چگونه مطالعه کنيم ؟ (2) افزايش تمرکز
چگونه مطالعه کنيم ؟ (2) افزايش تمرکز

نويسندگان : دکتر منگروم ، دکتر استري چارت
مترجم : محمود کريمي شروداني
منبع : راسخون

خيلي از دانش آموزان و دانشجويان مشکل تمرکز در حين مطالعه را دارند. توانايي تمرکز گرفتن در حين مطالعه براي عملکرد خوب در حين کلاس و در هنگام امتحان دادن، حياتي است.
در ادامه مقاله 10 راه براي افزايش تمرکز در حين مطالعه آورده است:
1- در مکان ساکتي که شما را دچار حواسپرتي و وقفه در مطالعه نکند، به مطالعه بپردازيد. سعي کنيد فضايي فقط مخصوص مطالعه ايجاد کنيد.
2- يک برنامه ريزي درسي انجام دهيد که نشان دهد چه کارهايي بايد انجام دهيد و هر کار (يا تکليف و مطالعه درسي را) در چه زماني بايد انجام دهيد. اين کار ساختاري را به شما مي دهد که براي مطالعه مؤثر به آن نياز داريد.
3- سعي کنيد در زماني از روز به مطالعه بپردازيد که بهترين بازدهي را داريد. بعضي افراد در صبح زود عملکرد خوبي دارند و برخي در آخر شب. شما خودتان مي دانيد که چه ساعتي بهترين عملکرد را داريد.
4- فراموش نکنيد هنگامي که مي خواهيد به مطالعه بپردازيد گرسنه يا خسته نباشيد در غير اين صورت انرژي لازم براي تمرکز را نخواهيد داشت. همچنين تناسب جسماني خود را حفظ کنيد.
5- سعي نکنيد در يک زمان دو کار را با هم انجام دهيد. شما نمي توانيد بر روي هيچ کدام از آنها تمرکز خوبي داشته باشيد. تمرکز به معناي توجه کردن به يک چيز و چشم پوشي از ديگر چيزهاست.
6- کارها(تکاليف) بزرگ را به مجموعه اي از کارهاي کوچکتر بشکنيد به طوري که در هر مرتبه يکي از آنها را انجام دهيد. اگر تلاش کنيد که يک کار(تکليف) بزرگ را به طور يک مرتبه انجام دهيد، ممکن است احساس مضمحل شدن و در هم فروشکستن پيدا کنيد و قادر به حفظ تمرکز خود نباشيد.
7- ريلکس و راحت باشيد. وقتي که عصبي و هيجان زده هستيد، سخت مي توانيد تمرکز کنيد. داشتن آرامش در هنگام انجام کاري که نياز به تمرکز دارد، مهم است. مديتيشن براي خيلي از دانش آموزان (دانشجويان) مفيد است.
8- ذهن تان را از افکار مزاحم پاک کنيد. ثبات فکري براي تمرکز مهم است. ممکن است شما به وسيله ي افکار خودتان دچار حواس پرتي شويد. مراقب افکار خود باشيد و از افکاري که ادامه دادن به آنها حواس شما را پرت مي کند، بپرهيزيد. خيال پردازي نکنيد.
9- نسبت به آن چه که در حال مطالعه اش هستيد، خود را علاقه مند کنيد. سعي کنيد با مربوط کردن آن چه مطالعه مي کنيد به زندگي خودتان، تا آن جا که ممکن است آن را معني دار کنيد. اين کار مي تواند شما را به تمرکز وادار کند.
10- هر وقت حس کرديد خسته شده ايد، استراحت کنيد. هيچ فرمول ثابتي براي زمان استراحت دادن به خود، وجود ندارد. خودتان خواهيد دانست که چه زماني نياز به استراحت دادن به خودتان داريد.
مطالعه کردن بدون تمرکز مثل اين است که بخواهيد سطلي را که ته آن سوراخ است ، پر کنيد. مشخص است که جواب نمي دهد.
منبع انگليسي مقاله : How- to- study.com