداريد كه فقط يكي از سوراخ كن هاي آن بر روي فوم قرار بگيرد تا بتوانيد خودتان فواصل 2/5 سانتي متري را تنظيم كنيد. دو نيم دايره را روي هم با گيره نگه داريد كه در طول كار، سوراخ هاي جاي دوخت بر روي هم قرار بگيرند.
تكه روبان يا نخ پشمي را طوري در اولين سوراخ ايجاد شده از بالاترين قسمت نيم دايره فرو كنيد كه از هر دو لايه ي فوم عبور كند و سپس آن را گره بزنيد تا محكم شود.
حالا بقيه ي روبان يا نخ پشمي را مانند بند كفش( به صورت اريب مانند شكل) از تمام سوراخ هاي ايجاد شده در طول نيم دايره عبور دهيد. با اين كار شما دور تا دور كيف را دوخت زده ايد. براي اين كار ابتداي روبان را محكم كنيد.

كيف دخترانه از جنس فوم

كيف دخترانه از جنس فوم

كيف دخترانه از جنس فوم

چهار گلبرگ پهن تر و دو گلبرگ باريك تر و يك دايره ي كوچك را براي چسباندن يك گل تزئيني بر روي كيف از رنگ هاي موردنظر خود از داخل فوم يا نمدهاي رنگي برش بزنيد. 2 گلبرگ باريك تر حتماً بايد سبز باشند زيرا برگ هاي گل مي باشد. گلبرگ هاي گل و برگ ها را با استفاده از چسب مخصوص فوم و مطابق شكل بر روي قسمت جلويي كيف بچسبانيد.
مي توانيد دايره ي كوچك( براي وسط گل) را از تكه اي اضافي از همان رنگ فوم به كار برده شده براي كيف، برش بزنيد.
در صورت تمايل و براي ايجاد ضخامت و زيبايي بيشتر در بند كيف مي توانيد نخ يا روبان را به صورت گيس بافت درآورده و سپس به كيف وصل كنيد.

كيف دخترانه از جنس فوم

كيف دخترانه از جنس فوم

كيف دخترانه از جنس فوم

منبع:نشريه ترمه شماره 17 

نسخه چاپی