وقتي کودکان در يک محيط ناسالم زندگي کنند چه اتفاقي  مي افتد ؟
وقتي کودکان در يک محيط ناسالم زندگي کنند چه اتفاقي مي افتد ؟

سالانه بيش از ۵ ميليون کودک در اثر عوامل و بيماريهاي ناشي از محيطي که در آن زندگي مي کنند جان خود را از دست مي دهند .
هر ساله حدود ۲ ميليون کودک زير ۵ سال در اثر عفونت هاي حاد تنفسي که بزرگترين عامل مرگ خردسالان مي باشد ، جان خود را از دست مي دهند . همچنين خطرات محيطي مانند آلودگي هواي داخل منزل باعث تشديد اين عفونتها مي شود .
دومين علت شايع مرگ کودکان اسهال مي باشد که تخمين زده مي شود علت ۱۲ درصد مرگ کودکان زير ۵ سال در کشورهاي در حال توسعه و مجموعاً ۳/۱ ميليون کودک در سال مي باشد . همچنين عوامل ايجاد کننده اسهال متفاوت مي باشند .
اسهال بطور شايع نتيجه خوردن سموم و عوامل بيماريزا از طريق دست هاي آلوده ، آب و غذاي آلوده توسط کودکان مي باشد .
• مالاريا علت مرگ حدود يک ميليون کودک در سال مي باشد که بسياري از آنها زير ۵ سال بوده و بيشتر آنها در صحراهاي آفريقا زندگي مي کنند .
• تب خونريزي دهنده دنگو تقريباً باعث مرگ ۰۰۰/۱۰ کودک در سال مي باشد ، در حاليکه انسفاليت ژاپني باعث مرگ حدود ۸۰۰۰ کودک در سال مي باشد ( ۹۰ درصد اين کودکان زير ۵ سال مي باشند )
• شايعترين و جدي ترين بيماريهاي ايجاد شده توسط ناقلين از طريق پشه هائي منتقل مي شوند که در آب هاي نزديک يا داخل منزل تکثير مي شوند .
• در کشورهاي در حال توسعه ، مواد ايجاد کننده مسموميت عبارتند از آفت کش ها ، مونوکسيد کربن ( که بوسيله بخاري هاي معيوب توليد مي شود ) و نفت سفيد که جهت سوخت خانگي مورد استفاده قرار مي گيرد .
• در ايالات متحده آمريکا مسموميت پنجمين علت حوادث منجر به مرگ در کودکان زير ۶ سال مي باشد که عمدتاً در نتيجه خوردن داروهاي ضدافسردگي ، مسکن ها و محصولات مورد استفاده در خانه مثل شوينده ها مي باشد .
• در اتحاديه اروپا مسموميت ها مسئول ۲ درصد تمام حوادث منجر به مرگ در کودکان مي باشد . سالانه حدود ۰۰۰/۵۰ کودک سنين بين ۱۴-۰ سال در نتيجه مسموميت جان خود را از دست ميدهند .
• شايعترين علت مرگ ناشي از حوادث کودکان در تصادفات رانندگي ( ۲۱٪ براي گروه سني فوق ) و غرق شدگي ( ۱۹٪ ) مي باشد .
• اکثريت عمده حوادث در ميان کودکان در کشورهاي بادرآمد کم و متوسط اتفاق مي افتد و ۸۰ درصد موارد مرگ و مير کودکان بعلت حوادث در نواحي آفريقا ،‌آسياي جنوب شرقي و غرب اقيانوس اطلس رخ مي دهد .
در سال ۲۰۰۱ تخمين زده مي شد که حدود ۶۸۵۰۰۰ کودک زير ۱۵ سال در اثر حوادثي مانند حوادث رانندگي ، سقوط از بلندي ،‌سوختگي و غرق شدگي جان خود را از دست داده اند .
تقريباً در کل دنيا ۲۰٪ مرگ هاي مربوط به حوادث در کودکان زير ۱۵ سال اتفاق مي افتد و اين جزء ۱۰ علت اصلي مرگ براي اين گروه سني مي باشد .
چگونه احتمال بروز حوادث محيطي براي کودکانمان را کاهش دهيم ؟
اتحاديه سلامت محيط براي کودکان ( HECA ) اقدامات ساده ، ارزان ، مؤثر و مداومي را جهت مقابله با خطرات محيطي بر روي کودکان پيشنهاد کرده است . در زير نمونه هائي از اين اقدامات ساده که مي توانند در خانه و مدرسه مورد توجه قرار بگيرند آورده شده است .

* امنيت آب مصرفي در خانه :

ذخيره آب سالم در خانه و سالم سازي آب در صورتيکه به کيفيت آن شک داريم باعث کاهش آلودگي آب شده و منافع اثبات شده اي براي سلامتي دارد .

* نظافت و بهداشت عمومي :

شستن دستها با صابون قبل از آماده کردن غذا ، قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن به توالت بطور مشخص احتمال ابتلاء به اسهال را کاهش مي دهد .
پنج اقدام کليدي پيشنهادي WHO براي سالم تر کردن غذا و کاهش احتمال بيماريهاي با منشأ غذا عبارتند از :
• نظافت را رعايت کنيد .
• غذاهاي پخته و خام را در کنار هم نگهداري نکنيد .
• غذا را کاملاً بپزيد .
• غذا را در درجه حرارت مناسب نگهداري کنيد .
• از آب و مواد خام سالم استفاده کنيد .

* آلودگي هوا :

تهويه خوب در منزل ، سوخت تميز و اجاق گاز بدون عيب و نقص باعث کاهش آلودگي هواي داخل خانه شده و از تشديد و گسترش عفونتهاي حاد تنفسي جلوگيري مي کند .

* ناقلين بيماري :

کودکان معمولاً زودتر از بزرگترها و در همان زماني که پشه ها فعال مي شوند به رختخواب مي روند . بنابراين استفاده از حشره کش ها ،‌ پشه بند و بررسي پنجره ها و درها يک محافظت مؤثر در برابر مالاريا ايجاد مي کند .

* خطرات مواد شيميائي :

از صحيح بودن ذخيره ، بسته بندي ، مصرف و واضح بودن برچسب روي پاک کننده ها ، سوخت ها ، حلال ها ،‌ آفت کش ها و مواد شيميائي مورد استفاده در منزل و مدرسه مطمئن شويد .

* حوادث ترافيکي :

از ساخت جاده هاي مطمئن و تنظيم ترافيک حمايت کنيد .