بازیکنان تیم فوتبال سپاهان(2)
بازیکنان تیم فوتبال سپاهان(2)
 

 

بازیکنان و کادر رهبری سپاهان در فصل 84-83

کمیل سوسکو - ادموند بزیک - محسن بنگر - رضا حسن زاده – سلمان تاجدار – مسعود خادمی – سعید بیات –هادی عقیلی – آرش رمضانی – عباس آقایی - داود سید عباسی - هدایت شهریاری - محمود کریمی – رسول خطیبی – اصغر طالب نسبت - سعید رمضانی – مرتضی هاشمی زاده – مهدی رحمتی – مهرداد میناوند - لئون استپانیان – سید مهدی سید صالحی – کبیر پرنس بیلو – رسول نوید کیا – جابا مجیری – مسعود همامی – جلال اکبری – حامد رسولی - حسین پاپی – پیمان نادری – مجتبی پروانه
سرپرست : عباس رمضانی
سرمربی : فرهاد کاظمی ( استانکو پو کلپوکایچ )
مربیان : کریم قنبری – مهران خروشی – رضا ناظم
پزشک :‌ عباسعلی ربیعی
فیزیوتواپ : امیر حسین شیربان
تدارکات : ناصر ملارضائی

بازیکنان و کادر رهبری سپاهان در فصل 85-84

آرمناک پطروسیان - مسعود خادمی – هادی عقیلی - محسن بنگر – محمود منصوری- سعید بیات – آرش رمضانی – جابا مجیری – مجتبی ساعدی – میثم صالح شو شتری – احمد محمد پور – ادموند بزیک – محمود کریمی – سید مهدی سید صالحی – رسول خطیبی - جلال اکبری - محمد نوری – عباس آقائی – رود ریگو رجیو داروسا - محرم نوید کیا - مسعود همامی -رسول نوید کیا – جمال نوروزی – مهدی جعفر پور – هادی جعفری – میعاد اباذری - حامد رسولی – اسماعیل کریمیان
سرپرست : عباس رمضانی
سرمربی : ادسون آرانوجونا وارس
مربیان : کریم قنبری – علی لسان فولادی – رضا ناظم
پزشک :‌ عباسعلی ربیعی
تدارکات : ناصر ملارضائی

بازیکنان و کادر رهبری سپاهان در فصل 86-85

آرمناک پطروسیان – محسن بنگر – هادی عقیلی - محمود منصوری – حمید عزیززاده – فرشاد بهادرانی – عبدالوهاب ابو الهیل - احمد محمد پور – محمود کریمی – حمید شفیعی – محمد نوری – محرم نوید کیا – هادی جعفری – سید مهدی سید صالحی – احسان عبدالهی - جابا مجیری – ابراهیم لوینیان – سعید بیات – عماد محمد رضا - مجتبی ساعدی – مسعود همامی – جلال اکبری – جواد ماهری – حسام فتاحی – محمد سواری – قادر افکاری – احسان حاج صفی – بهزاد سلطانی – جلال الدین علی محمدی – حامد رسولی - محمد رضا زارع – حسین پاپی
سرپرست : مجید بصیرت
سرمربی : لوکا بوناچیچ
مربیان : منصور ابراهیم زاده -کریم قنبری – تونچی مردالیاس
پزشک :‌ عباسعلی ربیعی
فیزیوتواپ : علی خرمی
تدارکات : ناصر ملارضائی

بازیکنان و کادر رهبری سپاهان در فصل 87-86

عباس محمدی - حمید عزیززاده – محرم نوید کیا - هادی عقیلی – جلال اکبری – فرشاد بهادرانی – محسن بنگر – جابا مجیری - عماد محمد رضا – حسین کاظمی – عبدالوهاب ابوالهیل – محمود کریمی - ابراهیم لوینیان – هادی جعفری – حجت زاد محمود - سعید بیات - سید مهدی سید صالحی – مسعود همامی – کبیر پرنس بیلو - امید رادی – محمد سواری – محسن حمیدی – حسین پاپی - جلال الدین علی محمدی – سید رضا طلبه – ابوالحسین جعفری - بهزاد سلطانی – امیر حسین صادق زاده - مهدی نصیری – یوسف جهانگیری – شهریار شیروند .
سرپرست : مجید بصیرت
مدیر اجرایی و اداری : رضا فتاحی
سرمربی : ژوروان ویرا
مربیان : کریم قنبری - رالف برگیز - جوس آنتنیو داسیلوا ملکویز - رناتو لویز دی آلوارنگا
پزشک :‌ عباسعلی ربیعی
فیزیوتواپ : امیر حسین شیربان
تدارکات : ناصر ملارضائی – سعید شبیه خوانی
ماساژور : غلامحسین افشار پور
پزشکیار : اصغر شیرکش

بازیکنان و کادر رهبری سپاهان در فصل 88-87

رحمان احمدی - سید هادی عقیلی - محسن بنگر - جلال اکبری - آرماندو میگوئل - عبدالوهاب ابوالهیل - فرشاد بهادرانی - هادی اصغری - احمد جمشیدیان - عماد محمد رضا - احسان حاج صفی - حسین پاپی - اسماعیل کریمیان - ابراهیم لوینیان - مهدی جعفرپور - حمید عزیززاده - محمدرضا زارع - حامد کیانی راد - بهمن طهماسبی - عباس محمدی - امیر هوشنگ سعادتی - هادی جعفری - محرم نوید کیا - شهریار شیروند - ژاک الونگ الونگ - رسول خطیبی
سرپرست : مجید بصیرت
مدیر اجرایی و اداری : رضا فتاحی
سرمربی : فرهاد کاظمی
مربی : بیژن طاهری
مربی دروازبانها : علی لسان فولادی
مربی بدن سازی : عبدالرضا ناظم
آنالیزور : مسعود پالیزدان
پزشک :‌ دکتر جعفر رشادی
فیزیوتواپ : امیر حسین شیربان
تدارکات : ناصر ملارضائی
ماساژور : محمد اسماعیلی
پزشکیار : اصغر شیرکش
منبع: www.fooladsepahansport.com